Okrogla miza – Varnost in (ne)nasilje na OŠ Vodmat Ljubljana – 26.5.2016

0

Na povabilo vodstva OŠ Vodmat, Ljubljana se je direktor IVK Inštituta, Inštitut za varnostno kulturo Andrej Kovačič, dne 26.5.2016 udeležil okrogle mize z naslovom Varnost in (ne)nasilje na OŠ Vodmat. Dogodek je bil namenjen staršem in zaposlenim OŠ Vodmat, udeležili pa so se ga tudi zunanji udeleženci.

Mateja Petrič, ravnateljica Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

V uvodnem delu je ravnateljica Mateja Petrič nagovorila udeležence, kjer je poudarila pomen celovitega pristopa pri zagotavljanju varnosti v šoli. Nato je Andrej Kovačič predstavil koncept varne šole, in kako si šola pri zagotavljanju varnosti lahko pomaga s priporočili, ki jih je pripravil IVK Inštitut. Dodal je, da nevarnih šol v RS (še) ni, so le dogodki, ki vplivajo na stanje varnosti v šolah. Tovrstne dogodke pa je mogoče obvladovati s sistematičnim in celovitim pristopom. Iz raziskave, ki jo IVK Inštitut trenutno izvaja na področju varnosti v OŠ je zaznati, da varnost v šolah postaja čedalje bolj resen družbeni problem.

Sanja Zgonc Varensvet.si

Foto: OŠ Vodmat

Sledil je nastop Sanje Zgonc iz svetovalne službe, ki je predstavila aktivnosti OŠ Vodmat na področju zagotavljanja varnosti.

Mojca Kucler Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

V nadaljevanju je Mojca Kucler, prav tako iz svetovalne službe predstavila še rezultate raziskave na temo varnosti, kjer so sodelovali starši in učenci OŠ Vodmat.

Svoje izkušnje z zagotavljanjem varnosti na šoli je predstavil tudi učenec Marko Matić, ki je na kvizu ob projektu Dnevi varnostne kulture mladih, med učenci sodelujočih šol zasedel 3. mesto.

Marko Matić Varensvet.si

Foto: arihiv OŠ Vodmat

Sledil je nastop mame od učenca, ki je spregovorila o svojih izkušnjah, ki jih je imela zaradi nasilnega vedenja svojega sina do sovrstnika. Poudarila je pomen vztrajnosti, da se lahko zadeve ponovno postavijo v normalne tirnice.

Radovan Radetić Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

Nato je sledil še nastop Radovana Radetića iz Zavoda Aleksandra, ki je udeležence seznanil, da je v zadnjem času veliko primerov verbalnega nasilja, predvsem med otroci starimi od 6 do 8 let. Poudaril je pomen krepitve samozavesti in socialnih veščin otrok, ki se težje spopadajo s tovrstnimi primeri nasilja.

Aleš Bartol Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

Na koncu je s svojim nastopom dogodek zaokrožil še višji kriminalist specialist, iz oddelka za organizirano kriminaliteto Aleš Bartol. Med drugim je udeležence seznanil z dejstvom, da so danes droge zelo velika težava mladih, ki zelo zgodaj posegajo po njih. Veliko primerov se žal konča tudi zelo tragično.

Lili Salamon Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

Dogodek se je zaključil s sklepno mislijo, da varnost v šolah v prvi vrsti potrebuje sodelovanje zaposlenih, otrok in staršev. Brez tovrstnega sodelovanja se je težko spopadati s primeri, ki vplivajo na stopnjo varnosti v šoli.

OŠ Vodmat Varensvet.si

Foto: arhiv OŠ Vodmat

OŠ Vodmat je z organizacijo tovrstnega dogodka in z aktivnostmi, ki jih izvajajo na šoli na področju zagotavljanja varnosti pokazala, da je primer dobre prakse. Vodstvo šole, svetovalna služba in ostali zaposleni razumejo koncept varne šole, kjer gre za celovit pristop, ki bi ga bilo koristno uveljaviti tudi na ostalih šolah.

Gre za zelo odgovoren pristop, ki kaže na to, da so otroci naše največje bogastvo in naša prihodnost. Učitelji so pa vrednota družbe, ki s starši sooblikujejo to prihodnost.

OŠ Vodmat želimo, da s tovrstnimi aktivnostmi nadaljujejo, kajti zagotavljanje varnosti ni zgolj projekt, temveč proces, ki se nikoli ne konča.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.