Kristjan Kos, študent magistrskega programa obramboslovje

0

Za čas dodiplomskega študija na Fakulteti za družbene vede (ULJ) ste bili eden tistih študentov, ki jim ni manjkalo ob študijskih aktivnosti, in sicer ste bili predsednik Študentskega sveta, prodekan študent, predsednik društva študentov obramboslovja, predstavnik študentov znotraj katedre za obramboslovje itd. Ali nam lahko zaupate, katera izmed naštetih aktivnosti oz. funkcij vam je dala največ v smeri pridobivanja izkušenj, kompetenc ipd?

Že v srednji šoli sem bil precej obšolsko aktiven, zato sem se tudi tekom študija na FDV zelo hitro vključil v različne ob študijske dejavnosti. Po mojem mnenju je poleg formalnega izobraževanja zelo pomembno neformalno izobraževanje, skozi te aktivnosti sem pridobil znanja, ki jih nikjer drugje ne moreš dobiti. Študij na FDV mi je dal teoretično podlago, ki sem jo skozi zgoraj naštete funkcije lahko preizkusil v praksi. Skozi ob študijske dejavnosti sem se naučil organizirati različne projekte, kako voditi ekipo (kot predsednik Študentskega svet FDV sem namreč usklajeval delo več kot dvajsetih predstavnikov) ipd. Vse ob študijske aktivnosti so mi dale veliko znanja, zato zelo težko izberem samo eno aktivnost oz. funkcijo.

Foto: osebni arhiv

Diplomirali ste na temo varnosti in priložnosti 5G omrežja, kjer ste opravili tudi krajšo raziskavo, kaj nam lahko poveste o tem?

Poleg vojaške zgodovine mi je bil na FDV zelo zanimiv predmet Informacijska varnost, zato sem se odločil, da iz tega področja pišem diplomsko nalogo, prav tako je bila tema varnosti 5G omrežja v času pisanja moje diplomske naloge precej neraziskana. Tekom raziskovanja teme, sem ugotovil, da ljudje zelo slabo poznamo teme, ki se navezujejo na digitalizacijo in 5G omrežje, zato se veliko ljudi vseh novosti boji. V sled temu je ključno, da ljudje krepimo svoje digitalne kompetence in na ta način 5G omrežje in različne vidike digitalizacije izkoristimo v svojo prid.

Tekom vaše zaposlitve ste sodelovali pri raziskavi kibernetske varnosti v eni izmed slovenskih občin, do katerih ugotovitev ste prišli pri tem?

Trenutno opravljam študentsko delo na Inštitutu za digitalizacijo (IPM Digital), v sklopu omenjene organizacije  smo opravili analizo kibernetske varnosti v eni izmed slovenskih občin. Omenjena občina se je kot ena iz med prvih slovenskih občin odločila, da opravi analizo kibernetske varnosti. Skozi različne metodologije naše analize smo prišli do zaključka, da so občine lahko zelo hitro podvržene kibernetskim grožnjam. Kot najpogostejši način kibernetskega ogrožanja se je v dotični občini pojavilo spletno ribarjenje (ang. phishing). Velik problem, s katerim se srečujejo vse lokalne skupnosti, pa je primanjkljaj finančnih sredstev na področju kibernetske varnosti.

Danes nadaljujete študij na magistrskem programu obramboslovje, kakšni so vaši načrti po študiju oz. kje se poklicno vidite v naslednjih letih?

Po zaključku študija na prvi stopnji sem se odločil za magistrski program obramboslovje, saj me varnost zanima. Študentsko delo trenutno opravljam na IPM Digital, kjer sem zelo zadovoljen. Vsekakor pa ostaja področje varnosti tisto področje, kjer želim delovati tudi poklicno.

Leta 2019 ste prvič sodelovali na Dnevu nacionalne varnosti, ki ga organizira Inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju Fakultete za varnostne vede (UMB) in Fakultete za družbene vede (ULJ), ter ponovno leta 2021, kjer ste v obeh primerih povezovali osrednji del dogodka. Kot mladi strokovnjak na področju varnosti in obrambe, kako vi vidite sistem nacionalne varnosti v RS, ga ocenjujete, kot učinkovitega ali vidite možnosti za izboljšave?

Inštitutu za varnostno kulturo sem zelo hvaležen, da sem imel možnost sodelovati na Dnevu nacionalne varnosti, saj gre za dogodek, ki pomembno vpliva na razvoj nacionalne varnosti RS. Ljudje se pomena varnosti včasih zelo slabo zavedamo oz. varnost pogosto jemljemo kot samoumevno, ampak temu ni tako. Državljani RS imamo veliko srečo, da živimo v državi, ki je napram ostalim državam zelo varna, zato je treba stremeti k temu, da takšno stanje tudi ohranimo. V prihodnosti se mi pa zdi, da bo potrebno nekoliko več pozornosti usmeriti v kibernetsko in informacijsko varnost.

Foto: Milan Skledar, vir Državni svet

K. K.                                                                                       E: info@varensvet.si  

 

 

 

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.