Fizično nasilje in samoobramba

0

V hierarhiji človekovih pravic so vrednote, kot so človeško življenje, njegova fizična in psihična celovitost ter dostojanstvo najvišje in so kot takšne zavarovane z ustavo RS ter v mnogih mednarodnih dokumentih (Žaberl, 2009).

Glavna človekova pravica je vsekakor pravica do življenja, saj so brez učinkovitih jamstev zanjo vse druge človekove pravice nesmiselne.

Poznamo več vrst nasilja, ki ga razdelimo na:

 • psihično nasilje
 • verbalno nasilje
 • ekonomsko nasilje
 • spolno nasilje
 • vandalizem
 • institucionalno nasilje
 • fizično nasilje

Vsako nasilje je nesprejemljivo, saj lahko pusti na osebi ali osebah dolgoročne posledice. Posledice lahko čutimo dolgoročno, tako na psihični kot na fizični ravni.

Tukaj se bom bolj dotaknil fizičnega nasilja, ki ima lahko več dejavnikov, kjer lahko posledično pride tudi do dolgotrajnih poškodb.

Pogostokrat je vzrok za fizično nasilje verbalno nasilje, ki se sestoji iz dveh dimenzij;  horizontalno ali vertikalno. Horizontalna zloraba je zloraba med dvema enakovrednima sodelavcema, medtem ko vertikalna zloraba predstavlja neprimerno uporabo moči proti podrejenemu.

Začetek fizičnega nasilja se lahko začne preko verbalne zlorabe, kot je pretirana »uporaba jezika« za spodkopavanje posameznikovega dostojanstva in varnosti, preko žaljivk in poniževanja v enkratni ali večkratni obliki (npr. sarkazem govorice, kričanje, preklinjanje …).  Vse skupaj lahko preide v fizično nasilje. Reakcija na predhodno navajanje spada med relacijski odnos, ki nato vključujejo elemente fizičnega napada, kjer prihaja do posrednega  dejanja oz. napada na žrtev.

Fizična zloraba je zloraba, ki vključuje stik z namenom, da povzroči bolečino, poškodbo ali drugo fizično trpljenje ali telesno poškodbo. To vključuje tepež, klofutanje, udarce s pestmi, dušenje, potiskanje, metanje predmetov, pekoč občutek in druge vrste stika, ki povzročijo telesne poškodbe žrtve. Žrtev lahko zlorabi več storilcev. Na primer, »žrtev lahko drži na tleh ena oseba, medtem ko druga napade žrtev«.

»Fizično nasilje je vsako nasilje, ki ga dobesedno občutimo na svojem telesu« (npr. brca, udarec z roko ali nogo, predmetom, dotikanje, ugašanje ogorkov na telesu, polivanje z mrzlo ali vročo vodo, odrekanje ali vsiljevanje hrane). Najpogostejše fizično nasilje je obračun s pestmi, najhujša in najbolj kruta oblika pa je umor.

S fizičnim nasiljem pogosto povezujemo alkohol, čeprav to ni nujno bistven razlog. Alkoholizem ni primarni vzrok za fizično nasilje, je pa gotovo spodbujevalec. Pravi vzroki so globlje v duševnosti nasilnega človeka. Cilj fizičnega nasilja je pridobiti, povečati ali dokazati svojo moč nad žrtvijo. Med nasilneže v prvi vrsti prištevamo moške, medtem ko ženske redko pod pritiskom neuspeha v zasebni ali profesionalni sferi posegajo po fizičnem nasilju. Posledice fizičnega nasilja se kažejo kot modrice, rane, zlomi, poškodbe, izguba zavesti itd.

Nekaj napotkov, da se poskušamo obraniti fizičnega nasilja:

 • umik iz kraja dogodka, v kolikor je to le mogoče
 • pravočasno reševanje konfliktov
 • seznanjanje z mesti, kjer lahko pride do raznih konfliktov
 • prijavljanje policiji primerov nasilja na določenih mestih
 • učenje veščin za samoobrambo
 • posedovanje plinskega razpršilca, kot defenzivno sredstvo za osebno obrambo (predvsem predlagam ženskam, ki ga lahko nosijo v torbicah, na ključih…)

Osnovno delitev udarcev razporedimo na udarce z roko in udarce z nogo.

Slika_Aikido_2015_1

Udarce z roko lahko razvrstimo na sunke in zamahe. Sunki oz. TSUKI so kratki, direktni udarci naravnost v nasprotnika. Sunki so najpogostejša tehnika v karateju, pri kateri je moč odvisna od stabilnosti položaja, usklajenosti in hitrosti obračanja bokov ter uporabe kar največje mase telesa. Osnovne značilnosti ter udarcev so: racionalnost, najkrajša pot, velika hitrost.

Udarci, zamahi oz. UCHI pa so udarci, pri kateri roka ali noga naredi daljšo pot (zamah in udarec kot bič iz komolca) in je z leve ali desne strani ali naravnost usmerjena na napadalca. Tukaj se štejejo tudi udarci s komolcem. Slika Aikido_2015_2

Za sredstvo udarjanja se lahko uporablja dele telesa kot na primer udarec z roko in se izvede; s pestjo, z robom dlani, z dlanjo, s komolcem…

Udarci z nogo oz. KERI so najmočnejša tehnika udarca, ki se uporablja v raznih borilnih veščinah. Udarci z nogo se izvajajo s stopalom, s kolenom… Vse te tehnike se lahko naučite pri AIKIDU (pot harmonije univerzalne energije), JU-JITSU (tehnične pravilnosti in učinkovitosti), FFA …

Naj na koncu zapišem še načelo sorazmernosti:

 • silobran (zakonodajalec določa, da mora biti obramba neizogibno potrebna) in
 • institut skrajne sile (prizadejano zlo ne sme biti večje od zla, ki je grozilo).
Viri
 • Žaberl, M. (2009). Uporaba prisilnih sredstev. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana.

Avtor: Marjan Kovačič mag.     E: marjan.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.