Kaj pritegne mladostnike 21. stoletja, da se zaposlijo v vojaški organizaciji

0

Avtorici: Nina Rosulnik in Janja Vuga Beršnak

Slovenska vojska se po spremenjenem načinu popolnjevanja sooča s hudim pomanjkanjem kadra. Med mladimi vojska dandanes nima nekega velikega ugleda, še manj zanimanja. V želji po ugotovitvi, kako mlade ponovno privabiti v Slovensko vojsko, se avtorici v članku osredotočata na dejavnike, na podlagi katerih se mladi odločajo, kje se bodo zaposlili. Slednje sta ugotavljali s pomočjo raziskave med mladostniki, starimi med 18 in 30 leti. V sklopu raziskave sta ugotavljali kako mladi razmišljajo, kaj jih zanima in kaj pričakujejo od zaposlitve.

Vojska predstavlja organizacijo, sestavljeno iz kadra, kateremu glavno vodilo pri iskanju zaposlitve ni plača, temveč zaščita lastne države in vojaška pomoč drugim državam v sklopu zavezništev. Njeni člani so visoko usposobljeni, predani, pripravljeni žrtvovati lastno življenje ter navajeni dinamičnega dela. Skupne so jim vrednote lojalnosti, predanosti, domoljubja, časti in tovarištva.

Danes na mlade pri izbiri zaposlitve vplivajo različni motivacijski dejavniki, vrednote, osebnostne lastnosti in tudi sam ugled določenega poklica. S pomočjo raziskave sta avtorici ugotovili, da eno izmed pomembnejših vrednot pri mladih predstavlja družina. Vrednote se med spoloma, glede na raziskavo, ne razlikujejo veliko. Na splošno so mladim pomembne tiste vrednote, ki so značilne tudi za Slovensko vojsko. Pomembno jim je tudi dobro delovno okolje in reden prihodek, ugled poklica pa jim ne igra pomembne vloge pri odločanju. Pričakovanja mladih sta avtorici nato razdelili v 6 skupin. V prvo sta vključili vse, ki si želijo zagotavljati varnost in obrambo države ter so željni nevarnosti in adrenalina, dela v naravi in biti aktiven. Druga skupina predstavlja mlade, ki jim je ključna višina zaslužka in reden prihodek ter visok družbeni ugled poklica. V tretjo sta uvrstili vse, ki si želijo pridobiti novo znanje. V četrto in peto sodijo vsi, ki imajo željo po uporabi najsodobnejše tehnologije, delati v tujini ter tisti, ki si želijo timskega dela. Zadnja skupina pa zajema tiste, ki si v sklopu zaposlitve želijo pomagati drugim. Pri vseh opisanih skupinah, pa le prva ponazarja želje, ki jih je možno razviti v pričakovanja vojske-pripadnost vojski, kolektivu in seveda domovini. S pomočjo raziskave sta avtorici med drugim prišli tudi do ugotovitve, da bi se več kot polovica anketiranih sicer zaposlilo v Slovenski vojski, a le za krajši čas.

S spreminjanjem sodobne družbe, je potrebno prilagajati tudi taktiko organizacije. Želje in cilji mladih so se skozi leta spremenili, zato je ključna tudi sprememba načina privabljanja mladih. Med drugim je pomembno tudi, da vojska zagotavlja pridobivanje veščin, ki so uporabne ne samo v vojaškem temveč tudi v civilnem okolju. S pomočjo razkritih ključnih dejavnikov in vrednot, na podlagi katerih se mladi odločajo o zaposlitvi, lahko tako vojska zariše nove smernice pridobivanja mladih v svoje vrste in jih ponovno navduši za ta poklic.

LITERATURA:

Rosulnik, N. In Vuga Beršnak J. (2019). Kaj pritegne mladostnike 21. Stoletja, da se zaposlijo v vojaški organizaciji. Sodobni vojaški izzivi, 2019/4, 53-74. Dostopno prek: https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2019_4/NINA_ROSULNIK__JANJA_VUGA_BERŠNAK__KAJ_PRITEGNE_MLADOSTNIKE_21._STOLETJA__DA_SE_ZAPOSLIJO_V_VOJAŠKI_ORGANIZACIJI.pdf

Pripravila: Eva Brili-Grebenar

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.