Matjaž Varl, aktivni državljan v prizadevanjih za varno lokalno skupnost

0

Sodite v tisto skupino državljanov oz. civilistov za lokalno varnost, kot jih imenujemo v Slovenskem združenju za varen svet, ki si zelo prizadeva, da bi bilo okolje, v katerem živimo, varno za vse občane. Ali nam lahko poveste, kako vi z vidika državljana gledate na problematiko lokalne varnosti?

Predvsem sem mnenja, da vsaka ponavljajoča se nevarnost zmanjšuje kvaliteto bivanja, slabo vpliva na splošno počutje, to pa se odraža na vseh področjih, tudi v medsebojnih odnosih in utripu kraja. V takšnih situacijah zatiskanje oči ne pomaga, z nekritičnim in brezbrižnim odnosom se stvari nikakor ne uredijo, v večini primerov pa se vse skupaj le še stopnjuje v negativni smeri. Če pomislimo, da bomo morali s tem živeti, potem se je na mestu vprašati, ali si tega res želimo.

Kaj naj bi bilo po vašem mnenju najbolj moteče v okolju, da se ljudje ne počutijo dovolj varno?

V oči najprej zbode tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, alkohol in prevelika hitrost v cestnem prometu, kjer so, posledično najbolj ogroženi otroci, ki delajo prve korake v svet in se sami ne znajo ali ne zmorejo zaščititi pred nevestnimi vozniki. Za to smo odgovorni vsi, tudi tisti, ki se ne odzovejo odklonilno do takšnih ravnanj. Objestno vedenje in kaljenje miru je še en moteč faktor, ki je posledica prepogostega vdajanja alkoholu ali drogam ter neodgovornega odnosa do okolja, v katerem sobivamo. V takšnih razmerah se bliskovito ustvarijo pogoji za kriminal, nepotizem, korupcijo, utajo davkov in protizakonite posle organov lokalne samouprave, kar s pridom izkorišča peščica privilegiranih, večina občanov pa je prikrajšana za osnovne pravice in dostojanstvo, kar pa vsekakor ne zagotavlja niti osnovnega občutka varnosti. Lokalna posebnost je pogosto tudi oškodovanje javnega premoženja, ki se kaže, na primer v obliki nepravilnega ali nelegalnega pridobivanja naravnih surovin. Vse premalo se zavedamo, da gre ob tem za hujša kazniva dejanja ter ogrožanje splošne varnosti, ki pustijo nepopravljive posledice, s škodljivimi vplivi na zdravje ljudi in okolje, v katerem živimo.

Ali mislite, da se državljani dovolj dobro zavedamo, da je varnost v lokalni skupnosti lahko odvisna tudi od tega, koliko si sami prizadevamo zanjo?

Dejstvo je, da se tovrstna problematika geografsko razlikuje in v tem smislu tudi ni enaka v vseh pokrajinah, prav tako pa so odstopanja, na primer, med mestom in podeželjem. Domačini tako najbolje poznajo specifiko lokalnih varnostnih problemov, saj se z njimi pogosto neposredno srečujejo. Ravno zato je pomembno, da se tudi lokalno pristopi k doseganju pričakovane, oziroma zadovoljive varnosti.

Vsak posameznik je lahko pomemben faktor v tem procesu in nepogrešljiv člen na poti do skupnega uspeha.

Kako bi po vašem mnenju moral delovati sistem zagotavljanja lokalne varnosti, ki bi bil hkrati tudi primer dobre prakse?

Na prvem mestu je seveda dosledno delo policije in redarstva. Samo z zaupanjem v te državne inštitucije, lahko občani uspešno gradijo na izboljšanju varnosti in medsebojnem sodelovanju, brez tveganja, da bi bili zato šikanirani, ustrahovani ali kako drugače ogroženi. Osnova pri tem je tudi transparentnost in posluh občinskih organov, saj bi morali zagotavljati pogoje za nemoteno in redno delovanje različnih oblik preventive, kot je Svet za varnost občanov, skupine za pomoč pri odvisnosti in podobno. Ob tem je nujna pravilna organizacija dela z mlajšo populacijo v šolah, vzpodbujanje kreativnih dejavnosti in večja podpora športnim društvom, ki v veliki meri lahko prispevajo k usmerjanju mladine v pravo smer.

Prevečkrat prezremo anomalije v lastnem okolju, dokler ni že prepozno, zato bi bil primeren pristop tudi strokovno ozaveščanje občanov o njihovih pravicah in možnostih, ki jih dejansko imajo v različnih situacijah. Tudi v Bohinju je vedno več takšnih državljanov, ki jim ni vseeno, se zavedamo resnosti določenih problemov in se vključujemo v delo IVK inštituta/Slovenskega združenja za varen svet, kjer je nudena strokovna pomoč in odlična podpora. Zato ob tej priložnosti državljane in so-občane  pozivam, da se nam pridružijo v tovrstnih prizadevanjih, da skupaj s policijo in organi, ki skrbijo za varnost, vzdržujemo varno lokalno skupnost.

In za konec še o tem, ker se ukvarjate s turizmom in imate veliko informacij, kako tujci gledajo na Slovenijo, kakšni so njihovi odzivi, ko doživijo te naše lepote, ki jih ne manjka?

 Iz prve roke vam lahko zagotovim, da je Slovenija cenjena država med tujci, pri nas pa se, glede na trenutne razmere v svetu, počutijo izredno varno in lepo sprejeti. Nikakor si ne smemo privoščiti, da z morebitnim kaosom, neredom, neprimernim odnosom ali varnostnimi problemi, zapravimo takšen ugled, saj v primeru dobrega obiska iz tujine ne profitira le turizem. Za vsako spoštovano destinacijo kažejo zanimanje tudi morebitni vlagatelji iz celega sveta, ob pomanjkanju kapitala pa je to nujno potrebno in pogoj za uspešen razvoj na vseh nivojih gospodarstva. Višji standard tako s seboj prinaša tudi boljše razmere na področju zdravstva, šolstva, zaposlovanja ali recimo, hitrejšo obnovo zastarele infrastrukture. Tudi s tega vidika bi se morali zavedati svojega potenciala, zato je nujno zagotavljati kvalitetno ter varno okolje, prijazen odnos in urejeno podobo dežele.

(P.D.)                                                                                       E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.