Varna šola in aktivnosti za celovito varnost – IVK izobraževanje za zaposlene in učence

0

Izobraževanje za zaposlene v šolah: Kako zagotavljati čim višjo stopnjo varnosti v šoli in koncept varna šola

Varna šola ni tista, ki nima varnostne problematike, temveč šola, ki ima vzpostavljen sistem za obvladovanje varnostnih in s tem povezanih tveganj. Udeleženci izobraževanja se seznanijo s strategijami in priporočili, s katerimi zmanjšajo tveganja, ki vplivajo na stopnjo šolske varnosti. Z vključevanjem IVK priporočil v aktivnosti na področju šolske varnosti, lahko šola sledi konceptu varne šole in s tem prispeva k celoviti varnosti v šoli in njenem okolišu.

Koncept VARNA ŠOLA je mogoče dosegati na sistematičen in proaktiven način, ter s postopki za celovit pristop na področju zagotavljanja varnosti. Gre za aktivnosti, s katerimi je lažje upravljati s tveganji v šolskem prostoru.

Na seminarju obravnavamo naslednje teme:

 • Varnostna problematika na šolah.
 • Pravni okvirji.
 • Ali je lahko šola še varna šola, če se v njej dogaja nasilje in ostali varnostni dogodki?
 • Kaj lahko šola in zaposleni naredijo za varnost v šoli?
 • Postopki za celovit pristop na področju zagotavljanja varnosti.
 • Kako poenotiti različne poglede na varnost v šoli?
 • Kako pomembna so pravila za varnost v šoli in njihovo dosledno izvajanje?
 • Izvajanje nadzora nad dogajanjem v šoli s strani zaposlenih.
 • Najpogostejša napaka.
 • Dobre prakse.
 • Odgovornost za varnost otrok in zaposlenih v šoli?
 • Kje učencem postaviti meje v času, ko je za njih odgovorna šola – živahne igre, prerivanje ipd?
 • Kako ravnati v primeru hujšega fizičnega nasilja med učenci (pretep)?
 • Kdaj je potrebno ukrepati, ko gre za nasilje?
 • Ravnanja in komunikacija z zahtevnimi starši?

IVK priporočila: VARNA ŠOLA 

 • Ima sprejeto varnostno politiko (strateški dokument šole).
 • Celovito pristopa k urejanju varnostne problematike (področje fizične in čustvene varnosti otrok in zaposlenih, varnost premoženja, varna hrana in voda).
 • Ima sodelavca/ko za varnost (operativni nivo).
 • Ima skupino za varnost.
 • Ima urejeno notranjost in okolico.
 • Ob varnostnih dogodkih ukrepa po vnaprej sprejetih protokolih.
 • Vodi evidenco varnostnih dogodkov.
 • Seznanja starše in javnost o dogodkih in aktivnostih na področju celovite varnosti (konferenca ob zaključku šolskega leta).

Delavnice in predavanja za učence tretje triade: Varnostna kultura mladih in nenasilje

Varnostna kultura je zelo pomembna za razvoj mladega človeka in razumevanja (ne)varnosti. Udeleženci se seznanijo s pomenom varnostne kulture, ki je ena izmed temeljnih pogojev za civilizirano družbo, za njen razvoj in obstoj. Prav tako se seznanijo z oblikami nasilja, ki se pojavljajo med mladimi ter spoznajo nekaj osnovnih strategij, kako se nasilju lahko izognejo oz zoperstavijo. Pri tem je poudarek na psihičnem, verbalnem, fizičnem nasilju in spletnem nadlegovanju. Predstavljeni so tudi nekateri primeri medvrstniškega nasilja in poškodb, do katerih lahko pride pri fizičnem nasilju ter problematika nasilja v družini.

Za več informacij glede izobraževanj pišite na: andrej.kovacic@institut-ivk.si

Za pripravo ponudbe in cene izobraževanja potrebujemo okvirno informacijo o številu udeležencev in časovni obseg izvedbe. V primeru, da se izobraževanje izvede izven Ljubljane, se k ceni prištejejo še potni stroški izvajalcev.

Izvajalec izobraževanja: IVK Inštitut, Inštitut  za varnostno kulturo, Tržaška cesta 132, Ljubljana

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.