Danilo Šarić, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Vič Ljubljana

0

Od leta 2003 ste Predsednik sveta Četrtne skupnosti Vič Ljubljana, kar pomeni, da zelo dobro poznate lokalno okolje. Ali se seznanjate tudi z varnostno problematiko oz spremljate to področje v lokalnem okolju?

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Vič sem od 13. aprila 2003 dalje. Z varnostno problematiko se seznanjam z razgovori s predstavniki organizacij, ki skrbijo za varnost občanov, pa tudi z občani.

Kakšno vlogo ima Četrtna skupnost Vič na področju varnosti občanov oz kako poteka sodelovanje s policijo, z občani in drugimi službami, ki skrbijo za lokalno varnost?

Naloge četrtne skupnosti na področju varnosti občanov so navedene v Statutu MOL (60. člen). S Policijsko postajo Vič, ki je v neposredni bližini sedeža ČS Vič dobro sodelujemo, kakor tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Kozarje in predstavniki Inšpektorata MOL in Mestnega redarstva. V kolikor ocenimo, da je potrebna razprava glede varnostne situacije na območju četrtne skupnosti, povabimo na sejo sveta predstavnike policije, gasilcev, mestnih inšpektorjev in mestnih redarjev, ki se povabilu vedno odzovejo in konstruktivno sodelujejo. Poudariti moram, da tudi predstavniki viške policije izražajo željo po sodelovanju.

Ljubljana je še vedno varno mesto, kar pa ne pomeni, da ni kriminala in dogodkov, ki so moteči za občane. Ali ste kot predsednik sveta ČS in kot občan Viča zadovoljni z varnostjo v lokalnem okolju?

Glede na svetovno statistiko po varnosti smo na samem vrhu, vendar pa bi bilo vedno lahko še boljše.

Kako bi po vašem mnenju lahko bolj povezali občane ter okrepili socialni kapital ter jih ozavestili s pomenom varnostne kulture za boljšo varnost v lokalnem okolju?

Že skozi izobraževalni proces je za to urejeno, in sicer v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Na našem naslovu so vedno dobrodošle tudi dobre ideje občanov.

V Sloveniji in v Ljubljani se znotraj Slovenskega združenja za varen svet formirajo skupine Civilistov za lokalno varnost, ki si prizadevajo za varno in urejeno lokalno skupnost. Njihova glavna naloga je ozaveščanje občanov in informiranje pristojnih služb in organov o problematiki in dogodkih, ki vplivajo na varnost in urejenost v lokalnem okolju. Kako lahko Četrtne skupnosti po vašem mnenju pomagajo tovrstnim skupinam, da bi bile pri svojem delu čim bolj učinkovite?

S pomočjo pri organiziranju brezplačnih predavanj – zagotovitev brezplačnega najema prostorov.

V mesecu marcu se tako v prostorih ČS Vič začenja izvajati t.i. Varna pisarna INFO TOČKA, ki jo v sodelovanju s ČS Vič izvaja IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo in Slovensko združenje za varen svet. Občani mestne občine Ljubljana se lahko informirajo in poiščejo rešitev za svoje morebitne težave s področja osebne varnosti, varnosti premoženja, varnosti otrok in problematike nasilja v šoli, medvrstniškega nasilja, nasilja v družini ipd.

Andrej Kovačič                               E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.