Generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske

0

Slovenska vojska je v fazi izpopolnjevanja kadrovskih resursov. Ali nam lahko predstavite aktivnosti, ki jih izvajate na tem področju?

Slovenska vojska je aktiven delodajalec, med največjimi v državi, ki v svoje vrste vabi poklicne pripadnike in pripadnice stalne sestave. Možnosti zaposlitve v vojski, ki je hkrati tudi vir različnih vrst praktičnega znanja, uporabnega v zasebnem življenju, so zelo raznolike. Skladno s kadrovskim načrtom Vlade Republike Slovenije je določeno, da se lahko Slovenska vojska v letošnjem letu dopolni do števila 7254 pripadnic in pripadnikov stalne sestave. Z različnimi dejavnostmi na področju zaposlovanja, s katerimi mladim predstavljamo vojaško življenje in poklic, spodbujamo njihov interes za zaposlitev v vojski. V zadnjih letih je v vojsko namreč vstopilo manj novih kandidatov, kot bi jih potrebovali. Lani se je ta trend obrnil in prepričani smo, da bomo letos pridobili dovolj novih pripadnikov.

SV 2

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Zaposlovanje v Slovenski vojski poteka po določenem postopku. Ali nam lahko opišete postopke, ki jih je treba opraviti od izražene namere oziroma želje kandidata, da bi se zaposlil v Slovenski vojski?

Slovenska vojska zaposluje kandidate za vojake, stare do 25 let, in kandidate za častnike, stare do 30 let. Za vojaka se zahteva najmanj IV. ali V. stopnja izobrazbe. Za zaposlitev v Slovenski vojski mora biti kandidat državljan Republike Slovenije in proti njemu ne sme biti varnostnih zadržkov. Opraviti mora preverjanje gibalnih sposobnosti, zdravniški pregled in psihološko testiranje. Vse, ki jim preverjanje njihovih fizičnih in psihičnih zmožnosti predstavlja izziv ter želijo prispevati k obrambi domovine, vabim, da obiščejo upravo za obrambo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Tam bodo dobili ustrezne informacije o zaposlitvi. Vlogo za poklicnega vojaka lahko oddajo kadar koli v letu. Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani www.postanivojak.si, na kateri je objavljena tudi vloga za zaposlitev.

SV 3

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Kako dolgo poteka osnovno usposabljanje kandidatov za vojake in kako se potem izbirajo za končne enote oziroma specialne naloge?

Po podpisu pogodbe o zaposlitvi je kandidat napoten na 14-tedensko temeljno vojaškostrokovno usposabljanje v Veščinski center v Vipavi. Specialistično usposabljanje nadaljuje v enoti, v katero je napoten. Vsebina usposabljanja je odvisna od dolžnosti, ki jo bo opravljal kot poklicni pripadnik Slovenske vojske. Takšno usposabljanje običajno traja tri do štiri mesece. Med usposabljanjem vojak dobiva plačo in povračilo za stroške, ki so povezani s prihodom na delo.

SV 4

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Za katere enote je največji interes in v katerih je največja potreba po zaposlovanju?

Slovenska vojska v prihodnje potrebuje predvsem vojake s tehnično izobrazbo (elektro, strojništvo, računalništvo, informatika ali kemija), potrebuje tudi kader zdravstvene in medicinske stroke ter avtomehanike, v prihodnjih letih pa tudi mornarje, pilote, veziste in avtokleparje. Skladno s kadrovskim načrtom načrtuje za leto 2016 približno 460 novih zaposlitev. Usposabljanje za poklicne vojake je Slovenska vojska začela 3. marca 2003, do danes se je usposabljalo skupaj 4626 kandidatov.

SV 5

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

SV 6

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

V fazi priprav je skupina inštruktorjev za odhod v iraški Kurdistan, kjer bodo pomagali pri urjenju tamkajšnjih vojakov za boj proti Islamski državi. Koliko let dela v SV in usposabljanja je potrebno, da se lahko pripadnika pošlje na takšne naloge?

Slovenski vojaki so dejavni udeleženci mednarodnih operacij in misij (MOM) že od leta 1997. Do zdaj je v rotacijah na različnih misijah sodeloval že skoraj vsak pripadnik stalne sestave, mnogi že večkrat. S takšnim sodelovanjem vojak pridobi izkušnje, ki so pomembne za vzdrževanje bojnega značaja vojske, saj lahko le tako opravlja naloge za obrambo domovine.

V MOM odhajajo vojaki navadno po dveh letih službe v enoti, saj so takrat že primerno izurjeni za opravljanje več različnih nalog. Zanimanje za delo v mednarodnem okolju je med vojaki veliko, saj si tako izboljšajo tudi finančni položaj, plače v MOM so namreč z dodatki do trikrat višje kot doma.

SV 7

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

SV 8

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.