Mag. Srečko Jarc, direktor Uprave uniformirane policije, Generalna policijska uprava

0

Od leta 2013 vodite Upravo uniformirane policije na Generalni policijski upravi, pred tem pa ste bili pomočnik vodje Službe generalnega direktorja policije. Kako ste zadovoljni z doseženim delom in kaj bi bilo po vašem mnenju še potrebno urediti?

V kolikor pogledamo po posameznih področjih dela, ki jih pokriva uniformirana policija, se lahko pohvalimo z odličnimi rezultati na področju zagotavljanja splošne varnosti in področju obvladovanja mejne problematike. Navedeno potrjuje tudi zadnja raziskava javnega mnenja, ki pa v celoti kaže še večje zaupanje v delo policije. Malce manj smo lahko zadovoljni s stanjem na področju prometne varnosti, saj je bilo v preteklem letu ponovno več mrtvih v prometnih nesrečah kot v letu 2015.

Za izboljšanje stanja prometne varnosti bi bilo potrebno zaposliti dodatne policiste, da bi se povečalo pričakovanje kršiteljev, da bodo za hujše prekrške tudi kaznovani.

Izkušnje iz zadnjega migrantskega vala so nam pokazale, da je nujno ponovno potrebno vzpostaviti sistem pomožne policije v zadostnem številu.

Uprava uniformirane policije na državni ravni skrbi za usklajeno, strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije. Kateri sektorji v smeri organiziranosti spadajo vse pod vašo upravo?

V upravo uniformirane policije sodijo sektor splošne policije, sektor prometne policije in sektor mejne policije. V okviru sektorja za mejne zadeve pa deluje tudi Specializirana enota za nadzor državne meje. Pod Upravo uniformirane policije sodi tudi Center za tujce in Center za prekrškovne zadeve. V sklopu Sektorja za promet deluje tudi Specializirana enota za nadzor prometa.

V Upravi uniformirane policije deluje tudi poveljstvo Posebne policijske enote.

Nekatere policije drugih držav že vrsto let uporabljajo osebne kamere, ki jim služijo kot dodatna zaščita za verodostojnost policistovih postopkov, kot tudi preventivno proti vsem, ki bi imeli namen verbalno ali fizično poškodovati policiste. Kako je s tem pri slovenski policiji?

Tudi v slovenski policiji smo v lanskem letu začeli uporabljati osebne kamere in načrtujemo razširitev uporabe osebnih kamer na večje število policistov v skladu s finančnimi možnostmi.

Vodstva Policije in Slovenskih železnic sta 7.12.2016 podpisali sporazum o sodelovanju. Kaj konkretno pomeni tovrstni sporazum za obe strani?

Sporazum pomeni nadaljevanje dobrega sodelovanja na področju izobraževanja, strokovnega usposabljanja, ter oblikovanja dobrih praks pri zagotavljanju varnosti v železniškem prometu. Omogoča izmenjavo informacij ter izmenjavo izkušenj pri odpravljanju posledic izrednih dogodkov, sodelovanje pri preventivnem delovanju in dejavnostih zagotavljanja varnosti (varna pot v šolo z vlakom, večje prireditve, omejitev nedovoljenega prečkanja tirov idr.) in druge vsebine, ki spadajo v delovno področje policije in železnic in o katerih se ti skupaj dogovorita

Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki vse bolj prisotno. Vozniki sami od sebe verjetno ne bodo spremenili svojih navad, kazni pa očitno niso dovolj velike oz. ne terjajo sprememb. Kako bi se torej po vašem mnenju morali lotiti tovrstne problematike?

Telefoniranje med vožnjo je zagotovo problem v naši družbi in prispeva k večjemu številu prometnih nesreč, tudi z najhujšimi posledicami. Problematike uporabe mobitela med vožnjo se lotevamo z represivnimi akcijami, ki jih usmerjeno izvajamo večkrat letno, pa tudi preko preventivnih akcij, tudi v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa, s katerimi poskušamo prikazati nevarnost takšnega ravnanja.

Andrej Kovačič                                                      E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.