Branislav Petrov, nekdanji pripadnik in inštruktor elitnih in protiterorističnih enot policije in obrambnih sil ter inštruktor praktične samoobrambe SDP

0

Kako dolgo se že ukvarjate z borilnimi veščinami in katere ste vse trenirali?

Pred 40-imi leti sem se prvič srečal z veščino kung-fu, ki je bila takrat zelo popularna. Nato sem odpotoval v Burmo in se tam srečal z burmanskim in tajskim boksom, ki sta se v nekaterih elementih razlikovala. Nakar sem se zelo intenzivno posvetil tajskemu boksu. Sem pa na številnih specialističnih usposabljanjih v kampih v tujini spoznal in se učil tudi ostale borilne veščine, od aikida, ruske sisteme, do krav mage in drugih, ki so jih tam izvajali različni inštruktorji specialnih enot.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da borilni športi in veščine, ki se jih posamezniki (na)učijo v klubih in dvoranah, in dosežejo mojstrske nazive, se nikakor ne morejo primerjati z nevarnostmi na terenu, ker ne zajemajo realnosti, ki jo zahteva konkretna bojna akcija specialnih vojaških in/ali policijskih enot.

Že na sami ulici, če smo napadeni, so razmere povsem drugačne, kot v dvoranah, kjer gre za v naprej naučeno izvajanje tehnik. Tega v realnih situacijah ni mogoče predvideti, zato moramo biti usposobljeni za vse oblike nasilnih napadov.

Trenirali in sodelovali ste tudi z različnimi tekmovalci v borilnih športih po svetu. S kom ste vse sodelovali?

Res je, sodeloval sem z različnimi tekmovalci, tako s prvaki v MMA, kot v profesionalnem boksu v svetovnem merilu. Pred leti sem sodeloval tudi z American top team.

Po toliko letih specialističnega usposabljanja in izkušenj na področju zaščite in varovanja ste razvili tudi svoj sistem praktične samoobrambe. Ali nam lahko kaj več poveste o tem?

Vsem veščinam, ki sem se jih v 40-ih letih (na)učil sem na podlagi izkušenj iz terena in iz specialističnih usposabljanj dodal še svoje nove elemente in tako razvil lasten sistem praktične samoobrambe (SDP by Petrov). Gre za samoobrambo, ki je namenjena tako za delovanje v urbanem, kot ruralnem okolju. Torej sistem je tako namenjen za obrambne in policijsko-varnostne strukture, kot za civiliste. Prav tako je namenjen za ženske, katere so fizično šibkejše od moških, ki so v glavnem napadalci. Pri ženskah je v ta namen potrebno aktivirati tiste potenciale, ki jih imajo, da se lahko uspešno ubranijo proti fizično močnejšemu napadalcu.

SDP je specializiran sistem praktične samoobrambe prilagojen vsem, ki želijo začutiti moč in približati se treningom, ki so podobni usposabljanju v elitnih in specialnih enotah.

Bili ste v številnih kampih v Izraelu, Franciji in Rusiji, kjer se izvajajo specialistična usposabljanja. Prav tako ste v svoji poklicni karieri usposabljali in vodili elitne in protiteroristične enote. Kako potekajo izbori kandidatov za tovrstne enote?

V tovrstne enote so lahko izbrani nekaznovani, zdravi in psihofizično sposobni posamezniki. Pripadniki specialnih enot so pri izvajanju taktičnega usposabljanja pogosto izpostavljeni situacijam, ki so smrtno nevarne, da bi lahko ustrezno (od)reagirali in obvladali realno situacijo. Pripadniki specialnih enot morajo biti zato pripravljeni na izvrševanje najbolj zahtevnih nalog in nepredvidljivih situacij, ki se jim lahko zgodijo na terenu.

Usposabljanje kandidatov za pripadnike specialnih enot poteka v zelo ekstremnih pogojih, zato jih že v prvih  treh dneh odpade polovica. Do konca usposabljanja jih pride le 8 do 10 % od vseh prijavljenih, ki so začeli z usposabljanjem. V času usposabljanja je komunikacija med kandidati strogo prepovedana. Naloga inštruktorjev pa je, da na različne načine otežijo usposabljanje, ter jih na ta način testirajo, da bi videli, ali so resnično primerni za najbolj zahtevne naloge, ki jih čakajo v bojnih situacijah. Kandidati gredo tako skozi različne prehodne faze, od streljanja z zavezanimi očmi, učenje borilnih veščin za boj prsa v prsa, usposabljanje z minsko eksplozivnimi napravami, obvladovanje situacij v primeru, če so zajeti, kot talci itd. Na usposabljanjih se pogosto izvajajo pohodi od 4, 8 do 16 kilometrov z bremenom od 50 kilogramov. Naloga inštruktorjev je prav tako tudi okrepiti moč in voljo kandidatov ter jih pripeljati do popolnosti.

Kaj je najbolj pomembno pri usposabljanju kandidatov in potem pripadnikov specialnih in elitnih enot policije in obrambnih sil?

Zelo pomembna je stroga disciplina in spoštovanje hierarhije. Tukaj pa velja tudi moto, da več kot je pretečenega znoja na usposabljanju, manj je pretečene krvi v bojni akciji. Vsak pripadnik elitnih enot se zato odlikuje z disciplino in hrabrostjo, ter z močnim občutkom za timsko delo, da za državo opravi naloge tudi za ceno svojega življenja.

Bili ste tudi inštruktor telesnih stražarjev in telesni stražar najvišjih predstavnikov države, kot je predsednik vlade in drugi. Kako je pomembna usposobljenost telesnih stražarjev za profesionalno opravljanje tovrstnih nalog zaščite in varovanja?

Res je, zraven usposabljanj, ki sem jih izvajal za telesne stražarje, sem izvajal tudi varovanje najvišjih predstavnikov države. Usposabljanje telesnih stražarjev nasploh, kot na področju samoobrambe temelji na podobnih metodah, kot pri pripadnikih specialnih enot, seveda z določenimi specifikami za delovanje v različnih okoljih in nalogah, odvisno kje se varovanje varovanih oseb izvaja.

Andrej Kovačič                                                           E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.