IZBOR VARNOSTNIK IN VARNOSTNICA leta 2015 – prijave odprte do 31.3.2016

0
PRAVILA IN POTEK IZBORA

Priznanje VARNOSTNIK IN VARNOSTNICA LETA 2015, podeljuje IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo, v sodelovanju Slovenskega združenja za varen svet.

Namen podelitve priznanja je identificirati tiste varnostnike in varnostnice, ki so s svojim profesionalnim in strokovnim delom, pripomogli k čim višji stopnji varnosti v okolju, kjer opravljajo naloge varovanja, ter prispevali k ugledu zasebnega varovanja. Pri tem izstopajo iz povprečja ter so vzor in motivacija za druge posameznike.

Na ta način  lahko zasebno-varnostne družbe promovirajo svoje aktivnosti na področju dobrih kadrov in spodbudijo varnostnike in varnostnice, k še boljšem opravljanju nalog varovanja. Še posebej so dobrodošli primeri konkretnih dogodkov, kjer se je kandidat/ka še posebej izkazal/a, zaščitil/a ali pomagal/a žrtvam nasilja, preprečil/a nasilje, vlome, tatvine ipd.

POGOJI ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA DODELITEV NAZIVA

Razpisni pogoji in kandidatura

Predlagani varnostnik in varnostnica, ima posebne zasluge na področju zagotavljanja varnosti v okolju, kjer opravlja naloge varovanja. S svojim profesionalnim in strokovnim pristopom, je vzor in motivacija za druge posameznike.

Svoje kandidate lahko prijavijo zasebno-varnostne družbe in/ali naročniki varovanja, kjer kandidat ali kandidatka opravlja naloge varovanja. Prijavo lahko oddajo tudi ostale osebe, stranke ipd.

Pri prijavi je potrebno navesti naslednje podatke, ki se nanašajo na predlagano osebo:

  1. ime in priimek;
  2. naziv zasebno-varnostne družbe, kjer je kandidat/ka zaposlen/a;
  3. obrazložitev podanega predloga, vsaj 100 in največ 300 besed, torej razloge, zakaj bi si po vašem mnenju kandidat/ka zaslužil/a omenjeni naziv;
  4. morebitni dogodki, kjer se je kandidat/ka posebej izkazal/a;
  5. kontakt predlagatelja

Zmagovalca bosta prejela zmagovalni kipec, enoletno članarino za članstvo v Slovenskem združenju za varen svet in možnost udeležbe na mesečnih izobraževanjih s področja varnosti, zaščite in varovanja. Zmagovalca se bosta lahko udeležila tudi 3-dnevnega izobraževalnega kampa kadrov za varnost 2016, kjer se bodo udeleženci izobraževali in usposabljali z različnimi strokovnjaki za varnost.

POTEK IZBORA/PRIJAVE IN PREDLOGI KANDIDATOV

Strokovna komisija bo med prejetimi predlogi v prvem postopku izbrala tri kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Izbrani kandidati se bodo imeli možnost predstaviti pred komisijo. Vsi trije kandidati se bodo imeli možnost predstaviti tudi javnosti v obliki intervjuja. Izmed treh kandidatov bo v drugem postopku s pomočjo glasovanja strokovne in laične javnosti izbran zmagovalec.

Posamezna zasebno-varnostna družba lahko predlaga enega kandidata in eno kandidatko. Prav tako, lahko enega kandidata in kandidatko predlaga naročnik storitev varovanja, ali tretja oseba. Enako velja za organizirana interna varovanja. Predloge kandidatov posredujete na običajnem dokumentu na naslov: andrej.kovacic@varensvet.si. Prijave so odprte do 31.3.2016.

Prejemnika naziva VARNOSTNIK IN VARNOSTNICA LETA 2015 bosta o prejemu priznanja in nagrade obveščena pred podelitvijo.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.