Beračenje v Ljubljani

0

Jure Puppis in David Sluga

Povzetek

Namen prispevka

Namen študije je prikazati problematiko beračenja v Mestni občini Ljubljana ter ponuditi dolgoročne rešitve na ravni Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) ter Policijske uprave Ljubljana (v nadaljevanju PU LJ) za spopadanje z beraštvom.

Metode

Za izvedbo raziskave je bila uporabljena analiza sekundarnih pisnih virov, primerjalna metoda omenjenih pisnih virov ter metoda intervjuja s strokovnjaki z dotičnih področij.

Ugotovitve

Dejanska pojavnost beračenja je v mestu Ljubljana velika ter predstavlja zajeten del vsakodnevnih nalog policije in mestnega redarstva. Zakonodaja sama ne daje primernih rešitev za storilce prekrškov, povezanih z beračenjem in zahteva posodobitve. Najtežja oblika beračenja je problematika organiziranega, še posebej prisilnega beračenja, katerega kazenskopravna obravnava je težavna ter reševanje njegovih žrtev težko. Razviti je treba ustreznejše institucionalne psihosocialne rešitve na občinski ravni ter zakonodajne rešitve na državni ravni. Zaznan je padec števila prekrškov v zvezi z beračenjem na območju PU LJ, pri občinskem redarstvu MOL pa je opaziti rast v izvedenih ukrepih. Opažen je bistveno večji delež vsiljivega beračenja nasproti nedovoljenega zbiranja prispevkov, pri obeh pa kot storilci prevladujejo romunski državljani.

Omejitve raziskave

Raziskava je uporabna pri uporabi strategij za reševanje omenjene problematike na ravni MOL, PU LJ ter pri ostalih organizacijah in posameznikih, delujočih na področju brezdomcev in beračev. Omejitve raziskave obstajajo zaradi premajhnega raziskovalnega vzorca, ki ne daje podlage za podrobnejše zaključke brez dodatnih raziskav.

Praktična uporabnost

Projekt daje izhodišča za oblikovanje prostorskih, psihosocialnih ter pravnih rešitev za omilitev tveganih preživetvenih vedenj brezdomcev, njihovo resocializacijo ter za lažje opravljanje lokalnovarnostnih nalog pristojnih organov.

 Izvirnost prispevka

Prispevek predlaga praktične rešitve za prostorsko, družbeno-nadzorsko, pravosodno ter psihosocialno reševanje problematike beračenja.

Ključne besede: beračenje, brezdomstvo, lokalna varnost, kriminaliteta, varnostne službe, lokalna skupnost, preprečevanje

Več v prispevku (stran 62), ki je bil objavljen v Zborniku raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Področje varnost v lokalnih skupnostih / Ljubljana 2016

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.