Varstvo pri delu

0

Varstvo pri delu je področje varnosti, ki se ukvarja z varnostjo, zdravjem in blaginjo delavcev na delovnih mestih. Področje zajema vsa delovna mesta in vse delavce (What is OHS?, n. d.).

Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu (2011) je delodajalec tisti, ki mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. Delodajalec je tisti, ki mora zgotoviti ukrepe za varno delovno mesto, ne le za zaposlene vendar za vse udeležence v delovnem procesu. Še posebej mora biti pozoren do šibkejših in bolj ogrožene ljudi.

Poleg tega mora delodajalec izvajati več preventivnih ukrepov, da zagotovi ustrezno in varno delovno mesto. Mora dajati ustrezne napotke za delavce, konstantno se mora prilagajati novostim, ki bi potencialno zmanjšala nevarno okolje, spopasti se more z tveganji pri njihovem izvoru, saj edino tako prepreči ponavljanje napak. Odgovornost delodajalca je velika, ekvivalentna ali pa še večja je pa odgovornost delavca. Delavec mora prvo poskrbeti za svojo varnost in upoštevati mora točne ukrepe in navodila delodajalca. Delavcu, ki se delu zdi preveč nevarno oz. ni bil seznanjen z vsemi nevarnostmi dela in kjer delodajalec ni poskrbel za varno okolje, ima pravico odkloniti delo (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 2011).

varnost in delo

Foto: Pixabay

Nadzor nad delodajalcem izvaja inšpektorat RS za delo, znotraj tega je inšpekcija nadzora varnost in zdravja pri delu, ki neposredno nadzira upoštevanje predpisov, zakonov, pravil. Njihova naloga je tudi sodelovanje pri pisanju predpisov, promocija politike in kulture varnosti pri delu, izvajanje izobraževanja, sodelovanje pri projektih povezanih z varnostjo pri delu, iskanje rešitev za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu in druge (Varnost in zdravje pri delu, 2011).

Viri

Pripravil: Domen Hribar     E: domen.hribar@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.