Major Žiga Pretnar, vodja programov I. nadaljevalne stopnje, Center vojaških šol Slovenske vojske

0

Zaposleni ste v Slovenski vojski, kjer opravljate naloge vodje programov I. nadaljevalne stopnje v Centru vojaških šol. Pred tem ste bili pribočnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske in poveljnik Čete v 10. MOTB. Ali nam lahko poveste več o tovrstnih programih, ki jih vodite oz danes izvajate v Centru vojaških šol?

Naj omenim, da je moja naloga osredotočena na pripravo in izvajanje programa štabnega šolanja častnikov Slovenske vojske, ki predstavlja mejnik v izobraževanju častnika med prehodom iz osebnega čina nadporočnik v čin stotnik. Tu gre pretežno za poglobljeno izobraževanje in pripravo častnikov Slovenske vojske za opravljanje del in nalog poveljnika čete ter častnika v poveljstvu bataljona oziroma polka.

Program izobraževanja, ki smo ga leta 2015 obnovili, je sestavljen iz treh glavnih področij:

  1. Vojaška delovanja
  2. Poveljevanje, voditeljstvo in etika
  3. Obrambno-varnostni sistemi

Glavna predmeta znotraj zgoraj omenjenih področij in vodilna rdeča nit šolanja predstavljata predmeta Taktika in Načrtovanje delovanj. Tovrstno šolanje traja približno pet mesecev.

SV 1

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

Med letoma 2001 in 2005 ste bili na izobraževanju v ZDA (United States Military Academy, West Point, NY). Kako poteka tovrstno izobraževanje za pripadnike tujih obrambnih sil?

Omenjena akademija kopenske vojske ZDA predstavlja prvo formalno obliko tako izobraževanja, kot tudi usposabljanja za bodoče častnike oboroženih sil ZDA. Gre za eno izmed mnogih možnih vstopnih točk v častniški korpus obrambnih sil ZDA. USMA (United States Military Academy) ali West Point predstavlja akademijo kopenskih sil ZDA (Army), medtem ko obstajata še akademija za zračne sile USAFA (United States Air Force Academy) v Koloradu in pomorska akademija USNA (United States Naval Academy) v Anapolisu.

Vojaška akademija ponudi mlademu človeku močno osnovo vrednot ter gradi karakter in osebnost skozi intenzivno urjenje in izobraževanje, ki vodi do izoblikovane osebnosti, s katero se je posameznik zmožen prilagajati še tako izredni situaciji.

Osnovni cilj vojaških akademij skozi zgodovino je bil ves čas konstanten: priprava častnikov za dolgoletno služenje državi in soočanje z izzivi v kritičnih situacijah, konkretno v vojni.

Izkušnje diplomantov drugih vojaških akademij skozi različna obdobja potrjujejo to dejstvo.

Major Pretnar

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

Bili ste tudi na različnih usposabljanjih v tujini (Command and General Staff College, Fort Leavenworth, KS, U.S. Army Ranger School, Fort Benning, GA., Maneuver Captains Career Course, Fort Benning, GA., Infantry Officer Basic Course, Fort Benning, GA., Airborne School, Fort Benning, GA). Glede na vaše izkušnje, ki ste jih med usposabljanji pridobili v tujini – kje in kaj je na vas naredilo poseben vtis? Ali je bil to sistem usposabljanja, inštruktorji ipd.?

Vsaka izmed naštetih oblik izobraževanja ali usposabljanja ima svoje parametre, po katerih bi lahko ocenjeval pridobljen vtis. Vseeno pa bi lahko potegnil premico preko vseh omenjenih šolanj oziroma tečajev in izluščil nekaj skupnih faktorjev, ki izstopajo, in sicer:

  • Viri za usposabljanje: zaradi očitnih geostrateških in vedno političnih razlogov je oskrba z viri v obrambnih silah ZDA diametralno drugačna od tiste, ki jo poznamo pri nas. Neomajna in konstanta finančna podpora izobraževalnemu sistemu obrambnih sil ZDA je zgolj odraz tako družbe kot politike do svojih varnostnih sil. Za pripadnike Slovenske vojske, ki dobimo možnost uporabe tega sistema, predstavlja to neprecenljivo izkušnjo.
  • Celostna slika: skozi vsa karierna izobraževanja v obrambnih silah ZDA se gradi enotna slika skozi usklajeno doktrino in delovanja sil. Med eno in drugo vrsto usposabljanja ali izobraževanja se vidi in čuti rdeča nit, ki povezuje vse nivoje v zgrajeno celoto.
  • Inštruktorji in učitelji: kompetentnost inštruktorjev in strmenje k visokim standardom me je navdušila na vseh obiskanih šolanjih in usposabljanjih. Pripravo učiteljev na izvajanje poučevanja se jemlje zelo resno, prav tako se smatra delo učitelja kot karierni pospeševalec in ne kot stranski tir. 

Major Pretnar

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

Kako poteka prenos znanja, ki ste ga med šolanjem in usposabljanjem pridobili v tujini, na pripadnike Slovenske vojske?

Pri prenosu znanja iz enega sistema v drugega je treba imeti v mislih operativno okolje, v katerem delujemo. To okolje je v Slovenski vojski oziroma v Sloveniji precej drugačno kot v ZDA. Dobesedno kopiranje oziroma poskus prenosa enega sistema v drugega ne bo obrodilo sadov. To dejstvo je treba razumeti. Na tem mestu je primeren večkrat ponovljen rek »Treba je kapirati, ne kopirati«. Vojaški poklic je do neke mere univerzalen, kar se kaže v načelih in konceptih. Bolj ko prehajamo iz splošnega v konkretno, se stvari začnejo razlikovati. Statistično se z obrambnimi silami ZDA ne moremo direktno primerjati. Poleg tehničnih razlik je tu še narodni značaj, ki se prav tako razlikuje od države do države. Kot Slovenci moramo strmeti k razumevanju naših vrednot in načina življenja ter le-te upoštevati tudi pri delovanju Slovenske vojske.

Poleg prenosa znanja je ključnega pomena pri izobraževanju v tujini tudi premik bližje k interoperabilnosti znotraj zavezništva Nata ali med posameznimi članicami. Razumevanje in poznavanje celotnega sistema tuje oborožene sile pripomore k boljšemu sodelovanju, tesnejšimi povezavami in znatno bolj odprtimi odnosi. V praksi pridejo ti atributi do izraza na udeležbah v mednarodnih vajah ali misijah v tujini.

Major Pretnar

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

Podiplomski študij ste prav tako opravili v tujini, in sicer na Command and General Staff College v Fort Leavenworth, Kansas, kjer ste si pridobili naziv Master Of Military Art and Science. Kako je potekalo tovrstno izobraževanje in kaj ste obravnavali v svoji magistrski nalogi?

Udeležba na zadnjem večjem izobraževanju v tujini, Command and General Staff College (primerljivo s programom višjega štabnega šolanja), je bila svojevrstna izkušnja. Šolanje je potekalo eno leto in tokrat me je na moji poti lahko spremljala moja družina, kar je v precejšnji meri olajšalo čas v tujini. V karieri vsakega vojaka velik delež žrtvovanja in teže pade tudi na najbližje, njihova podpora in razumevanje pa sta ključnega pomena za uspeh slehernega pripadnika.

Vsebina šolanja je temeljila na delovanjih nivoja brigade in višje. Tudi na tem šolanju je velik poudarek na mednarodnih častnikih, katerih prisotnost gladi nesorazmerja in omogoča boljše razumevanje na mednarodni ravni. Prav to dejstvo spet pripomore k boljši interoperabilnosti med pripadniki različnih vojsk.

V sklopu šolanja sem imel možnost opraviti magistrski študij, ki je v mojem primeru temeljil na parametrih varnostnega sodelovanja obrambnih sil ZDA in možnostih nadaljnega razvoja na območju Zahodnega Balkana. Konkretneje sem se osredotočil na koncept partnerstva med nacionalno gardo obrambnih sil ZDA in posameznimi vojskami na območju Balkana.

Major Pretnar

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

Poleg izobraževanja in usposabljanja v tujini ste bili tudi na treh misijah Isaf in Kfor. Ali nam lahko zaupate, kakšni so vaši načrti za prihodnost na področju udeleževanja misij in usposabljanja v tujini?

Služenje na mednarodnih misijah je edinstvena izkušnja. Ne glede na vrsto misije v tujini le-ta predstavlja pomemben mejnik v karieri vsakega pripadnika, saj pooseblja kulminacijo pripadnikovega usposabljanja in izobraževanja. Poleg tega da se izpostavi kohezivnosti in usposobljenost enote, prav tako predstavlja osebnostni test vsakega pripadnika. Ne glede na vrsto misije vse predstavljajo zahtevno nalogo in neprecenljivo izkušnjo.

Osebni načrti za prihodnost glede udeležbe na misijah so usmerjeni v dejstvo, da moram biti za naslednjo kar najbolje pripravljen. Kje in kdaj se bo zgodila naslednja misija in ali bom osebno sodeloval na njej, pa je seveda v načrtih organizacije, kateri služim.

Major Pretnar z družino

Foto: Žiga Pretnar, osebni arhiv

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.