Varnost v igralništvu

0

Varnost v igralniški dejavnosti je zelo obsežen pojem saj vključuje tako igralniške kot neigralniške procese, ki so v sklopu igralniške dejavnosti. Tukaj je mišljeno ne samo neposredno varovanje in nadzor igre ampak tudi prireditev, festivalov, gostov, zaposlenih, zunanji akterji. Skratka vse, kar bi bilo lahko povezano in bi lahko vplivalo na kapital organizacije (Maslo, 2012).

Video kontrola v igralništvu je ožji pojem, saj se osredotoča zgolj na igralniško varnostne segmente v igralniški dejavnosti. Osredotočeni smo na varnost v igralnih salonih in igralnicah, katero označujemo s skupnim pojmom »igralništvo« (Kovačič, 2012).

Glavna razlika med igralnicami in igralnimi saloni je v izvedbi posebnih iger na srečo, zato so tudi načini in stopnje varovanja različni. Glede na velikost, lokacijo in druga tveganja se določa, kako bo varovanje organizirano. Nekateri pogoji so že vnaprej določeni, eden iz med glavnih pogojev je obvezno organiziranje varovanja (Zakon o igrah na srečo, 1995, 2011, 2012, 2014).

CASINOFoto: Pixabay

Varnostne službe so avtonomne v kolikor so v mejah zakonov. Same odločajo kakšne taktike in tehnike bodo uporabljale pri zagotavljanju varnosti objekta, ki ga varujejo. Potrebno je poudariti, da je vsak objekt unikaten in si zasluži svoj varnostni načrt. Enako je z varnostjo v igralništvu. Za zagotavljanje višje stopnje varnosti, jo v igralništvu delimo na dva sektorja. Fizično varovanje in opazovanje s pomočjo tehničnih sredstev  (»eye in the sky«). Obe veji sta zelo pomembni in hkrati dopolnjujeta druga drugo pri zagotavljanju nemotenega delovanja in varnosti v igralnicah in igralnih salonih (Blackwood, 2006).

Tehnologija zajame vse aspekte družbe še posebej na področju zasebnega varovanja. Enako je v igralništvu, kjer je tehnologija v zadnjih desetletjih močno napredovala. Tako imenovani »eye in the sky« se je izvajal tako, da so nadzorovalci hodili po stropu in nadzorovali igre skozi majhne luknje. Danes to počnejo z moderniziranim video nadzornim sistemom, ki pokriva vse delčke igralnega prostora. Služba za video kontrolo, kot jo poimenuje Kovačič ima zapletene naloge. Njihova glavna naloga je nadzor igre. Bodisi zaradi goljufije zunanjih akterjev, ali pa je prisotna interna goljufija. Možna je tudi kombinacija obeh. Z določenimi taktikami in strategijami iščejo nepravilnosti in jih poročajo osebju na terenu. V igralnicah sta velikokrat prisotni interna kraja in goljufija zato mora varnostno osebje še posebej nadzorovati le te. Potrebno je omeniti, da nadzornikov, ki spremljajo kamere skoraj nikoli ne vidimo, saj so konstantno v prostorih za avdio in video nadzor (Boss in Zajic, 2011).

Osebje fizičnega varovanja v igralnicah opravlja več funkcij. Večinoma skrbijo za red v igralnici, preprečujejo igranje mladoletnikom, ukvarjajo se z manjšimi in večjimi varnostnimi incidenti, delajo obhode, glavna naloga pa ostaja varovanje življenja ljudi in premoženja igralnice ter njihovih gostov (Boss in Zajic, 2011).

CASINOFoto: Pixabay

Kot smo prej omenili mora varnostno osebje vedno spoštovati zakon, navodila, predpise, pravilnike. Kot pri vseh področjih se tudi v igralništvu pojavijo specifični zakoni po kateri se varnostno osebje orientira. Našteli smo le nekaj zakonov in pravilnikov, ki so ključni za delovanje igralnic in igralnih salonov. Zakon o igrah na srečo, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju, Pravilnik o prirejanju posebnih igre na srečo v igralnih salonih, Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo in drugi.

Viri

  • Blackwood, K. (2006). Casino Gambling for dummies. Indiana: Wiley Publishing, Inc.  Pridobljeno na http://www.monkeymax.com/phocadownload/games/Casino%20Gambling%20For%20Dummies.pdf
  • Boss, D. J. in Zajic, A. W. (2011). Casino Security and Gaming Surveillance. New York: Taylor in Francis Group.
  • Kovačič, A. (2012). Videonadzor v igralništvu. Korporativna varnost, 1, 33-35.
  • Maslo, A. (2012) Varovanje v igralnici. Korporativna varnost, 2, 52-54.
  • Zakon o igrah na srečo. (1995, 2011, 2012, 2014). Uradni list RS, ( 95, 14/11, 108/12, 11/14, 40/14)

Avtor: Domen Hribar      E: domen.hribar@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.