V Ljubljani potekal 3. Dan nacionalne varnosti – 17. oktober 2018

1

Dne 17.10.2018 je v organizaciji IVK inštituta za varnostno kulturo/Slovenskega združenja za varen svet, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani potekal 3. Dan nacionalne varnosti. Osrednji dogodek se je odvijal v Državnem svetu RS, kjer sta potekali okrogli mizi na temo Slovenska vojska danes in v prihodnosti.

V pozdravnem nagovoru je udeležence nagovoril podpredsednik Državnega sveta RS, Matjaž Švagan, ki je poudaril pomembnost vprašanj na temo Slovenske vojske oz. nacionalne varnosti, kar so teme, ki spadajo v razpravo v Državnem svetu RS.

Foto: Maja Remic

Udeležence je pozdravil tudi vodja-programsko organizacijskega odbora in direktor IVK inštituta, Andrej Kovačič, ki je poudaril pomembnost prizadevanja države, da krepi sistem nacionalne varnosti, ki bo kos grožnjam in izzivom sodobnega časa. Pri tem pa ima pomembno vlogo tudi odgovornost državljanov, da s svojimi ravnanji ne ogrožajo lastne države oz. njene ustavne ureditve.

Foto: Maja Remic

V osrednjem nagovoru je izr. profesor dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru med drugim pozdravil pobudo za tovrstne dogodke, ki je prišla iz civilne družbe, in da postaja tradicionalna.

Foto: Maja Remic

Udeležence je nagovoril tudi izr. prof. dr. Iztok Prezelj, prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je povedal, da smo priča metuljevim efektom in soočanjem z različnimi grožnjami.

Foto: Maja Remic

Udeležence sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za obrambo Karl Erjavec. Minister za notranje zadeve je poudaril, da se v globalni družbi ne bomo mogli izogniti varnostnim grožnjam, kar se zaveda tudi država, ki bo med drugim prenovila tudi dokumente na področju nacionalne varnosti RS.

Foto: Maja Remic

Minister za obrambo je v svojem nagovoru povedal, da se je svet v zadnjih letih zelo spremenil in da javnost slabo razume pomen varnosti ter, da bo na tem področju potrebno veliko aktivnosti na nivoju države.

Foto: Maja Remic

V nadaljevanju sta v dveh sklopih potekali okrogli mizi in sicer na strateškem nivoju, kjer so sodelovali prof. dr. Anton Grizold s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, mag. Uroš Krek, svetovalec predsednika Republike Slovenije za nacionalno varnost in načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder. Okroglo mizo je moderirala doc. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Foto: Maja Remic

V drugem sklopu okrogla mize, so sodelovali razpravljalci na operativnem nivoju in sicer, polkovnik Peter Zakrajšek, polkovnik Viljem Kobal, polkovnik Peter Likar, polkovnik Peter Starc in brigadir Klemen Medja. Okroglo mizo je moderiral dr. Branko Kromar iz Slovenskega združenja za varen svet.

Foto: Maja Remic

Na koncu osrednjega dela je IVK inštitut za varnostno kulturo podelil še priznanja posameznikom, ki so s svojim delom in pogumnimi dejanji prispevali k bolj varni družbi.

Priznanje za policista leta 2017 je prejel Jan Luknar, policist Policijske postaje Celje. Priznanje za gasilca leta 2017 je prejel Boštjan Turk iz prostovoljnega gasilskega društva Stara Vrhnika. Priznanje za vojaka leta 2017 je prejel Miha Kosec. Priznanje za reševalca nujne medicinske pomoči leta 2017 je prejel Boštjan Terbovc. Priznanje za civilista za lokalno varnost leta 2017 je prejel Matjaž Varl. Priznanje za varnostnika leta 2017 je prejel Dejan Pohlin.

Foto: Maja Remic

Po osrednjem dogodku so potekala še predavanja na različne teme s področja nacionalne varnosti.

David SLUGA, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja?

Foto: Peter Krebelj

Bernarda ŠKRABAR, detektivka, Detektivska dejavnost kot del nacionalno varnostnega sistema

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Mag. Gorazd MANDELJ, GM projekt, Praktični prikaz biometričnega sistema kontrole dostopa z razpoznavanjem očesne šarenice, ki ustreza novim zahtevam GDPR in ZVOP zakonodaje

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Mag. Boris ROJS, Generalna policijska uprava, Prijava gostov kot element zagotavljanja nacionalne varnosti

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Jure REPINA, namestnik poveljnika učne čete šole za častnike, in študentki Lana Beribak Šolar (FDV), Tjaša Štader (FVV), O vojaškem taboru za študente in srednješolce

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Stot. Andrej ČEH, Slovenska vojska, Možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Samo TRS, mag., poklicno upokojeni višji častnik (podpolkovnik) Slovenske vojske, Obveščevalna dejavnost v sistemu zgodnjega opozarjanja

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

pred. dr. Saša KUHAR, Uprava za jedrsko varnost RS, zunanja sodelavka Fakultete za varnostne vede, Kriminaliteta zoper umetnine in preventivni ukrepi

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Suzana RUDEŽ, Policija, Sektor za razvoj in sistemske naloge, Predstavitev dela in zaposlovanja v Policiji

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Božidar Željko, Uprava uniformirane policije, Možnosti sodelovanja v pomožni policiji

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Dr. Simon SLOKAN, Generalna policijska uprava, Pomen etike in integritete v sklopu zagotavljanja varnosti – fikcija ali realnost?

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Dr. Igor LAMBERGER, Komisija za preprečevanje korupcije RS, Preiskovanje kriminalitete in korupcijska kazniva dejanja

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Dr. Petra ZALETEL, Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani, Fiziološki odzivi telesa na stresne situacije in soočanje s stresom

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Dr. Črtomir BORKO, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Vidiki varne in zdrave hrane v prihodnosti

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Mag. Peter DULAR, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Organizacijska anomija kot prožilec belo-ovratniške in modro-ovratniške deviantnosti

Foto: IVK/Slovensko združenje za varen svet

Dogodek so omogočili: Erste Card  d.o.o. / Diners Slovenija, Državni Svet Republike Slovenije in Cubo hotel. 

Program dogodka je dostopen na tej povezavi.

Poročilo programsko organizacijskega odbora na tej povezavi.

Deli z ostalimi.