Aleš Dušej, mag., AD Varovanje

0

Zakonodaja nalaga kazen v višini najmanj 6.000,00 eur, v kolikor organizatorji prireditev oz. drugih tovrstnih dogodkov ne poskrbijo za ustrezno varovanje. Kako to poteka v praksi, ko se naročnik odloči za varovanje?

Ko se naročnik na podlagi ponudbe odloči za naročanje varovanja, se opravi ogled kraja varovanja oz. prireditvenega prostora, na katerem se predstavi predvidena postavitev šotora, točilnih pultov, vhodov ter priročnih sanitarij. Praviloma se kar na prireditvenem prostoru z naročnikom pogovorimo o vseh podrobnostih in dorečemo, katere so bile v grobem že predstavljene v povpraševanju (gre za podrobnosti glede vhodov, definiranja prepovedi vnosov različnih stvari na prireditveni prostor v kolikor to zahteva naročnik), določanje mest postavitve varnostnikov ter dogovor o številu varnostnikov na podlagi pričakovanega števila gostov. V kolikor so kasneje potrebne še dodatne informacije to opravimo preko telefona, elektronske pošte, če je pa potrebno, pa se sam kraj dogodka ponovno obišče. Nato se pripravi načrt varovanja, kateri se pošlje naročniku, le ta pa ga predstavi na UE in policijski postaji, ko prijavi prireditev. Skupaj z njimi se nato na podlagi dogodkov iz prejšnjih let in glede na oceno tveganja prireditve določi natančno število varnostnikov. Po potrebi se načrt varovanja tudi korigira. Nato se pripravi še pogodba med naročnikom in izvajalcem.

Katera so najbolj pogosta tveganja pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih in kako se na njih pripravljate v vašem podjetju?

Najbolj pogosta tveganja pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih in tudi na ostalih prireditvah so prisotnost alkohola, kateri v poznejših urah doseže svoje vrelišče. Takrat »privrejo« na dan vse stare zamere, morebitna ljubosumnost, bivše ljubezni ali pa se konflikt zgodi tudi tisti dan. Z nenehnim usposabljanjem zaposlenih držimo psiho-fizični nivo varnostnikov na dovolj visoki ravni, da takšne incidente uspešno preprečimo. Seveda vsak tak konflikt skušamo reševati na čim bolj miren način, z budnim spremljanjem dogajanja na varovanem območju, tako da se incident prepreči še preden se zgodi, in pa po načelu »da lepa beseda lepo mesto najde«, tako da skušamo konflikte najprej umiriti na verbalno, v kolikor pa to ni mogoče, pa se uporabijo zakonsko dovoljeni ukrepi po načelu sorazmernosti. Zaradi tega moram poudariti, da pri nas delo opravljamo profesionalno in ne po načelu »brutalnosti«.

Katerih oblik zasebnega varovanja se naročniki najbolj pogosto poslužujejo?

V našem podjetju se največ srečujemo z varovanjem prireditev in z varovanjem v gostinskih lokalih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Moram poudariti, da je v zadnjem času v porastu varovanje premoženja v času porok in pogrebov, v času, ko so domovi in soseske prazni in zato lahka tarča vlomilcev in nepridipravov. Smo pa tudi že opravljali storitev varovanja v zdravstvenem domu v izogib neljubim dogodkom, kot je bil v izolski bolnišnici ter varovanje športnih prireditev.

Kateri varnostni dogodki, ki jih evidentirate pri vašem delu najbolj izstopajo?

V bistvu se srečujemo z enakimi dogodki kot večina drugih varnostnih podjetij, to je kršenje reda in javnega reda na prireditvenem prostoru.

Kot ostala podjetja, ki se ukvarjajo z zasebnim varovanjem v RS je tudi vaše na trgu zasebno-varnostnih storitev. Kakšno je vaše mnenje, kje vidite težave, možnosti za izboljšave, izzive ipd?

Moje mnenje je, da je delo varnostnika v RS precej podcenjeno v primerjavi z nekaterimi ostalimi poklici. Zaradi tega se tudi mi tako kot ostale varnostne službe srečujemo s pomanjkanjem dobrega kadra. Dejstvo je, da kljub temu, da statistike govorijo o zmanjšanju števila kaznivih dejanj na prireditvah in v lokalih, se kljub temu soočamo z globalno varnostno problematiko na ozemlju Evrope in s tem tudi Slovenije, s katero se soočamo v zadnjih letih (migranti, prost pretok ljudi med državami,…) in pa socialna stiska ljudi v RS zaradi izgube službe ipd., kar pomeni povečanje kriminala, vlomi, kraje, izsiljevanja.

V našem podjetju smo si kot izziv zadali pridobitev licence za varovanje oseb (telesnega stražarja), nenehnemu izboljševanju naših storitev, s stalnimi usposabljanji in strokovnostjo naših varnostnikov, kajti le tako lahko na prireditvah pričakujemo zaupanje gostov, da se počutijo varno. Po mojem mnenju je to edina formula, ki deluje na dolgi rok.

Hkrati želimo nadaljevati z osveščanjem mladih na področju varnosti. V lanskem letu smo na bližnje šole razdelili letake, kjer naša maskota Tigerček Piki svetuje mladim, kako ravnati v treh najbolj izpostavljenih situacijah, katere se pojavljajo v bližini šol (neznanci, ki jih vabijo v avtomobile, deljenje bombončkov in povabilo na ogled hišnih ljubljenčkov). Na našem letaku na otrokom prijazen način predstavimo te tri situacije in jim damo navodila, kako ravnati v primeru, ko se sami srečajo s takim dogodkom.

Podpiramo tudi športne dogodke, kot so kolesarski Vzpon na Tri kralje in atletski miting, katere v okviru svojih zmožnosti tudi finančno podpremo, v prihodnje pa želimo še našim krajanom ponuditi možnost seznanitve z samoobrambo in kako se ubraniti različnih napadov.

Andrej Kovačič                                                                      E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.