V Ljubljani potekala 5. IVK konferenca na temo varnosti in nenasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih – 15. november 2018

1

Dne 15.11.2018 je v Ljubljani, v soorganizaciji IVK inštituta in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru potekala 5. IVK konferenca na temo varnosti in nenasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Letošnja rdeča nit dogodka je bila Varna šola – kdaj, kje in kako začeti?

Hiter način življenja vpliva na odnose doma in v lokalni skupnosti, spreminja se svet, vendar žal ne na bolje. Ko govorimo o varni lokalni skupnosti, ne smemo pozabiti na zelo pomembne ustanove, kot so vrtci in šole. Torej varna lokalna skupnost, se običajno začne doma in se tako za otroke, kot za vzgojitelje in učitelje nadaljuje v vrtcih in šolah. Varni vrtec in šola pa se ne moreta zgoditi sama od sebe, temveč je zato potreben sistematičen pristop, ki celovito zajema problematiko varnosti v lokalni skupnosti. Torej, ko govorimo o varnem vrtcu in šoli, je zelo pomemben prvi korak – kje, kdaj in kako začeti, da bo to varen kraj za otroke, učitelje oz. za vse zaposlene. Na tem mestu pa imajo zelo pomembno vlogo zaposleni v šolah, da skupaj s starši pomagajo na poti k razvoju in oblikovanju zdrave osebnosti mladih, da bodo v prihodnosti lahko gradili (bolj) varno skupnost.

Konferenco je z nagovorom odprl izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, ki je poudaril pomembnost obravnave tovrstnega področja in med drugim udeležencem zaželel konstruktivno razpravo.

Foto: IVK/SZVS

Nato je udeležence nagovoril Andrej Kovačič, direktor IVK inštituta, ki je povedal, da se žal svet spreminja, in da varnost ni več sama po sebi umevna, tudi ne v vrtcih in ne v šolah.

Foto: IVK/SZVS

Udeležence je nagovoril tudi dr. Miha Dvojmoč, vodja programsko organizacijskega odbora, ki je izrazil potrebo po nacionalni raziskavi o stanju varnosti v vzgojno izobraževalnih ustanovah in na podlagi te sprejem ustrezne strategije.

Foto: IVK/SZVS

Konferenca je bila namenjena, zaposlenim v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah, zaposlenim v Centrih za socialno delo, varnostnem osebju, ki izvaja varovanje v VIZ in ostalim, ki jih obravnavane teme zanimajo.

Na konferenci je bilo podeljeno tudi IVK priznanje za življenjsko delo, ki ga je prejel sociolog Radovan Radetič, ki je na svoji poklicni poti pomagal številnim otrokom in njihovim staršem. Priznanje je podelil, Andrej Kovačič.

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 1: Varna šola – kako zagotoviti varnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih? pred. doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Andrej Kovačič, IVK inštitut za varnostno kulturo

PREDAVANJE 2: Nova strategija boja proti medvrstniškem nasilju, dr. Simon Slokan, Damir Urek, Sektor splošne policije UUP GPU

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 3: Obvladovanje pojavnih oblik nasilja med mladostniki v šolah – primer dobre prakse na SŠTS Šiška, Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica, SŠTS Šiška

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 4: Trgovina z otroki v Sloveniji in vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov, dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 5: ”Fazaniranje: Sprejem novincev ali nasilje nad njimi?”, dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 6: Motnje avtističnega spektra in nasilje, Maja Škrubej Novak, prof. spec. in rehab. ped., Svetovalnica za avtizem

Foto: IVK/SZVS

PREDAVANJE 7: Kako prepoznati ranljive otroke in jim ustrezno pomagati? Radovan Radetić, Zavod Aleksandra

 

DELAVNICA: Delovanje v timu

 

 

 

Deli z ostalimi.