Varnost ljudi danes – Grega Podlipnik

0

Življenja so tista, ki jih je treba varovati, tega se vsi premalo zavedamo. K razvoju varovanja je v zadnjih letih pomembno prispeval razvoj elektrotehnike in računalništva. Zagotavljanja varnosti si zato ni več mogoče predstavljati brez uporabe elektronskih varnostnih sistemov, saj je človek postal »tehnološko bitje«.

Če bi upoštevali teorijo človeške motivacije po Maslowu, in sicer hierarhijo potreb, bi opazili, da je varnost na drugem mestu, takoj za fiziološkimi potrebami.

Ljudje si odlično znamo zatiskati oči. Za svojo varnost bi morali bolj poskrbeti, saj je neprecenljiva. Za varovanje bi morali nameniti del svojega premoženja in si vgraditi vsaj kakšno varnostno napravo in tako preprečiti nepovabljenim gostom (kriminalcem) vstop v objekt.

Občutek varnosti ni le prijeten, ampak je za življenje tudi nujen. Opremo, ki jo nameravamo namestiti, moramo pametno izbrati, še bolje je, če se pogovorimo z varnostnim tehnikom. Le tako ne bomo porabili preveč denarja za nepotrebno opremo. Lahko tudi sklenemo pogodbo z varnostno službo, ki potem varuje določen objekt. V nekaterih primerih to zadošča. Če imamo večje premoženje, je najboljša izbira fizično varovanje na objektu. V primeru, da se sproži alarm, bo varnostnik lahko takoj ukrepal in preprečil oziroma zmanjšal nevarnost.

Najboljša je kombinacija fizičnega varovanja s sistemi tehničnega varovanja. Varnost je zelo pomembna, a se – žal – tega danes ljudje vse manj zavedajo in upajo, da s jim nič ne bo zgodilo. Danes se namreč vse vrti okrog denarja.

Grega Podlipnik, TV 2. a, dijak Srednje strojne in kemijske šole, Šolski center Ljubljana, program Tehnik varovanja

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.