7. Dnevi nacionalne varnosti v Ljubljani, 10. – 11. oktober 2023 (REPORTAŽA)

0

Dne 10. in 11. oktobra 2023 so na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekali 7. Dnevi nacionalne varnosti, ki jih že sedmo leto organizira IVK Inštitut za varnostno kulturo, Slovensko združenje za varen svet, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: FDV / Andrej Kovačič (IVK Inštitut za varnostno kulturo) Vodja programsko organizacijskega odbora dnevov nacionalne varnosti

Foto: FDV / prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

Foto: FDV / prof. dr. Igor Bernik, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Foto: FDV / Marjan Šarec, minister za obrambo RS

Foto: FDV / Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve RS

Tokratni osrednji dogodek je bil posvečen kadrom v sistemu nacionalne varnosti. Na okrogli mizi z naslovom Kadri v slovenskem nacionalnovarnostnem sistemu so razpravljavci govorili o stanju, izzivih in možnih rešitvah na področju kadrovske problematike na obrambno-varnostnem področju.

Okroglo mizo sta povezovala, izr. prof. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. Andrej Sotlar s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Razpravljavci so bili:

  • Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve, Ministrstvo za obrambo
  • polkovnica Bernarda Volčanjk, načelnica Sektorja za kadre na Generalštabu Slovenske vojske
  • Suzana Rudež, policijska svetnica v Službi generalnega direktorja policije
  • dr. Emanuel Banutai, namestnik generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij
  • Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Foto: FDV

Po okrogli mizi je potekala podelitev priznanj na področju nacionalne varnosti. Inštitut za varnostno kulturo želi s podelitvijo priznanj prispevati  k dvigu zavedanja pomena poklicev na področju nacionalne varnosti in se nagrajencem simbolično zahvaliti, saj s svojim predanim in profesionalnim delom pomembno prispevajo k varnejši slovenski družbi.

Priznanje za policista leta 2022 je prejel Božo VRLINIČ. Za svoja izjemna poklicna in človeška dejanja si je policist Vrlinič zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je podelila izr. prof. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za vojaka leta 2022 je prejel Rok ERNECL. Za izjemno predanost poklicu in za delo pri služenju domovini si je desetnik Ernecl zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je podelil prof. dr. Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za reševalko nujne medicinske pomoči leta 2022 je prejela Manuela ŽUČKO iz Zdravstvenega doma Sevnica. Gospa Žučko si je za svojo izjemno predanost poklicu in za delo, ki ga opravlja, zaslužila priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je podelil Andrej Kovačič iz IVK Inštituta za varnostno kulturo.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za varnostnika leta 2022 je prejel  Jože CENER iz podjetja Fortim varovanje. Za izjemno dolgoletno predanost poklicu in za uspešno delo na področju zasebnega varovanja si je varnostnik Cener zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je podelila izr. prof. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za Prostovoljno gasilsko društvo leta 2022 je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu. Za izjemno predanost pri reševanju  ljudi in premoženja v različnih situacijah si je prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu zaslužilo priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Predstavniku PGD je plaketo podelil prof. dr. Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za pravosodnega policista leta 2022 je prejel Robert KOZINA iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Gospod Kozina si je za svojo izjemno predanost poklicu in za delo, ki ga opravlja, zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je podelila izr. prof. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za zasluge pri razvoju področja nacionalne varnosti je prejel prof. dr. Andrej SOTLAR s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. V čast in priznanje dolgoletnemu posvečanju razvoja nacionalne varnosti Slovenije si je prof. dr. Andrej Sotlar zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je  podelil Andrej Kovačič iz IVK Inštituta za varnostno kulturo.

Foto: IVK Varensvet

Priznanje za zasluge pri razvoju področja notranje varnosti je prejel dr. Simon SLOKAN, glavni inšpektor inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo. V čast in priznanje dolgoletnemu posvečanju razvoja notranje varnosti si je dr. Simon Slokan zaslužil priznanje Inštituta za varnostno kulturo. Plaketo je  podelil Andrej Kovačič iz IVK Inštituta za varnostno kulturo.

Foto: IVK Varensvet

Foto: IVK Varensvet

Vsem prejemnikom  priznanj še enkrat čestitamo in si želimo, da ostanejo zgled svojim sodelavcem in mladim, ki se šele odločajo za delo in poklice na področju nacionalne varnosti.

Drugi dan dogodka so potekala številna predavanja z različnih varnostnih in obrambnih tematik. Z udeleženci je svoje izkušnje in strokovno znanje delilo 25 strokovnjakinj in strokovnjakov iz 8 držav, kar dogodku daje mednarodno prepoznavnost.

Foto: IVK Varensvet / Robert Tekavec, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Sektor za splošno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije. Tema predavanja so bile Pasti družbenih omrežij.

Foto: IVK Varensvet / David Sluga, nekdanji vodja Sekcije mladih za varnost iz Slovenskega združenja za varen svet, ki deluje znotraj IVK Inštituta za varnostno kulturo. Tema predavanja je bila Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja?

Foto: IVK Varensvet / mag. Jride Mršnik Poljšak, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Tema predavanja je bila Pasti kaznivih dejanj in odgovornost zanje.

Foto: IVK Varensvet / Marija Juran Kanellopulos, vodja IVK Multidisciplinarnega tima za varnost in nasilje, ki deluje v IVK Inštitutu za varnostno kulturo in direktorica ter ustanoviteljica Družinskega centra Afekt. Tema predavanja je bila O ljubezni in odnosih –  poudarek na zdravih funkcionalnih odnosih in znakih za alarm.

Foto: IVK Varensvet / Alen Malkoč, varnostnik leta 2019, magister varstvoslovja in varnostni menedžer. Tema predavanja je bila Fizična varnost in kako prepoznati nevarnosti?

Foto: IVK Varensvet / Bernarda Škrabar Damnjanović, direktorica Detektivsko varnostne agencije DVA in Andrej Kovačič, oba člana IVK Multidisciplinarnega tima za varnost in nasilje, ki deluje v IVK Inštitutu za varnostno kulturo. Tema predavanja je bila New Age ideologije, posamezniki in organizacije z destruktivnimi duhovnimi ali verskimi praksami.

Foto: IVK Varensvet / Robert Sabol, reševalec nujne medicinske pomoči leta 2021, zaposlen na Reševalni postaji Ljubljana. Tema predavanja je bila Sistem nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

Foto: IVK Varensvet / dr. Črtomir Borko, predsednik sveta v IVK Inštitutu za varnostno kulturo. Tema predavanja je bila Nevarnosti vpliva onesnaževalcev hrane in okolja na hormonalno ravnotežje in izraznost spolov.

Foto: IVK Varensvet / doc. dr. Jelena Juvan iz Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerza v Ljubljani. Tema predavanja je bila Kadri v obrambnem sistemu in umetna inteligenca.

Foto: IVK Varensvet / Žiga Kosirnik, inženir za varovanje v komercialni banki NLB. Tema predavanja je bila Pomen mehanske zaščite in varovanja v bankah.

Foto: IVK Varensvet / Boštjan Špehonja, CEH master in direktor podjetja GO-LIX. Tema predavanja je bila Kako varovati digitalno identiteto?

Foto: IVK Varensvet / Robert Radkovič, sekretar-svetovalec za varnost na Ministrstvu za pravosodje. Tema predavanja je bila Sodobni varnostni izzivi v pravosodju.

Foto: IVK Varensvet / Zvonimir Cvetko Damnjanović, vodja mednarodne pisarne in korporativne obveščevalne dejavnosti v Varnostno detektivski agenciji DVA in član IVK Multidisciplinarnega tima za varnost in nasilje, ki deluje v IVK Inštitutu za varnostno kulturo. Tema predavanja je bila Zbiranje, obdelava in vrednotenje prosto dostopnih podatkov in pomen za nacionalno varnost.

Foto: IVK Varensvet / izr. prof. dr. Blaž Markelj, Predstojnik katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerza v Mariboru. Tema predavanja je bila Informacijska varnost: danes, jutri, vedno.

Foto: IVK Varensvet / doc. dr. Sebastjan Repnik, predavatelj na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Tema predavanja je bila Korporativna varnost v zdraviliščih.

Foto: IVK Varensvet / Alexander Williams, strokovnjak za varnostno področje (Anglija). Tema predavanja je bila Varnostno sodelovanje s podjetjem (premagovanje strahu, vzpostavljanje verodostojnosti in izgradnja zaupanja).

Foto: IVK Varensvet / dr. Darijo Levačić, namestnik generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na MNZ. Tema predavanja je bila Institut pritožbe zoper varnostnike, detektive, mestne/občinske redarje v primerjavi s policijskim pritožbenim postopkom.

Foto: IVK Varensvet /  Danijel Kovač, štabni praporščak iz Generlštaba SV. Tema predavanja je bila Pridobivanje in zadrževanje vojaškega kadra v Slovenski vojski.

Foto: IVK Varensvet / Darko Plantarić, varnostni strokovnjak za področja z visokim varnostnim tveganjem (Hrvaška/Somalija). Tema predavanja je bila Terorizem in diplomatska varnost.

Foto: IVK Varensvet / Milan Veruović, nekdanji telesni stražar predsednika Vlade Srbije dr. Zorana Đinđića, ki je doživel strelski atentat na predsednika in bil pri tem hudo ranjen. Tema predavanja je bila Varovanje visokih predstavnikov države in primer atentata na predsednika Vlade Srbije.

Foto: IVK Varensvet /  Štěpán Kopřiva, strokovnjak za krizno upravljanje in varovanje tajnih podatkov (Češka). Tema predavanja je bila Možni učinki vojne v Ukrajini na varnost finančnih institucij.

Foto: IVK Varensvet /  Bernice Nel, strokovnjakinja za upravljanje z varnostjo (Južnoafriška republika). Tema predavanja je bila Družbeni mediji pri spremljanju varnosti in upravljanju integritete.

Foto: IVK Varensvet /  Christoph Bittermann, svetovalec v oddelku za varnost (Nemčija). Tema predavanja je bila Varnost zaposlenih na službenih potovanjih.

Foto: IVK Varensvet / James Malizia, podpredsednik za korporativno varnost, The Royal Canadian Mint (Kanada). Tema predavanja je bila Vzpostavitev kibernetske odpornosti v soočenju z grožnjami v razvijajočem se okolju.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.