Amok dogodki

0

Pojem amok izvira iz malajščine in ga lahko prevedemo kot “norost z neobvladljivo jezo”.

Amok dogodek je izjemen varnostni pojav, kjer eden ali več storilcev brezciljno ali sistematično, z orožjem, drugimi nevarnimi predmeti ali sredstvi, ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb ali so to poskušali storiti, pri čemer storilci s tem dejanjem nadaljujejo ali je očitno, da bodo s tem nadaljevali.  

Storilci kot sredstvo napada najpogosteje uporabljajo strelno orožje, lahko pa uporabljajo tudi eksplozivne naprave, vnetljive tekočine, nože, sablje, mačete, meče in druge nevarne predmete, kar je odvisno tudi od zgodovinskega, kulturološkega, sociološkega ozadja in pomena posamezne vrste orožja v neki družbi. Storilci najpogosteje izvedejo napad na javnem kraju; cesta, ulica, trg, šola, trgovski center, bolnišnica, denarna ustanova, druga javna ustanova in podobno.

Amok storilcev ne moremo primerjati s storilci običajnih kaznivih dejanj, saj imajo izključno namen ubijati oziroma poškodovati ljudi in se pri tem sprijaznijo tudi z izgubo lastnega življenja

NAJPOGOSTEJŠI PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK AMOK DOGODKOV

PSIHOPATOLOŠKO STANJE ZATEMNITVE ZAZNAVANJA STVARNOSTI

V teh primerih gre za razna psihična obolenja in motnje, zlorabo zdravil, prepovedanih drog, alkohola in podobno. Storilec se deloma ne zaveda jasno in zunanji svet zaznava v delcih, kot nevarnost zase ter zato napade, na koncu pa pogosto pride do amnezije

PSIHOPATOLOŠKO STANJE MANIČNEGA BESA

Storilec, ki je v psihopatološkem stanju maničnega besa, nasilje usmerja proti povzročitelju stresa; hoče se razbremeniti stresa z gibanjem in razbijanjem, pogosto pa tudi s slačenjem. Če bo kdo skušal pri tem storilca ustaviti, ga bo ta napadel.

NARCISTIČNO MAŠČEVANJE

Narcistični storilec čuti, da “umira” in ne pripada več tej družbi, prej kliče na pomoč (leaking), vendar se družba ne odziva. Storilec za “umiranje” krivi družbo, zato se odloči, da ji bo pokazal svoj “jaz”, da ga ne bi nikoli pozabila. Med dejanjem je priseben in se zaveda kaj želi narediti, pogosto načrtuje in deluje po korakih, da se bo učinkovito maščeval “zlobnemu zunanjemu svetu”. Da ga družba ne bi mogla več “napasti”, na koncu dejanja pogosto stori samomor.

UKREPI ZA POVEČANJE MOŽNOSTI ZA PREŽIVETJE OB AMOK DOGODKU – “3 x S”:

 1. STECI STRAN!
 2. SKRIJ SE!
 3. SPOPADI SE S STORILCEM!

PRIPOROČILA ZA RAVNANJE ODGOVORNIH OSEB OB AMOK DOGODKU

Po zaznavi in lociranju storilca (gibanje s pripravljenim orožjem, kričanje, streljanje …) hitro ocenite situacijo in izvedite ukrepe za rešitev kar največjega števila oseb, ki so se znašle na kraju.

 1. Če je možna EVAKUACIJA:
 • pomislite na najbližjo in najhitrejšo ter najvarnejšo evakuacijsko pot,
 • hitro pričnite z vodenjem evakuacije – dajajte kratka in jasna navodila, osebe spodbujajte k hitri a nadzirani, tihi in organizirani evakuaciji,
 • če okoliščine dopuščajo, zagotovite obveščanje o nastalem kriznem dogodku po sistemu javnega ozvočenja in sprožite alarm (možna uporaba kodnega sporočila),
 • določite osebo, ki bo takoj po evakuaciji poklicala na 113 in sporočila čim več koristnih podatkov (kaj se točno dogaja, lokacijo dogajanja, število storilcev, njihov opis, oborožitev…),
 • če okoliščine omogočajo, osebam nudite neposredno pomoč pri evakuaciji (odprite okna, pomagajte jim splezati skozi ipd.),
 • če se nahajate pri vhodu v objekt, preprečite vhod drugim osebam.
 1. Če EVAKUACIJA ni možna:
 • z ostalimi osebami se umaknite in skrijte v prostor, ki je dovolj oddaljen od trenutne lokacije storilca – po možnosti, da ima močna vrata in omogoča evakuacijo skozi okna,
 • zaklenite vrata v prostor in jih zabarikadirajte z inventarjem in priročnimi sredstvi,
 • če tudi iz tega prostora evakuacija ni možna, skrijte osebe v prostor (v omare, pod mize…) in jih opozorite na popolno tišino in mirnost,
 • ugasnite vse elektronske naprave (radijske in TV sprejemnike) in zagotovite, da osebe preklopijo mobilne telefone na tiho,
 • določite skupino oseb (odrasli, močni, športniki…), ki bo ob morebitnem vdoru storilca v prostor, skupaj z vami skušala storilca onesposobiti,
 • po mobilnem telefonu po tiho sporočite policiji, kje se nahajate in kje se nahaja storilec.
 1. Če UMIK in SKRITJE v prostoru ni bilo uspešno:

Pri amok dogodkih se praviloma ne skušajte spopasti s storilcem, razen če se nahaja v vaši neposredni bližini in neposredno ogroža življenja ljudi. V tem primeru:

 • uporabljajte predmete za zaščito in izvedbo napada (gasilni aparati, metle, stoli in drug inventar),
 • dogovorite se, kdo bo ob vdoru storilca s predmetom skušal izbiti orožje iz rok in kdo bo skušal storilca onesposobiti,
 • pri spopadanju s storilcem delujte agresivno; kričite nanj in mu sporočajte, da je policija že v objektu – tudi, če nimate takšne informacije,
 • pri onesposobitvi storilca upoštevajte vitalne dele telesa (glava, vrat, genitalije…) in dejstvo, da bo šlo v tem primeru za silobran.

PRIPOROČILA ZA RAVNANJE OB PRIHODU POLICIJE NA KRAJ

Ob prihodu policije na kraj se najprej prepričajte, da gre dejansko za policiste; ti bodo enotno oblečeni (uniformirani), če pa bodo v civilnih oblačilih, bodo označeni z oznakami policije (na anorakih, jopičih, telovnikih).

Ob prihodu policistov:

 • dosledno upoštevajte njihova navodila in ukaze,
 • povejte kdo ste in ne kričite ter ne ustvarjajte panike,odložite vse iz rok, dvignite roke v zrak in ne izvajajte hitrih gibov,
 • ne skušajte ustvarjati neposrednega stika s policisti, saj v prvi fazi še ne bodo vedeli kdo ste,
 • policistom dajte kratke informacije o lokaciji storilca.

Pripravil: Vladimir Ilić

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.