Mag. Mitja Perko, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za notranje zadeve

0

Ali nam lahko poveste, koliko inšpekcijskih nadzorov na področju zasebnega varovanja je bilo izvedenih v letu 2015?

V prvih 11 mesecih letošnjega leta je bilo na področju zasebnega varovanja izvedenih 327 inšpekcijskih nadzorov. Ti so bili izvedeni pri imetnikih licenc (varnostnih družbah), v gostinskih lokalih, diskotekah in na javnih prireditvah. Izvedeni so bili tudi inšpekcijski nadzori pri izvajanju prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk in pri vseh ostalih oblikah zagotavljanja nalog varovanja ljudi in premoženja pri naročnikih zasebnega varovanja. Tako je bilo v letu 2015 opravljenih 105 nadzorov pri imetnikih licenc – na sedežu podjetja, 92 nadzorov v nočnih lokalih, 27 nadzorov večjih javnih prireditev, 25 nadzorov nad prevozom vrednostnih pošiljk in 78 ostalih nadzorov kot so npr. VNC, trgovine, sodišča, upravne enote…

Katere so najbolj pogoste nepravilnosti oz pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri inšpekcijskih nadzorih?

Najpogostejše nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri nadzorih so predvsem:

 • pomanjkljivo vodenje evidenc pri imetnikih licenc,
 • nepravilnosti pri hrambi oziroma predaji službenega orožja,
 • pomanjkljivo interno usposabljanje varnostnega osebja,
 • nezagotavljanje minimalnega obsega varovanja v gostinskih lokalih kjer se odvijajo javne prireditve,
 • nepopolno izdelani načrti varovanja (nimajo vseh sestavin) v nočnih lokalih, varnostniki pa v nekaterih primerih tudi niso seznanjeni z njimi,
 • neuporaba kovčkov in neprebojnih jopičev pri prevozu denarnih pošiljk,
 • pojavljanje varnostnikov v civilnih oblačilih, ponekod sploh ne gre za varnostnika, temveč civilne osebe.

Katera problematika na področju zasebnega varovanja trenutno najbolj izstopa?

Trenutno nekako najbolj izstopa naslednja problematika:

 • zaposlovanje in prezaposlovanje varnostnikov od 2 do 5 ur tedensko, ipd…, čeprav na primer že na eni prireditvi delajo več,
 • prirejanje evidenc, glede dejanskega števila opravljenih ur – izplačila ure in kilometrina,
 • opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja brez službene obleke – v civilu,
 • opravljanje nalog zasebnega varovanja z reditelji in trženje le teh,
 • pojav agencij, ki posredujejo delo nimajo pa licence.

Koliko zasebno-varnostnim družbam je bilo v preteklosti že odvzeto dovoljenje za opravljanje zasebnega varovanja oz katere izmed licenc?

V zadnjih štirih letih nobeni varnostni družbi z odločbo pristojnega organa ni bilo odvzeto dovoljenje oziroma licenca za opravljanje zasebnega varovanja, so pa nekateri imetniki licence po opravljenih inšpekcijskih nadzorih sami vrnili licence, saj je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo z zakonom zahtevanih pogojev.

Kateri so po vašem mnenju najbolj pomembni dejavniki za učinkovit in uspešen nadzor s strani inšpekcijskih služb?

Teh dejavnikov je sicer več, vsekakor pa se morajo med seboj dopolnjevati. Pomembno je, da so nadzori usmerjeni v problematiko in da je vzpostavljen korekten odnos med zavezancem in inšpektorjem. Osebno bi kot pogoj za učinkovit in uspešen nadzor izpostavil tudi visoko strokovno usposobljenost inšpektorja, njegovo integriteto in profesionalni pristop.

Pripravil: Andrej Kovačič                                 E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.