Kriminaliteta in zaznavanje varnosti v urbanih soseskah

0

Gorazd Meško & Urška Pirnat

Povzetek

Raziskava o varnosti v urbanih lokalnih okoljih v Sloveniji preučuje kriminaliteto, družbene procese in zaznavanje varnosti v lokalnih skupnostih. V okviru raziskave je bilo izvedeno anketiranje v Mestni občini Ljubljana, anketiranje je potekalo od oktobra do decembra 2016 (N = 1.000). Območja anketiranja so bila izbrana glede na manj in bolj problematična območja, ki so bila določena glede na policijsko statistiko kaznivih dejanj in prekrškov. Preliminarni rezultati analiz so razkrili devet faktorjev (odklonskost mladih, socialna kohezija v soseski, odnos do migrantov, postopkovna pravičnost, nered v soseski, zaznavanje kriminalitete, sodelovanje s policijo, učinkovitost policije in pripravljenost podrejati se policiji), ki predstavljajo zaznavanje varnosti v lokalnih skupnostih. Analiza mnenj glede na manj in bolj problematična okolja je pokazala razlike med zaznavami varnosti v soseskah. Rezultati kažejo, da varnostne razmere v urbanih okoljih vplivajo na zaznavanje prebivalcev glede varnosti in imajo lahko vpliv na zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih.

Ključne besede: varnost v lokalnih

Več v prispevku (stran 35), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 3. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih: Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji. Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Urednik: Prof. dr. Gorazd Meško

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.