Dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota

0
Veliko let ste delali v policiji in na področju notranjih zadev. Ali nam lahko zaupate, kaj je bila vaša prva naloga na področju varnosti v MO Murska Sobota, ko ste prevzeli funkcijo župana?

Zavedam se, da sem s prevzemom funkcije župana, prevzel tudi soodgovornost za različna področja bivanja in dela občank in občanov, ki zagotavljajo njihovo varnost in jim dajejo občutek, da živijo v varnem okolju. Soodgovornost župana za področje varnosti pa je izjemno kompleksna in je po mojem prepričanju ne moremo obravnavati zgolj skozi varnost na področju kriminalitete, javnega reda in miru ter cestnega prometa.

V prvi vrsti je županska funkcija povezana z soodgovornostjo na področju organizacije dela civilne zaščite ter protipožarne varnosti. Zaradi tega sem se v začetku mandata sestal s strokovnimi delavci, ki so zadolženi za obe področji ter se seznanil z organizacijo dela civilne zaščite in gasilskih enot v MOMS ter skupaj z njimi zastavil strategijo nadaljnjega usposabljanja pripadnikov in opremljanja enot CZ in gasilskih društev. Skupaj s pripadniki občinske CZ, regijskega centra CZ, Uprave za zaščito in reševanje, vodstvom regijske in občinske gasilske zveze in predstavniki gasilskih društev smo dogovorili naloge za prihodnje, katerih cilj je enote CZ in gasilcev še bolje opremiti in usposobiti, da bo njihovo delo še učinkovitejše.

V prvem letu mandata sem se že nekajkrat sestal s predstavniki Policijske uprave Murska Sobota. Namen teh sestankov je bil predvsem seznanitev z varnostno problematiko v MOMS in načrtovanje skupnih ukrepov za izboljšanje te varnosti. Intenziviral sem delo Sveta za preventivo v cestnem prometu, ki je posvetovalno telo župana in se tudi sam aktivno vključil v iskanje inovativnih rešitev za večjo varnost, predvsem mladih udeležencev v cestnem prometu. Nekaj zadnjih sestankov je bilo namenjenih tudi izmenjavi informacij povezanih z begunsko krizo in dogovor o načinu sodelovanja v prihodnje. Policijska uprava Murska Sobota je vsakokraten partner pri pripravi večjih javnih prireditev v MOMS, kjer nam s svojimi izkušnjami in nasveti pomaga pri varni organizaciji le-teh.

Zdi pa sem mi prav, da poleg zgoraj navedenih oblik zagotavljanja varnosti omenim tudi aktivnosti na področju socialne varnosti. Znano je, da je MOMS ena izmed občin, kjer je stopnja nezaposlenosti ena izmed največjih v državi. Posledično je stopnja socialne varnosti relativno nizka, v tej zvezi pa se občanke in občani velikokrat zatekajo po pomoč k različnim državnim institucijam. Da bi se izognili pošiljanju »od vrat do vrat«, smo v MOMS ustanovili »socialni sosvet«, ki je sestavljen iz predstavnic in predstavnikov različnih institucij v občini (tudi policije), ki smo soodgovorne, da naredimo vse, da rešujemo socialne težave posameznika.

Ali ste, kot župan zadovoljni s stanjem na področju varnosti občanov v MO Murska Sobota?

Občutek varnosti je individualni občutek vsakega posameznika. Zaradi tega ocena župana o stanju varnosti v občini ne odraža v celoti tega stanja. Predvsem za bolj ranljive skupine občank in občanov, med katere spadajo starejši in invalidi, je problem varnosti lahko že neurejena površina pločnika, ali glasna glasba iz lokala, medtem, ko za drugo skupino občanov to sploh ne predstavlja problema.

Na splošno gledano, primerljivo s podobnimi mesti v Evropi pa ocenjujem, da je Murska Sobota varna občina in, da so lahko občani s stanjem varnosti zadovoljni.

 dr. Aleksander JevšekFoto: MOMS

Na kakšen način merite zadovoljstvo občanov z varnostjo v MO Murska Sobota?

S vsakodnevnimi pogovori in sprejemanjem občank in občanov na pogovore ob »dnevu odprtih vrat župana«, ki jih organiziram enkrat mesečno. Pomembne informacije pa pridobivamo tudi od Policijske uprave, ki nas o stanju na področju varnosti obvešča periodično in o tem obvešča tudi občinske svetnike na sejah Mestnega sveta.

Tako kot pri ostalih slovenskih občinah, tudi pri vas glede na število kaznivih dejanj, izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje. Kakšne so aktivnosti vaše mestne uprave na tem področju oz, kako občane ozaveščate, da naj bolje skrbijo za svoje premoženje?

Te aktivnosti potekajo skupaj s Policijsko postajo Murska Sobota in so usklajene z delom mestnega redarstva. Skupaj z vodjo policijskega okoliša mestno redarstvo organizira preventivne oblike dela predvsem v času, ko organiziramo prireditve, ki se jih udeležuje večje število ljudi in kjer se pogosteje izvršujejo kazniva dejanja s področja premoženjskih deliktov.

Ali izvajate kakšne inovativne pristope na področju zagotavljanja varnosti občanov, ki bi lahko bili primeri dobre prakse tudi za preostale slovenske občine?

Ocenjujem, da je sodelovanje vodje policijskega okoliša v socialnem sosvetu inovativna dobra praksa našega dela na področju zagotavljanja varnosti občanov. Izmenjava informacij o konkretnih primerih socialnih stisk in okoliščin lahko pozitivno vpliva na preprečitev različnih oblik družinskega nasilja, kršitev JRM ali drugih kaznivih dejanj.

Kaj si štejete, kot poseben uspeh, ki ste ga uspeli realizirati na vaši poklicni poti?

Da je za mano 30 let čudovite poklicne poti, ki sem jo začel, kot miličnik in nato kot kriminalist-operativec in po nekaj letih na vodilnih mestih v policiji zaključil kot direktor slovenske Kriminalistične policije. Kariero sem zaključil s projektom NPU, kot idejni in projektni vodja in doktoriral s področja kriminalistike.

V poseben uspeh pa si štejem, da premorem še toliko energije, da poklicno pot nadaljujem, kot župan, katerega delo je v tesni povezavi z mojim poklicem – pomagati ljudem!

Pripravil: Andrej Kovačič              E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.