Virtualno mesečno srečanje na temo varnosti v pravosodju – 27. 01. 2022 (VARENSVET)

0

Dne 27. 01. 2022 ob 15.30 uri je v organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega združenja za varen svet, potekalo redno mesečno srečanje, kjer je bil naš gost, dr. Robert Radkovič, vodja službe za varnost in varnostno načrtovanje na Ministrstvu za pravosodje. Gost nam je predstavil, kako dvigniti raven zavedanja obstoja tveganj za našo varnost ter spoznati korporativno varnost v pravosodnih organih.

V uvodnem delu srečanja nam je  dr. Radkovič predstavil človekovo varnost, katera je pogosto predstavljena kot nova perspektiva varnostnih vprašanj, tako na področju varnosti potrošnikov, varovanju osebnih podatkov, informacijske varnosti, kibernetske varnosti itd. Omenil je, da je varnost kot preventiva pogojena z obvladovanjem nevarnosti in groženj ter predstavil spremembe, katere vplivajo nanjo od globalizacije, nove tehnologije, raznolikosti okolja, demografskih trendov, do medgeneracijskih razlik. V nadaljevanju je bila predstavljena korporativna varnost, ter njeni procesi v organizaciji, kateri so nedeljiv del celovitega krovnega modela, skozi korporativno upravljanje in korporativno družbeno odgovornost.

V nadaljevanju je gost predstavil varnost v pravosodnem sistemu, izpostavil je sodnike in tožilce, kot tvegana poklica, ter ekstremne vplive na delo v sistemu, kot interne vplive na delo urada. Prav tako se je dotaknil varnostnih izzivov, varnostne politike, kot kreiranja varnostne arhitekture na sodiščih in državnih tožilstvih. Dr. Radkovič je izpostavil pomanjkljivost kadra kriznega menedžmenta v izrednih situacijah pravosodnega organa, glavne usmeritve MP za izvajanje ukrepov s področja varnostne politike ter nekatere naloge, ki jih sodni red in državno pravobranilstvo dodeli vodstvu.

V zaključnem delu je bil predstavljen kratkoročni cilj MP, ki se nanaša na varnost v pravosodnih organih in nova delovna mesta na področju varnostnega menedžmenta.

Ob zaključku nam je dr. Radkovič podal naslednja vprašanja v razmišljanje »Kam plovemo, ali plovemo v nevarne čeri, in ali smo na pravi poti pri tem razmišljanju?«

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.