Nadporočnik Miran Dernikovič, pripadnik SVNKON 05 RSM (Resolute Support Mission), Afganistan

0
V mesecu avgustu ste se vrnili iz šest mesečnega dela v Afganistanu kot pripadnik kontingenta Slovenske vojske SVNKON 05 RSM. Kakšne razmere so danes tam?

Če primerjam delovanje upornikov v šest mesečnem obdobju med 2012 / 2013 od oktobra 2012 do aprila 2013, ko sem opravljal naloge vojaškega svetovalca v sklopu kontingenta SVNKON 18 ISAF in obdobje od februarja do avgusta 2017 v podobni vlogi, lahko splošno odgovorim, da so po umiku glavnine koalicijskih sil varnostne razmere v Afganistanu relativno stabilne.

V kakšni misiji trenutno sodeluje Slovenska vojska v Afganistanu?

Slovenska vojska v Afganistanu sodeluje v NATO misiji Resolute Support (Odločna podpora). Misija »Resolute Support« (Odločna podpora) je ustanovljena z namenom pomoči pri usposabljanju, podpori, svetovanju afganistanski nacionalni vojski in policiji s ciljem zagotoviti samostojno afganistansko vojsko in policijo, sposobno prevzeti popoln nadzor nad celotnim ozemljem Afganistana, za njegovo suverenost in celovitost, na kratko v tej misiji gre za svetovalno dejavnost in ne bojno delovanje. Slovenski kontingent na misiji »Odločna podpora« deluje v zahodnem delu Afganistana oziroma v zahodnem sektorju, ki je območje odgovornosti italijanskega kontingenta v sklopu katerega sodelujejo tudi vojaški kontingenti Albanije, Litve, Ukrajine, ZDA in Slovenije, kjer popolnjujemo delovna mesta v poveljstvu in v svetovalnem timu. Vsi pa smo skupaj nastanjeni v Campu Arena, ki je 20 km oddaljen od mesta Herat, ki je severno in 8 km od Campa Zafar, ki je južno od Campa Arena.

Opravljali ste naloge vojaškega svetovalca v Nacionalnem nabornem centru v Heratu in kot svetovalec v sektorju G – 1 v 207. Korpusu Afganistanske Nacionalne vojske, kakšno vlogo ste pravzaprav imeli?

Moje naloge v Nabornem centru Herat so bile spremljanje vseh aktivnosti nabora vojakov in vojakinj, tedensko in mesečno poročanje o rezultatih nabora v zahodno poveljstvo (RS TAAC – W), sodelovanje pri izdelavi polletnega in letnega načrta prednabornih aktivnosti v civilnih strukturah in propaganda za zaposlitev v afganistanski vojski v vseh štirih provincah Badghis, Ghor, Herat, Farah in v mestu Herat. Vloga svetovalca v sektorju G – 1 v 207, Korpusu ANA je bila še bolj zahtevna in kompleksna. Moje poslanstvo v tej vlogi je bilo pomagati in svetovati pri vzdrževanju ravnotežja med čim manjšim odhodom kadra iz vojske in čim številčnejšim podaljševanjem pogodb pripadnikov 207. Korpusa. Nalog na tem področju je bilo veliko. Vsakodnevno spremljanje številčnega stanja, predvsem pa dnevnih izgub na bojišču, mrtvi, ranjeni, pogrešani in vsakodnevna odsotnost zaradi zamud iz dopusta, zamud iz izhodov, bolniške itd in s tem povezano analitično dnevno, tedensko, mesečno, periodično in letno poročanje o gibanju številčnega stanja v MAT (Military Advising Team) in v poveljstvo RS TAAC – W. Ostale naloge so bile vezane na delo kot častnik za povezavo in koordinator pri različnih aktivnostih v zahodnem sektorju, kot so na primer dvo mesečni biometrični popis vsega osebja v 207. Korpusu, koordinator pri izvedbi različnih tečajev za starešine 207. Korpusa. Poleg naštetega pa sem imel še dodatno vlogo logista znotraj slovenskega kontingenta.

Kako je izgledal vaš delovni dan?

Delovnik v svetovalni skupini (MAT) RS TAAC – W je sedem dnevni, brez dneva počitka, delovni čas od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00 ure vse dni v tednu, tudi v nedeljo, na kratko rečeno naporno. Drugače pa moram tukaj dodati, da svetovalci delo velikokrat začneje pred 8 uro in velikokrat zaključijo po 18.00 uri. Delovno okolje je večnacionalno in s tem tudi zelo zanimivo. Skupaj sodelujemo vojaki iz številnih držav, z različnimi izkušnjami in znanjem.

Delovni dan svetovalca je povezan z odhodom, prevozom v afganistansko vojaško enoto, s katero sodelujemo oziroma ji pomagamo. Camp Zafar, kjer je locirano poveljstvo 207. Korpusa je od Campa Arena, kjer smo nastanjeni pripadniki slovenskega kontingenta oddaljeno 8 km. Iz Campa Arena v Camp Zafar dnevno odhajajo in prihajajo številni konvoji, ki prevažajo vojaške svetovalce in civilne pogodbene učitelje. Delovnik v 207. Korposu je od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure. Da smo prisotni pri njihovem rednem delu je potrebno Camp Arena zapustiti pred 8.00 uro.

Andrej Kovačič                                                          E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.