Gostujoče predavanje na Šolskem centru Novo mesto

0

Predavanje za dijake četrtih razredov računalniške smeri

Predsednik sveta IVK Inštituta za varnostno kulturo mag. Marko Potokar je na povabilo vodstva Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, 12. 11. 2014 na Šolskem centru Novo mesto izvedel predavanje za dijake četrtih razredov računalniške smeri.

V okviru predavanja so dijaki spoznali osnove informacijske varnosti, kakšne grožnje obstajajo pri uporabi interneta in spletnih tehnologij, kakšne so najpogostejše tehnike za izpeljavo prevar, ki jih uporabljajo napadalci ter kako se pred njimi zavarovati. Udeležencem je bil predstavljen pojem socialnega inženiringa, ki je eden izmed najbolj razširjenih načinov spletnega napada. Gre za tehniko, pri kateri napadalec pri žrtvi vzpodbudi nezavedno aktivno sodelovanje, tako da ta stori ali opusti dejanja, ki jih običajno ne bi storila ali opustila. Dijaki so se seznanili z motivi, ki vodijo storilce in s psihološkimi sprožilci, ki vplivajo na žrtve tega dejanja.

V nadaljevanju je bila predstavljena posebna oblika spletnega nasilja, t.j. spletno medvrstniško nasilje, ki je z razvojem informacijske tehnologije vedno večji problem. V zaključnem delu predavanja so se udeleženci seznanili z video nadzorom kot enim izmed sistemov tehničnega varovanja in njegovim vplivom na varnost in zasebnost v družbi. Predstavljena je bila zgodovina razvoja videonadzornih sistemov, njihova uporaba in primeri kršitev zakonodaje ter smernice razvoja naprednih videonadzornih sistemov.

Srečanje se je zaključilo z zavedanjem, kako pomembno je premisliti, katere informacije in osebni podatki sodijo na internet, preden jih tja tudi odložimo.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.