Maja Lesjak, učiteljica programa tehnik varovanja, Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

0

Kako bi se predstavili našim bralcem portala Varensvet.si?

Učim strokovno teoretične predmete s področja varstvoslovja na srednji šoli. Varnost je od nekdaj pritegnila mojo pozornost. Z varnostjo se dejansko srečujemo na vseh področjih življenja, pa naj bo to varnost osebnih podatkov, varnost pred kriminalom, varnost kot socialna dobrina, varnost kot pomoč drugim ali pa varnost v obliki zaščitne opreme ali varnost kot zaščita zdravja. Tema je vedno aktualna in zanimiva in to zanimanje in znanje želim deliti in predati mladim.

Po končani gimnaziji ni bilo dvoma kam dalje, na Fakulteto za varnostne vede, ki je izpolnila vsa moja pričakovanja. Po diplomi, sem se vpisala na magisterij na Fakulteti za logistiko in končala program vojaške logistike, s čimer sem osvojila nova znanja in razširila spekter pogledov na varnost v smislu varnosti podjetij in njihovega poslovanja.

V moje delo učiteljice je združeno vse, kar me veseli, strokovno področje varnosti in delo z mladimi.

Foto: arhiv Šolski center Ljubljana

Učite bodoče strokovnjake na področju varnosti, varovanja in zaščite, ali nam lahko kaj več poveste o izobraževalnem programu tehnik varovanja?

Program tehnik varovanja je na Šolskem centru Ljubljana letos sprejel že enajsto generacijo tehnikov varovanja. Naši dijaki prihajajo z različnimi pričakovanji, vsem pa je skupno zanimanje za varnost. Varnost je živa, venomer aktualna in spremenljiva in poučevanje predmetov s področja varnosti ne more biti monotono, saj snov nikoli ne zastara, ves čas jo je potrebno nadgrajevati in aktualizirati, kar pa je tudi za mlade spodbudno, saj na ta način bolj dovzeto sprejemajo nova znanja.

Naši dijaki pri strokovnih predmetih spoznajo sisteme tehničnega varovanja, osnove kriminalistike in kazenske zakonodaje, varstvo pred požari, varnost in zdravje pri delu in še nekatere druge vidike varovanja, saj program obsega 11 strokovnih modulov in štiri odprte kurikule, ki so transport in varovanje v logistiki, prva pomoč, subjekti zagotavljanja nacionalne varnosti ter samoobramba in varno rokovanje z orožjem. Med letom se tudi trudimo organizirati čim več strokovnih ekskurzij, kjer se dijaki med drugim srečajo s poklici in deli, kjer bi lahko uporabili znanja, pridobljena med izobraževanjem.

gašenje požarov požarna varnost

Foto: arhiv Šolski center Ljubljana

Glede na to, da izobraževanje poteka 4 leta, kako ocenjujete vaš program in program, ki ga osebe opravijo za pridobitev NPK varnostnik?

Naši dijaki program zaključijo s poklicno maturo in pridobijo naziv tehnik/tehnica varovanja, možnosti nadaljevanja šolanja pa imajo na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih, z opravljenim petim predmetom tudi na nekaterih univerzitetnih programih. Za razliko od 60-urnega programa za pridobitev NPK varnostnik, se pri nas tekom izobraževanja srečajo z več različnimi predmeti, ki so bolj ali manj povezani z varnostjo, v vsakem višjem letniku dobijo več strokovnih predmetov, spoznajo različne segmente dela varnostnega osebja, tudi preko praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in se imajo možnost odločati za nadaljnje šolanje. Težko je primerjati znanje na različnih programih, saj je na koncu od posameznika odvisno, kako bo pridobljeno znanje izkoristil in vnovčil.

samoobramba varovanje

Foto: arhiv Šolski center Ljubljana

Pri katerih predmetih mladi kažejo največ zanimanja za strokovne vsebine in kakšno je razmerje med dekleti in fanti?

V povprečju je okoli 35 procentov deklet, ostali del predstavljajo fantje. Pride tudi kakšna generacija, ko sta deleža izenačena. Največ zanimanja dijaki kažejo za predmet kazniva dejanja in kriminalistika in varstvo pred požari.

Kako izvajate predmet samoobrambe in varno rokovanje z orožjem?

Predmet je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Na predavanjih dijaki spoznajo pravila varnega rokovanja z orožjem, tehnične lastnosti različnih vrst orožja in pravne podlage orožnega področja pri nas. Praktični del pa izvajajo mojstri borilnih veščin. Izvajalci so bili izbrani po priporočilu Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, saj so strokovnjaki na področju izobraževanja varnostnega osebja in naše dijake seznanijo in naučijo uporabe ukrepov varnostnikov ter samoobrambe. Ravno ta praktični del je pri dijakih precej priljubljen. V okviru predmeta pa se povezujemo tudi s Slovensko vojsko in dijakom omogočimo obisk zunanjih strelišč in uporabe strelnega orožja na simulatorjih.

Varensvet.si                                                                                             E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.