2. IVK konferenca 2015: Varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

0

2. IVK konferenca 2015: varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih: Vidiki in vloga civilnih in državnih organizacij


PROGRAM DOGODKA

TOREK, 6. OKTOBER 2015

08:30 – 09:00 Prijava udeležencev

PREDAVANJE 1: 9:00 – 9:50
Učinkovito vodenje socialnih akcij pri obravnavi nasilja nad otroci. Jože VALENČIČ, nekdanji direktor CSD Postojna

PREDAVANJE 2: 9:50 – 10:40
Vloga policije na področju zagotavljanja varnosti v šolah. Dr. Simon SLOKAN, komandir PP Ljubljana Moste

10:40 – 10:50 Odmor 1

PREDAVANJE 3: 10:50 – 11:40
Šola v primežu predpisov, zahtev staršev in pravic otrok – primeri iz prakse. Barbara KAMPJUT, ravnateljica OŠ Franceta Bevka v Ljubljani

11:40 – 12:20 Odmor 2 / kosilo

PREDAVANJE 4: 12:20 – 13:10
Vrstniško nasilje v vzgoji in izobraževanju – preventiva in obravnava. Radovan RADETIĆ, CSD Moste Polje, Ljubljana

13:10 – 13:20 Odmor 3

DELAVNICA: 13:20 – 15:00
Načini ukrepanja in posredovanja v primerih konfliktnih situacij in fizičnega nasilja. Mag. Marko POTOKAR, Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut za varnostno kulturo

15:00 Zaključek dogodka


O predavateljih:

Jože VALENČIČ, nekdanji direktor CSD Postojna

Strokovno pot je pričel kot polivalentni socialni delavec in nadaljeval kot vodja strokovne službe Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. Kasneje je bil zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot svetovalec ministra, pomočnik ministra, svetovalec vlade in državni podsekretar ter vodja sektorja za strokovni in upravni nadzor za področje socialnega varstva, do leta 2010 pa je bil direktor Centra za socialno delo Postojna.

Je dober poznavalec politik in sistema socialnega varstva v Sloveniji in v drugih državah. Bil je soavtor ključnih sistemskih predpisov (zakona o socialnem varstvu, novele ZZZDR, nacionalnega programa države idr.), o čemer je tudi svetoval vladama Črne gore in Srbije ter različnim institucijam na Hrvaškem in drugod.

Vodil je številna strokovna posvetovanja in seminarje za strokovne delavce s področja rejništva, skrbništva, ukrepov CSD in izvrševanja odločb ter študijske skupine. Objavil je več strokovnih člankov doma in v tujini ter bil dolgoletni član in predsednik komisije za strokovne izpite.

Na področju obravnave nasilja ima dolgoletne izkušnje zlasti na področju nasilja nad otroki.

Dr. Simon SLOKAN, komandir policijske postaje Ljubljana Moste

Trenutno opravlja dela in naloge komandirja policijske postaje Ljubljana Moste. V policiji se je zaposlil leta 1999, v tem času pa je dela opravljal na različnih delovnih področjih. Po izobrazbi je doktor znanosti s področja prava, ob tem pa se v okviru policije ukvarja še z etičnimi dilemami, konflikti in mediacijo, vodenjem z vzgledom in je član Odbora za integriteto in etiko v policiji, ki je posvetovalno telo generalnega direktorja policije.

Ob tem se znanstveno in raziskovalno ukvarja z različnimi področji dela v policiji in je predavatelj na Višji policijski šoli, občasno pa sodeluje tudi s Fakulteto za varnostne vede. Kot strokovnjak s policijskih ved v okviru Sveta Evrope sodeluje pri projektih v Republiki Srbiji, kot strokovnjak Evropske komisije pa v Republiki Bosni in Hercegovini. Je avtor in soavtor več znanstvenih in strokovnih člankov, v preteklosti pa je bil tudi promotor Varnih točk v okviru policije.

Barbara KAMPJUT, ravnateljica OŠ Franceta Bevka v Ljubljani

Je ravnateljica na Osnovni šoli Franceta Bevka v Ljubljani. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in zgodovine.  Svojo poklicno pot je začela na Televiziji Slovenija, kjer je bila sprva tajnica režije, nato pa redaktorica in organizatorka oddaj razvedrilnega programa.  Želja po poučevanju in ljubezen do otrok jo je leta 1998 vodila v šolstvo. Na osnovni šoli je začela učiti slovenščino, vodila je številne generacije gledaliških skupin in šolskih novinarjev. Je avtorica samostojne raziskave Knjiga v boju s televizijo in računalnikom. Po trinajstih letih poučevanja ter spodbujanja zanimanja za lepote materinščine, številnih uspehih njenih učencev na Cankarjevem tekmovanju, literarnih natečajih in gledaliških festivalih je leta 2011 prevzela vodenje šole.

Radovan RADETIČ, CSD Moste polje, Ljubljana

Po izobrazbi je univ. dipl. sociolog. Zaključil je tudi izobraževanje za družinskega terapevta, mednarodno šolo za družinske mediatorje, vpisan pa je tudi med mednarodne trenerje.

V zadnjih dveh desetletjih so pod njegovim vodstvom nastajali odmevni projekti v katere je bilo vključeno veliko število ljudi, ki jih je usposabljal za delo z mladimi. Projekt LABIRINTI, namenjen preprečevanju medvrstniškega nasilja, za katerega je usposabljal strokovne delavce in je bil razvit v letu 2005 in 2006, kot primer dobre prakse. Leta 2006 je začel sodelovanje z Zavodom Aleksandra in razvil SASV model, ki je eno od orodij s katerim je možno opredeliti, definirati socialno vedenje posameznika v odnosu do sebe in drugih. Med drugim zagotavlja lažji pristop k otroku in njegovi družini ter prepoznavanje in odpravljanje tistih ovir, ki to rast zavirajo. Napisal je tudi več prispevkov s področja delovanja centrov za socialno delo, sodeloval pri izdelavi Nacionalnega programa za razvoj strategije za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter na različnih okroglih mizah, posvetih, seminarjih in podobno.

Mag. Marko POTOKAR, IVK Inštitut za varnostno kulturo

Po več kot petnajstih letih strokovnega dela na področju računalništva in informatike, je leta 2004 pričel z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov kot varnostni inženir informacijske zaščite, vodja službe za upravljanje tveganj in vodja informacijske varnosti. Na področju varovanja informacij, osebnih podatkov, ljudi in premoženja je deloval v letih 2010/11 kot vodja korporativne varnostne službe. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji.

Je habilitirani predavatelj za področje varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru in predavatelj višje šole ter član katedre za računalništvo in informatiko Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Je tudi predsednik sveta IVK Inštituta za varnostno kulturo in član strokovnega sveta Inštituta za forenziko IT, katerega člani so najvidnejši slovenski strokovnjaki s posameznih varnostnih področij.

Več let je treniral in tekmoval v judu in ju-jitsu ter slednjega tudi poučeval. Pridobljen ima naziv ju-jitsu trener in uči samoobrambo.

Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut za varnostno kulturo

Je varnostni menedžer in direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo. Diplomiral je na Fakulteti za varnostne vede s področja zasebne varnosti. Od leta 1995 se poklicno ukvarja s področjem varovanja ljudi in premoženja. Na začetku poklicne poti je na področju zasebnega varovanja, kot varnostnik in varnostnik nadzornik, pridobival izkušnje z varovanjem na sodiščih, šolah, menjalnicah, igralnici, lokalih in pri osebnih varovanjih. Je vodja projekta MOJA ŠOLA – VARNA ŠOLA, predsednik Slovenskega združenja za varen svet, glavni urednik portala varensvet.si, član raziskovalne skupine v ICS Ljubljana za področje varnosti v lokalni skupnosti, član Slovenskega združenja korporativne varnosti in namestnik odgovornega urednika revije Korporativna varnost. Je FIT inštruktor, z znanjem taekwon-do veščin. Sodeluje pri izvajanju tečajev celovite samoobrambe za osebno varnost občanov (odraslih in mladostnikov) v IVK KAMP 4739.

PODATKI ZA PRIJAVO NA DOGODEK

2. IVK konferenca: Varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih – Vidiki in vloga civilnih in državnih organizacij

6.10.2015, središče VITALIS, Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana Zalog.

Ime in priimek udeleženca

Naziv organizacije/podjetja

Naslov

Davčna številka

Telefon:                                                    E-mail:

Datum:                                                                                  Ime in priimek odgovorne osebe

 

                                                                                                Podpis in žig

Prijave in odjave

Prijavo pošljite najkasneje do 2.10.2015 na IVK Inštitut za varnostno kulturo, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, po navadni pošti ali elektronski pošti na info@institut-ivk.si. Prijava velja kot naročilnica.

Pri odjavah udeležbe dan pred dogodkom ali na dan dogodka, si pridržujemo pravico zaračunati administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. V primeru, da se izbranega dogodka, na katerega ste prijavljeni, ne morete udeležiti, se lahko namesto vas v istem terminu udeleži nekdo drug.

 V primeru nezadostnega (premajhnega) števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca znaša 60,00 EUR (vključen DDV) in vključuje udeležbo na dogodku, kosilo, pijačo in potrdilo o udeležbi. Drugi udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popust na kotizacijo.

Splošni pogoji

Splošni pogoji za udeležbo na dogodku:

  • udeleženec na dan izobraževanja predloži organizatorju podatke za prijavo na dogodek, katero pošlje tudi 3 dni pred dogodkom po e-pošti na: info@institut-ivk.si.
  • organizacije javnega sektorja kotizacijo poravnajo na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni.
  • ostali posamezniki ali organizacije kotizacijo poravnajo na podlagi izstavljenega računa v roku 10 dni.

Način plačila

  • Kotizacijo poravnate na poslovni račun št. 1010 0005 2798 453 odprt pri Banki Koper d.d., v okno sklic zapišete vašo davčno številko/plačnika.

Lokacija dogodka

Dogodek bo potekal na naslovu: Središče VITALIS, Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana Zalog.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.