Analiza varnostnih tveganj v organizacijah

0

Vas zanima, ali je vaš varnostni sistem ranljiv in kje je ranljiv? Fizična varnost, tehnična varnost, informacijska varnost? Detektivi imamo izostreno oko za odkrivanje nepravilnosti, ki jih lahko odkrijete in popravite z našo pomočjo, še preden jih bodo odkrili nepridipravi!

Varnost ni več sama po sebi umevna, kot je bila nekoč, tega pa se posamezniki in podjetja običajno zavedo, ko je prepozno in se jim zgodi kraja, odtekanje ključnih informacij ipd.

Z nami si lahko pomagate tako ob pojavu škodnega dogodka, seveda pa je bolje, če vam vzpostavimo preventivne mehanizme, da do tega sploh ne bo prišlo. Varnost lahko zagotavljamo s pomočjo detektivske dejavnosti, uporabe varnostne tehnike, informacijsko varnostjo. Odprava pomanjkljivosti v določenem sistemu podjetja je ključnega pomena.

Na varnostnem področju detektivi nudimo:

  • Varnostno svetovanje
  • Usposabljanje zaposlenih
  • Preverjanje in analizo varnostnega stanja in učinkovitosti varovanja
  • Izdelavo varnostnih načrtov in elaboratov

Usposabljanje zaposlenih

Zaposleni so v sistemu varnosti v podjetju močno orožje, če jih pravilno usposobimo in motiviramo. Naučimo jih, kako lahko ob opravljanju svojih del, nalog in zadolžitev, poskrbijo za preventivno ukrepanje. Z analizo varnostnega stanja v podjetju, tudi s preventivnimi notranjimi nadzori, se pokaže dejansko varnostno stanje.

Izobraževanje pripravimo po meri za vsako podjetje in temelji na odpravi opaženih pomanjkljivosti.

Po končanem izobraževanju dobite izdelano poročilo, iz katerega so razvidne pomanjkljivosti, cilji izobraževanja, informacije, pridobljene z izobraževanjem, predlogi itd. Če je potrebno, se v podjetju priporoča uvedba novih pravilnikov, hišnih redov ipd.

To storitev opravljamo kontinuirano vsakoletno v par večjih podjetjih.

Izdelava varnostnih načrtov in elaboratov

Varnostni načrt je zelo pomemben akt v podjetju, saj najdemo v njem vse podrobnosti o varovanju podjatja. Varnostni načrt je specifičen za vsako podjetje, stavbo, osebo, zato je pomembno, da je narejen za konkreten primer. Le tako je lahko varnostni načrt efektiven, brez nepotrebnega balasta in služi svojemu namenu. Ta načrt mora biti v uporabi in se nenehno dopolnjevati, le tako lahko zagotovimo stopnjo varovanja.

Varnostne načrte združimo z izobraževanjem in notranjimi nadzori. Z opravljenim notranjim nadzorom pridobimo potrebne informacije o pomanjkljivostih, problemih, luknjah v varnosti, z našo analizo in po potrebi z detektivsko preiskavo, pa dobi uprava potrebne informacije za hitro ukrepanje. Pomanjkljivosti se odpravijo tudi z izobraževanjem zaposlenih, svetovanjem upravi in dopolnjevanjem varnostnega načrta.

S tovrstnimi storitvami imamo večletne izkušnje in dosegamo dobre rezultate pri dvigu stopnje varnosti v podjetjih, za katere skrbimo.

Preverjanje in analiza stanja varnostnih sistemov

Naredimo vam lahko posnetek trenutnega stanja sistema varovanja, v kar je lahko vključena analiza učinkovitosti fizičnega varovanja, tehničnega varovanja, zaposlenih, pravilnikov, aktov, IT opreme in omrežja. Smisel analize varnostnega stanja je v odpravi pomanjkljivosti v sistemu varovanja.

Analiza temelji na več metodah preizkušanja, preverjanja, nadzora, opazovanja. Po končani analizi pripravimo strokovno poročilo. V poročilu predstavimo trenutno stanje varovanja, pomanjkljivosti in podamo predloge za odpravo pomanjkljivosti, katere lahko podjetju v nadaljevanju pomagamo udejanjiti v praksi.

Avtor/objava: Detektivsko varnostna agencija d.o.o.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.