IVK inštitut nadaljuje s projekti VARNI VRTEC/ŠOLA – Vrtec Galjevica 11.5.2017

0

Ker je varnost v vrtcih in šolah izjemno pomembno področje, IVK Inštitut nadaljuje z izobraževanji in ozaveščanjem zaposlenih in vodstev vzgojno-izobraževalnih ustanov na tem področju. Raziskava, ki jo je IVK inštitut med zaposlenimi v osnovnih šolah opravil v letu 2016 kaže, da varnost v šolah postaja resen družbeni problem.

V letu 2016 smo izvedli projekt VARNA ŠOLA na osnovni šoli Vodmat, letos nadaljujemo s projektom VARNI VRTEC v Vrtcu Galjevica. Tako kot se na osnovni šoli Vodmat zavedajo pomembnosti področja varnosti zaposlenih in otrok, se zavedajo tudi v Vrtcu Galjevica. Pri tem velja izpostaviti njihove primere dobre prakse na tem področju in izjemno skrb in angažiranost vodstva vrtca, kot zaposlenih za visoko stopnjo varnostne kulture v njihovem delovnem okolju.

Foto: IVK (Barbara Novinec, ravnateljica, Vrtec Galjevica, Andrej Kovačič, IVK inštitut)

Stanje in razmere v družbi se prenašajo v vrtce in šole, in od tukaj ponovno v družbo, zato imajo vzgojno-izobraževalne ustanove izjemno pomembno vlogo pri mladih, in za našo skupno prihodnost. Varnostno kulturo je zato pomembno krepiti že pri mladih, za zgled pa smo seveda v prvi vrsti pomembni odrasli, torej starši, strokovni delavci, vzgojitelji, učitelji itd.

Foto: IVK (mag. Marjan Miklavčič)

Zaposleni v vrtcih in šolah so zelo pomemben člen skupnosti, zato je pomembno, da znajo pravočasno prepoznati tveganja za svojo varnost in za varnost otrok. Prav tako pa je v tem procesu pomembno aktivno sodelovanje staršev.

Kot v IVK inštitutu pogosto radi rečemo, se varnost prvo začne pri sebi oz. v nas samih. Ko ne bomo (več) ogrožali sebe in drugih, bo svet lepši in bolj varen za vse. Zato je zelo pomembno, da varen svet gradimo in ustvarjamo skupaj. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na naše otroke oz. mlade.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.