Izbor varnostnika in varnostnice leta 2016 – prijave odprte do 15.2.2017

0

PRAVILA IN POTEK IZBORA

Priznanje VARNOSTNIK IN VARNOSTNICA LETA 2016, podeljuje IVK Inštitut za varnostno kulturo, v sodelovanju Slovenskega združenja za varen svet.

Namen podelitve priznanja je identificirati tiste varnostnike in varnostnice, ki so s svojim profesionalnim in strokovnim delom, pripomogli k čim višji stopnji varnosti v okolju, kjer opravljajo naloge varovanja, ter prispevali k ugledu zasebnega varovanja. Pri tem izstopajo iz povprečja ter so vzor in motivacija za druge posameznike.

Na ta način  lahko zasebno-varnostne družbe promovirajo svoje aktivnosti na področju dobrih kadrov in spodbudijo varnostnike in varnostnice, k še boljšem opravljanju nalog varovanja. Še posebej so dobrodošli primeri konkretnih dogodkov, kjer se je kandidat/ka še posebej izkazal/a, zaščitil/a ali pomagal/a žrtvam nasilja, preprečil/a nasilje, vlome, tatvine ipd.

POGOJI ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA DODELITEV NAZIVA

Razpisni pogoji in kandidatura

Predlagani varnostnik in varnostnica, ima posebne zasluge na področju zagotavljanja varnosti v okolju, kjer opravlja naloge varovanja. S svojim profesionalnim in strokovnim pristopom, je vzor in motivacija za druge posameznike.

Svoje kandidate lahko prijavijo zasebno-varnostne družbe in/ali naročniki varovanja, kjer kandidat ali kandidatka opravlja naloge varovanja. Prijavo lahko oddajo tudi druge osebe, stranke, naročniki varovanja, kolegi, združenja ipd.

Pri prijavi je potrebno navesti naslednje podatke, ki se nanašajo na predlaganega kandidata/ko:

  1. ime in priimek;
  2. naziv zasebno-varnostne družbe, kjer je kandidat/ka zaposlen/a;
  3. kratka obrazložitev podanega predloga, zakaj bi si po vašem mnenju kandidat/ka zaslužil/a omenjeni naziv;
  4. morebitni dogodki, kjer se je kandidat/ka posebej izkazal/a;
  5. kontakt predlagatelja

POTEK IZBORA/PRIJAVE IN PREDLOGI KANDIDATOV

Posamezna zasebno-varnostna družba lahko predlaga enega kandidata in eno kandidatko. Enako velja za organizirana interna varovanja. Predloge kandidatov posredujete na običajnem dokumentu na naslov: andrej.kovacic@varensvet.si. Prijave so odprte do 15.2.2017.

Prejemnika naziva VARNOSTNIK IN VARNOSTNICA LETA 2016 bosta o prejemu priznanja in nagrade obveščena pred podelitvijo.

Strokovna komisija bo med prejetimi predlogi v prvem postopku izbrala tri kandidate in kandidatke, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Izbrani kandidati/ke se bodo imeli možnost predstaviti pred komisijo, ki bo izbrala zmagovalca/ko.

Zmagovalca bosta prejela zmagovalni kipec, enoletno članarino za članstvo v Slovenskem združenju za varen svet ter možnost udeležbe na mesečnih srečanjih in izobraževanjih s področja varnosti, zaščite in varovanja.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.