Janez Podobnik, mag., komandir postaje konjeniške policije, policijski inšpektor specialist l

0

Kakšna je organiziranost področja dela policijske konjenice v RS?

Postaja  konjeniške  policije  je ena izmed področnih policijskih postaj na območju  Policijske uprave Ljubljana in kot taka edina na ozemlju Republike Slovenije,  policisti  konjeniki so tudi na Policijski upravi Maribor, kjer pa  so združeni v tamkajšnjo policijsko postajo skupaj z vodniki službenih psov. Glede na  to, da sta koncentracija  in poseljenost prebivalstva največja  prav v mestu Ljubljana,  kjer  je  tudi največ raznih ustanov, diplomatsko konzularnih  predstavništev  ter  drugih  institucij je seveda razumljivo,  da največ svojih nalog opravimo prav v tem delu. Na Postaji konjeniške policije Ljubljana imamo trenutno 14 konj, pri čemer je v čredi šest  avtohtonih Lipicancev, nadalje so trije konji slovenske toplokrvne pasme, dva sta češke, po eden hrvaške in šlezijske toplokrvne pasme ter en  Westfalec. Povprečna starost črede je trenutno 9 let in pol, ti pa v povprečju opravljajo policijske naloge med 7 in 9 let.

Janez Podobnik, mag.

Foto: osebni arhiv

Kako  poteka kadrovanje na področju konjeniške policije in katere pogoje morajo izpolnjevati kandidati, ki se prijavijo?

V program usposabljanja se lahko vzame kandidata za policista konjenika, ki ima vsaj dve leti delovnih izkušenj v policiji  in pa kar je najpomembneje, da ima veselje do konj. Predznanja s tega področja niso pogoj, so pa seveda zaželena. Samo  usposabljanje  poteka  na  Postaji  konjeniške policije Ljubljana in traja šest mesecev. V tem času kandidat za policista konjenika pridobiva  znanja  s  področja  oziroma  pridobiva  splošna znanja o konjih, nadalje  se  srečuje  z  osnovami  veterine  in  podkovstva,  srečuje se in spoznava  policijska  pooblastila  s konja  in  pa  seveda  najpomembnejši – praktični  del,  saj  se  kandidat  vsakodnevno uri na konju. Seveda samo usposabljanje  ne  izgleda  kot  nedeljsko  jahanje po naravi, temveč se od kandidatov  na  zaključnem izpitu  pred  strokovno  komisijo  pričakuje in zahteva visoko stopnjo pridobljenega konjeniško – policijskega znanja.

konjeniska-policija-4

Foto: osebni arhiv

Kako poteka delovni dan policista/ke na Postaji konjeniške policije?

Dan  se  za  policista  konjenika vsako jutro začne najprej v hlevu, saj je najprej  potrebno  počistiti   hleve  in urediti nastilj, nato se prične z urejanjem  konj,  torej čiščenje, krtačenje, sedlanje, uzdanje in šele nato se prične tisto pravo policijsko delo, ki je javnosti na očeh. Seveda pa je začetek  odvisen  od  oddaljenosti  kraja,  kjer bosta policista konjenika opravljala naloge  policije. Seveda pa je delo na terenu izjemno raznoliko in  se  lahko kaj  hitro  spremeni.  Službeni  konji  policije  so izvrstni pomočniki,   ki  na  raznoraznih  preventivnih  aktivnostih vedno  očarajo tamkajšnje  obiskovalce,  še  zlasti naše najmlajše, hkrati pa te živali na ukaz  postanejo  izjemno učinkovito sredstvo in kot sem prej navedel, se tako vloga policista konjenika kaj  hitro  spreminja.  Kraji  in  časi patruljiranj konjenikov so zelo odvisni od varnostne situacije na območju Policijske  uprave Ljubljana, v velikih primerih pa tudi na območjih drugih policijskih uprav.

konjeniska-policija

Foto: osebni arhiv

Da bi strokovno in čimbolj učinkovito opravljali svoje delo, se policisti konjeniki redno usposabljajo. Kako potekajo tovrstna usposabljanja?

Za  dobro  opravljanje  dela je potrebno že v postopkih pridobivanja dobiti čimbolj  primerno  žival,  predvsem  se že takrat preverjajo in ugotavljajo lastnosti,  sposobnosti  ter  odzive  konja na raznorazne moteče situacije, prav tako  se  takrat  spremlja  obnašanje konja  že pri povsem običajnih vsakodnevnih  opravilih  kot  so  krtačenje, sedlanje,  uzdanje in nadalje transportiranje ter še vse ostalo. Ko pa je konj enkrat policijski, pa je potrebno redno  vzdrževati konjevo kondicijo, prav tako jih je potrebno skupaj  z  jahači redno uriti  in usposabljati. Vsaj dvakrat mesečno se v enoti načrtno izvedejo skupinska usposabljanja, kjer se med drugim simulira kritične situacije z motečimi elementi kot je dim, pok, policijska sirena, prehodi  čez  raznorazne  zavese  in ostale moteče situacije, s katerimi se lahko  policisti  konjeniki s konji srečujemo v realnosti. Več kot leto in pol pa na PKP Ljubljana izvajamo tako redno kot urgentno kovanje vseh naših službenih  konj  sami.  Zanesljivo je vez med konjem in konjenikom izjemno pomembna, ki se nadalje odraža na terenu pri opravljanju policijskih nalog. Pri kovanju pa gre za neko vrsto individualnega usposabljanja, pri čemer pa izvajamo posebno tehniko kovanja, saj med podkev in kopito vstavimo poseben usnjeni  vložek, ki  predvsem  preprečuje  poškodbe  kopit  v kritičnih situacijah,  prav tako  pa  imajo podkve nameščene tudi posebne ozobce, ki preprečujejo zdrse na gladkih površinah.

konjeniska-policija-6

Foto: osebni arhiv

Kje  oz.  na  katerem  področju je potreba po delu policistov konjenikov največja oz. kje so lahko najbolj učinkoviti?

Primarno  je  konjeniška enota ustanovljena za zavarovanje vseh vrst javnih prireditev,  shodov,  protestov  in demonstracij, torej povsod tam, kjer je mogoče  pričakovati huje ali množično kršenje javnega reda in miru. Uporaba policistov  konjenikov s konji je izjemno učinkovito prisilno sredstvo, ki je opredeljeno v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, predvsem gre tu v  prvi  vrsti  za močan psihološki učinek, ki deluje na izgrednike in se s tem  pomirja  razgreto  situacijo  na  kraju,  zagotovo pa se kaže prednost konjenikov,  saj se zaradi višjega položaja na konju tudi dosti več in dlje vidi. Sicer pa policisti  konjeniki  vsakodnevno  kontroliramo  ceste, neprometne  površine  in površine, na katerih je promet onemogočen ali celo prepovedan,  to  so  razni  parki, peš poti, zelo pogosto se udeležujemo na raznih preventivnih  aktivnostih,  kjer  konji  vedno  očarajo  tamkajšnje obiskovalce,  še zlasti pa naše najmlajše. Precej nalog policisti konjeniki opravijo  tudi  na državni meji s Hrvaško skladno s Schengenskimi standardi in pravom Evropske unije. Opravljamo in izvajamo vrsto  policijskih nalog s konja  in  tako  obravnavamo kršitve raznoraznih predpisov. Sploh v zadnjem času  beležimo porast ugotovljenih kršitev v zvezi vsiljivega beračenja, kot tudi nabiranja prostovoljnih prispevkov brez odločbe,  ter prometa oziroma posedovanja prepovedane droge. Predvsem na zelenih površinah pa ugotaljamo vrsto kršitev s področja Zakona o ohranjanju narave. V prvi vrsti pa ima že sama  pojava policista konjenika s konjem na nekem kraju izjemen in poseben učinek, velikokrat so ljudje presenečeni, ko se z njimi srečajo.

Andrej Kovačič                                                              E: andrej,kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.