Alojz Cestnik, vodja Službe za obrambo, zaščito in varnost v UKC Ljubljana

0

Zdravniki in drugo zdravstveno osebje se v zadnjih letih vse pogosteje srečujejo z agresivnimi napadi pacientov nanj. Kako ste v UKC Ljubljana pripravljeni na tovrstna tveganja?

Res je, tako kot na splošno v družbi tudi v zdravstvu narašča agresija tako kvantitativno kot tudi kvalitativno. Ljudje smo žal vedno manj tolerantni. V UKCL smo pričeli s kampanjo o NE NASILJU z raznimi obvestili, plakati, o tem se pogovarjamo. Izvedli smo tudi nekatere dodatne varnostne ukrepe, kot so video nadzorni sistemi, namestitev SOS tipk, varnostnik na urgentnem bloku, kjer je tveganje največje je opremljen s sredstvi za vklepanje. Povečali smo število varnostnih obhodov.

Foto: arhiv UKC Ljubljana

Kako usposabljate zdravstveno osebje za primere v katerih lahko pride do ogrožanja njihove osebne varnosti in zdravja?

V sodelovanju s zunanjim pogodbenim partnerjem, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o fizičnem in tehničnem varovanju smo pripravili program izobraževanja delavcev UKC Ljubljana za samovarnostna ravnanja na delovnem mestu. Predavanja opravljamo 1-krat mesečno. V okviru programa se delavci seznanijo z ravnanji za zagotovitev varnosti na delovnem mestu in odzivanja v različnih varnostnih situacijah.

Kakšen je trend varnostnih dogodkov v UKC Ljubljana za zadnjih 5 let (tatvine, nasilje itd)?

Število kaznivih dejanj v zadnjih letih počasi pada, rahlo pa naraščajo prijave groženj in verbalnega nasilja.

Kateri so najpogostejši razlogi, zaradi katerih so bili pacienti oz. druge osebe nasilne do zdravstvenega osebja v UKC Ljubljana?

Po mojem mnenju je še vedno glavni vzrok nasilnih dejanj v UKCL psihofizično stanje bolnikov, pri čemer seveda izstopajo psihične bolezni ter alkoholiziranost. Vsekakor pa ni za zanemariti splošno mnenje o delovanju v zdravstvu, dolge čakalne vrste, stavke zdravnikov itd.

Pri izvajanju varovanja je zelo pomembna usposobljenost varnostnikov, od ustrezne komunikacije do izvajanja ukrepov. Ali imate kakšne strokovne kriterije, kdo lahko izvaja varovanje v UKC Ljubljana, ali prepuščate odločitve zasebno-varnostni družbi?

UKC Ljubljana izbere najugodnejšega ponudnika za izvajanje storitev varovanja na osnovi javnega naročila. Ponudnik mora izpolnjevati vse strokovne kriterije, ki so objavljeni v razpisu. Vsak posamezni varnostnik, ki želi opravljati delo v UKCL mora po določenem uvajalnem delu na konkretnem delovnem mestu opraviti še dodaten interni preizkus pri nadzornem varnostniku UKCL, kjer ocenimo njegove sposobnosti in poznavanje posebnih dolžnosti na tem delovnem mestu.

Koliko internih strokovnjakov se v UKC Ljubljana ukvarja z obrambno in varnostno problematiko na nivoju celovitega varnostnega sistema?

Na strateški ravni UKCL sva zaposlena jaz (vodja službe) in kolega kot strokovni sodelavec, na operativni ravni pa so zaposleni še trije nadzorni varnostniki.

Andrej Kovačič                                                                  E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.