Informacijski pooblaščenec je v Državni zbor RS posredoval Letno poročilo za leto 2016

0

Sporočilo za javnost IP

IP je v letu 2016 izdal 312 odločb v pritožbenih zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja, kar je največ od začetka njegovega delovanja. Na področju varstva osebnih podatkov je vodil 683 inšpekcijskih zadev, odgovorili pa smo tudi na več kot 1330 prošenj za pisna mnenja ter več kot 2500-krat svetovali po telefonu posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam. Na področju varstva osebnih podatkov se je leta 2016 s sprejetim svežnjem predpisov Evropske unije v okviru reforme varstva osebnih podatkov zgodil prelomen korak za celotno Evropsko unijo, ki upravljavcem zbirk osebnih podatkov prinaša številne nove obveznosti, posameznikom pravice, IP pa nove naloge in pristojnosti. Področje dostopa do informacij javnega značaja je zaznamovala predvsem novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), ki je implementirala  spremenjeno evropsko direktivo o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Njen namen je vsakomur zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja za kateri koli namen. V režim ponovne uporabe so tako od maja 2016 vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, in sicer v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, pri katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine.

Več si lahko preberete v letnem poročilu, ki ga mora IP do 31. maja posredovati v Državni zbor, in ki je dostopno tukaj: 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.