Življenje v multikulturnih lokalnih skupnostih: od pasti in generatorjev konflikta do primerov dobre prakse

0

Aleš Bučar Ručman

Povzetek

Prispevek se v uvodu dotakne predstavitve mednarodnih migracij v Evropi in nato tudi v Sloveniji. Avtor pokaže, kako so evropske države pristopile k upravljanju z migracijami, integraciji priseljencev in posledične težave, ki so jih ti pristopi povzročili. Priseljevanje je (lahko) povezano tudi z viktimizacijo in kriminaliteto, kjer se presečišče med tema pojavoma kaže v kriminaliteti, ki je lahko vzrok za emigracijo; kriminaliteti, ki vodi v izkoriščanje (delavcev) migrantov; kriminaliteti, katere storilci so priseljenci in njihovi potomci; različnih oblikah medkulturnih konfliktov. Teoretičen del avtor nadgradi s predstavitvijo analize primera konkretne lokalne skupnosti v Sloveniji, tj. Mestne občine Velenje. Avtor je to lokalno okolje izbral zato, ker gre za multikulturno (etnično/nacionalno pluralno) skupnost, kar je razvidno iz podatkov zadnjega terenskega popisa prebivalstva 2002.

Ključne besede: migracije, priseljevanje, multikulturna skupnost, kriminaliteta, Velenje

Več v prispevku (stran 75), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov prve nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih. Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Urednik: Prof. dr. Gorazd Meško

Foto: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.