Dejan Pohlin, prejemnik priznanja Varensvet za varnostnika leta 2017

0

Na 3. Dnevu nacionalne varnosti, ki je potekal 17. oktobra 2018 v Državnem svetu RS, ste prejeli IVK priznanje za varnostnika leta 2017, kaj vam tovrstno priznanje pomeni?

Priznanje mi vsekakor veliko pomeni, saj potrjuje, da je moje delo in trud, ki ga vlagam pri opravljanju nalog v zasebnem varovanju opaženo, kot pozitivno. Hkrati pa mi daje tudi novo motivacijo za nadaljnje opravljanje tega poklica, ki je v družbi premalo cenjen.

Foto: Maja Remic (prejemnik priznanja z ostalimi prejemniki priznanj in s podpredsednikom Državnega Sveta RS in direktorjem IVK inštituta)

Delali ste na različnih področjih varovanja ljudi in premoženja, kje vam je najbolj ustrezalo?

Najbolj mi ustreza delo, ki je dinamično in ki zahteva od varnostnika dobro psihofizično pripravljenost, kot so javne prireditve, delo v nočnih klubih in podobno. Gre sicer za bolj izpostavljeno in tvegano delo, saj delo z ljudmi nasploh zahteva poseben izziv. Tovrstna dela tudi hitreje minejo in niso dolgočasna, saj se vedno nekaj dogaja.

Kako vidite zasebno varovanje v Republiki Sloveniji, in kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti?

Slovenija je še vedno tako varna država, da je zavedanje pomena boljše usposobljenosti varnostnikov na zelo nizki ravni. Težave so tudi v tem, ker je pomanjkanje kadra in je varnostnik lahko skoraj vsak, ki si to želi, in ki je varnostno preverjen, ter nima varnostnih zadržkov.

Kaj naj bi se spremenilo v zasebnem varovanju?

Kar nekaj stvari bi bilo potrebno sistemsko urediti, da bi se dvignil nivo strokovnosti in boljše usposobljenosti varnostnikov.  V prvi vrsti je seveda boljša plača, nato sledi višji nivo strokovne usposobljenosti varnostnikov za delo v zasebnem varovanju in nenazadnje psihofizična primernost že zaradi samega ugleda, saj varnostnik res ne more biti kar vsak.

Prav tako bi bilo potrebno okrepiti boljši nadzor nad delom zasebno-varnostnih podjetij s strani pristojnega inšpektorata.

Usposabljate se po programu za Specialista za varnost in zaščito, kjer je poudarek na samoobrambi, strokovni uporabi fizične sile in funkcionalni vadbi za krepitev telesa za dobro operativno delovanje.  Ali menite, da so tovrstni programi pomembni za varnostno osebje in druge sorodne poklice?

Vsekakor, saj si ne predstavljam, kako lahko varnostnik, ki nima tovrstnega znanja izvaja varovaje ljudi in premoženja. Varnostnik, ki ni usposobljen, da bi znal v primeru fizičnega napada nase odbiti napad, kako bi lahko zaščitil druge ljudi na varovanem območju, ki bi potrebovali pomoč v primeru nasilja oz. napada na njih.

Tako, da tovrstno dodatno znanje nedvomno pripomore k temu, da varnostnik bolje opravlja naloge varovanja, saj vsebine ponujajo ravno to, kar je predvsem pri morebitnem nasilju potrebno znati, da zaščitimo sebe in ljudi na varovanem območju.

Vsekakor pa to velja za vse strukture, ki delajo na področju varovanja in varnosti, da so dobro psihofizično pripravljene in da imajo vsaj osnovno znanje veščin samoobrambe in za strokovno uporabo fizične sile.

Kje se vidite čez 5 let?

Delo, ki ga opravljam na področju zasebnega varovanja mi zelo ustreza, zato bom vsekakor na tem področju ostal še naprej, saj ga vidim tudi kot poslanstvo.

P. D.                                                                           E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.