Izobraževalni kamp kadrov za varnost 11.-13.7.2016, Pokljuka, Slovensko združenje za varen svet – prijave odprte

0

Slovensko združenje za varen svet bo svojim članom in od njih povabljenim (do 20), omogočilo brezplačno izobraževanje in usposabljanje s področja varnosti, zaščite, varovanja in vodenja. Udeleženci kampa plačajo prehrano in  nastanitev, kar bo znašalo med 60,00 in 80,00 EUR za vse tri dni.

Izobraževanje bo potekalo na Pokljuki, v vojaškem objektu Rudolfa Badjure. Izobraževanje in usposabljanje bo temeljilo na teoretičnih in praktičnih vidikih varnosti, zaščite, varovanja in vodenja v kriznih razmerah. Najboljši udeleženec kampa izmed članov Slovenskega združenja za varen svet po izboru komisije, bo dobil priložnost opravljanja prakse v organizaciji, ki posluje/deluje na področju varnosti, zaščite in varovanja ali v mednarodni korporaciji.

Izvedbo izobraževanja bodo omogočile naslednje organizacije:

CENTER VOJAŠKIH ŠOL, GŠSV
MPRS

DVA LOGOpravi logo mali SZVSIVK Varensvet.si

Sponzor: Perunika varnost d.o.o.

   Donatorjem in sponzorju se iskreno zahvaljujemo.

perunika varnost Varensvet.si

PROGRAM

PONEDELJEK, 11. JULIJ 2016

 8.30 – 9.00 PRIHOD IN REGISTRACIJA

09.00 – 09.05 Pozdravna nagovora

 • Andrej KOVAČIČ, vodja izobraževanja in usposabljanja
 • Mag. Gregor JAZBEC, strokovni svetovalec

09.05 – 10.00 Bernarda ŠKRABAR, Matej VRAŽIČ, Detektivsko varnostna agencija

 • Detektiv(ka) na delu in detektivska dejavnost

10.05 – 11.20 Bernarda ŠKRABAR, Matej VRAŽIČ, Detektivsko varnostna agencija

 • Vaje – reševanje primerov

11.25 – 12.00 Bernarda ŠKRABAR,M atej VRAŽIČ, Detektivsko varnostna agencija

 • Predstavitev opravljenih nalog in skupna analiza primerov

12.00 – 13.00 ODMOR ZA KOSILO

13.00 – 14.15 Bernarda ŠKRABAR, Matej VRAŽIČ, Detektivsko varnostna agencija

 • Reševanje naloge/primera

14.15 – 14.30 ODMOR 

14.30 – 17.00 Pohod in skupne aktivnosti na prostem 

17.05 – 18.00 Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut

 • Osebna varnost in samoobramba 1. del

18.05 – 18.45 Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut

 • Osebna varnost in samoobramba 2. del

19.30 – 22.00 Skupna večerja in pogostitev s torto ob 1. obletnici Slovenskega združenja za varen svet

TOREK, 12. JULIJ 2016

 

09.00 – 10.00 Simon SAVSKI, svetovalec za varnost, Ministrstvo za pravosodje RS

 • Ocena ogroženosti območja/objekta – pravni vidiki in teoretična izhodišča

10.05 – 11.00 Simon SAVSKI, svetovalec za varnost, Ministrstvo za pravosodje RS

 •  Ocena ogroženosti območja/objekta – priprava na celoviti pristop 1 del.

 11.05 – 12.00 Simon SAVSKI, svetovalec za varnost, Ministrstvo za pravosodje RS

 •  Vaje/naloga ocene ogroženosti območja/objekta 1. del

12.00 – 13.00 ODMOR ZA KOSILO

13.05 – 14.00 Simon SAVSKI, svetovalec za varnost, Ministrstvo za pravosodje RS

 •  Vaje/naloga ocene ogroženosti območja/objekta 2. del
 • Predstavitev opravljenih nalog in skupna analiza primerov

14.00 – 14.20 ODMOR

 14.20 – 16.00 Psihofizične aktivnosti po skupinah

 •  Mag. Gregor JAZBEC, skupina A
 • Andrej KOVAČIČ, skupina B

 16.00 – 16.30 ODMOR

16.30 – 17.30 Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut

 • Osebna varnost in samoobramba 3. del

17.35 – 18.30 Andrej KOVAČIČ, IVK Inštitut

 • Osebna varnost in samoobramba 4. del

19.30 – 22.00 Skupna večerja in druženje

SREDA 13. JULIJ 2016

 

09.00 – 10.45 Mag. Gregor JAZBEC, psiholog, Center vojaških šol, GŠSV

 •  Vodenje in delovanje skupin v kriznih razmerah – teoretična izhodišča
 • Tehnike priprave skupine na delovanje v kriznih razmerah

10.50 – 12.00 Mag. Gregor JAZBEC, psiholog, Center vojaških šol, GŠSV

 • Vodenje in delovanje skupin v kriznih razmerah – študijski primeri

12.00 – 13.00 ODMOR ZA KOSILO

13.05 – 14.20 Mag. Gregor JAZBEC, psiholog, Center vojaških šol, GŠSV

 •  Vodenje in delovanje skupin v kriznih razmerah – skupinske vaje

14.20 – 15.00 Predstavitev opravljenih nalog in skupna analiza primerov

15.05 – 15.35 Skupna analiza izobraževanja in usposabljanja

15.35 – 16.00 Podelitev potrdil in razglasitev najboljše/ga udeleženca/ke in podelitev priznanja


Predavatelji/intervjuji:

Mag. Gregor Jazbec, vojaški psiholog in strokovnjak za bojni stres, Bernarda Škrabar, direktorica Detektivsko varnostne agencije, Jure Rejec, strokovnjak za javno varnost in notranje zadeve,  Simon Savski, svetovalec za varnost, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Prijave zbiramo do vključno 1. julija 2016 na: andrej.kovacic@institut-ivk.si ali andrej.kovacic@varensvet.si

plakat

plaka

PLAKAT

PLAKAT

Foto: Pixabay

Vodja izobraževanja in usposabljanja: Andrej Kovačič, Strokovni svetovalec: mag. Gregor Jazbec

E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.