Delovanje korporativne obveščevalne dejavnosti v gospodarstvu

0

Cilj prispevka je obvestiti in opomniti na težavo, katera se pojavlja pri opredeljevanju in razumevanju obveščevalne dejavnosti v gospodarstvu.

Korporativno obveščevalno dejavnost lahko razumemo kot poslovno dejavnost, katera se izvaja v gospodarstvu za namen pridobivanja poslovnih podatkov. Namen pridobljenih podatkov pa je, da služi analitiki in kot podpora odločanju uporabnikov. Korporativna obveščevalna dejavnost zajema notranji in zunanji proces. Zunanji se izvaja kot proces konkurenčne obveščevalne dejavnosti, notranji pa se izvaja kot proces kateri vodi k poslovni inteligenci.

V prispevku se bomo osredotočili na zunanji proces in sicer bomo razčlenili pojem korporativne obveščevalne dejavnosti. Korporativno obveščevalno dejavnost kot zunanji proces lahko podrobno razčlenimo v 6 sklopov in sicer:

  • Tržna obveščevalna dejavnost (angl. Market Intelligence)

  • Obveščevalna dejavnost usmerjena v poslovne partnerje (angl. Partner Intelligence)

  • Obveščevalna dejavnost usmerjena v konkurente (angl. Competitor Intelligence)

  • Tehnično-razvojna obveščevalna dejavnost (angl. Technical Intelligence)

  • Obveščevalna dejavnost, usmerjena v kupce (angl. Customer/Prospect Intelligence)

  • Korporativna protiobveščevalna dejavnosti (angl. Corporate Counterintelligence)

Vsaka od naštetih dejavnosti ima svoje specifične lastnosti, katere bomo na kratko opisali za boljše razumevanje celotnega delovanja korporativne obveščevalne dejavnosti v gospodarstvu.

Pri tržni obveščevalni dejavnosti mislimo na zbiranje in analizo informacij na ravni panoge, ki se nanašajo na tržne trende, geopolitične zadeve in vladne regulacije na trgu, kjer deluje družba, ki zbira te informacije. Poudariti je potrebno, da gre za obveščevalno dejavnost, katere rezultat so informacije v realnem času oziroma informacije, ki temeljijo na dinamiki dogodkov konkurence na nekem trgu storitev ali blaga.

Pri razlagi obveščevalne dejavnosti usmerjene v poslovne partnerje je potrebno poudariti nadziranje (angl. Monitoring) aktivnosti glavnih dobaviteljev in strateških partnerjev družbe. Gre za ohranjanje nadzora nad posamezniki in organizacijo, ki je povezana z vrednostno verigo družbe.

Ideja o razlagi obveščevalne dejavnosti, usmerjene v konkurente, je podrobno spremljanje (angl. Monitoring) in analiza ključnih konkurenčnih organizacij z namenom identificirati glavne aktivnosti konkurentov ter identificirati nove in potencialne konkurente. Obveščevalna dejavnost, usmerjena v konkurente, primarno služi potrebam strateškega planiranja, menedžerjem, specialistom za razvoj poslovanja, odgovornim za združitve in prevzeme ter tržnikom oziroma menedžerjem v marketingu, ki se ukvarjajo z brandingom ali oglaševanjem produktov.

Tehnično-razvojno obveščevalno dejavnost lahko obrazložimo kot spremljanje napredkov pri tehničnem razvoju. Tovrstna obveščevalna dejavnost zajema pregledovanje dostopnih raziskovalnih in razvojnih poročil ter povezanih tehničnih aplikacij z namenom slediti tehničnemu znanju konkurentov, izdelati poslovne alternative in v pravem času pripraviti primerna opozorila za tiste, ki sprejemajo odločitve.

Obveščevalna dejavnost, katera je usmerjena v kupce se osredotoča na trenutne in verjetne kupce, s poudarkom na gradnji odnosa med temi kupci. Lahko pa jo definiramo tudi kot kontinuirano identifikacijo in analizo demografskih dejavnikov, letnih proračunov, ključnih notranjih vplivov in ključnih področij, na katera so osredotočeni kupci.

Pri korporativni obveščevalni dejavnosti gre za zbiranje in analiziranje podatkov/informacij. Pri korporativni protiobveščevalni dejavnosti pa gre za zaščito informacij/podatkov na zasebnem gospodarskem področju. Glavna dolžnost korporativne protiobveščevalne dejavnosti je zaščita informacij pred nepooblaščenimi osebami, delovanje proti potencialnim grožnjam in povečanje stopnje varnosti. Gre za zaščito organizacije pred konkurenčno obveščevalno dejavnostjo konkurentov. Korporativno protiobveščevalno dejavnost lahko definiramo tudi kot proces varovanja poslovnih skrivnosti, načrtov, tehnik, programov in projektov z namenom, da se ubrani pred nasprotnikom.

Avtor: Boštjan Ban, magister varstvoslovja

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.