Urška Pelcar, direktorica projektov in svetovalka za kadre za Jugovzhodno Evropo, Profil d.o.o.

0

V podjetju Profil, ki se ukvarja s svetovanjem in iskanjem kadrov na področju zaposlovanja ste zaposleni kot direktorica projektov. Ali nam lahko kaj več poveste o podjetju?

Družba Profil na področju kadrovskega svetovanja v jugovzhodni Evropi neodvisno deluje že od leta 1989. Specializirani smo za direktno  iskanje in selekcijo vodilnih in strokovnih kadrov ter kadrovsko  svetovanje: svetovanjem poslovodstvu družb, merjenje potencialov, razvoj kadrov in podporo pri upravljanju sprememb v podjetju. Z zagotavljanjem strokovnih rešitev za kadrovske potrebe posameznih partnerjev  smo postali vodilni ponudnik kadrovskih rešitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Prizadevamo  si dosegati najboljše rezultate in zagotavljati kakovostne storitve, saj le tako ohranjamo temeljne  vrednote –  kakovost, zaupanje in tradicijo.

Na področju svetovanja in iskanja kadrov delate od leta 2007, kar pomeni, da imate dober pregled na področju zaposlovanja. Ali se odločevalci v organizacijah pri zaposlovanju pogosto odločajo za prave kandidata? Obstajajo kakšni podatki/raziskave?

V Profilu na letni ravni merimo zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev, spremljamo izbrane kandidate ter njihov razvoj v podjetju in s tem vzdržujemo pregled nad kvaliteto naših storitev. Upoštevati pa je potrebno tudi preostali trg dela. Razen podatkov urada za statistiko in zavoda za zaposlovanje ne poznam celovite raziskave trga dela. V podjetjih, kjer se neprestano vrstijo potrebe za enaka delovna mesta in iščejo kader po več mesecev, bi bilo smiselno preveriti ostale dejavnike, ki vplivajo na blagovno znamko podjetja: kulturo v podjetju, kulturo vodenja in razvoja ljudi.

Kako v organizacijah gledajo na priporočila referenčnih oseb kandidatu za določeno delovno mesto? Tukaj so verjetno mnenja deljena. Kaj pravite vi?

V Profilu reference kandidatov, ki jih predlagamo naročniku, vedno preverjamo osebno. Na ta način pridobimo relevantne podatke ter lahko zagotavljamo zaupnost do kandidatov in do naročnika.

Koliko zanesljiva so lahko testiranja, ki se izvajajo na področju zaposlovanja novih kadrov?

Testiranja so zelo zanesljiva, če se uporablja preizkušena strokovna metodologija, ki je normirana na populacijo, v kateri se izvaja. V kombinaciji s pol strukturiranim behaviorističnim intervjujem, kjer preverimo vedenje kandidatov v konkretnih situacijah, so rezultati testiranj dobra opora pri sprejemanju odločitve in zelo zanesljiv pokazatelj. Zagovarjam skrben izbor baterije testov, primerjavo rezultatov z referenčno skupino in omejitev na področje, ki nas resnično zanima.

Kakšen je trend zaposlovanja kadrov na področju varnosti, varovanja in zaščite, tako mladih, kot že uveljavljenih strokovnjakov? Mogoče lahko kaj poveste primerjalno, glede na Slovenijo in ostalimi državami Jugovzhodne Evrope?

Področje varnosti postaja ključen in sestavni del nabora strokovnih znanj vodstvenih kadrov v industriji in v finančni industriji. Korporacije, zlasti mednarodne, vlagajo v izobraževanja s tega področja veliko sredstev. Tehnični profili imajo s temi strokovnimi znanji na trgu večje možnosti. Naj pa poudarimo, da se je področje varnosti iz upravljanja ljudi preselilo v razvoj tehnologij in na področje skladnosti poslovanja. Področje skladnosti poslovanja, ki vključuje varovanje podatkov in preprečevanje pranja denarja, je uvrščeno v strateška področja upravljanja naprednih korporacij in je podvrženo močni mednarodni regulativi. Vsled tega je v regiji zadnjih nekaj let v finančni industriji naraslo zaposlovanje strokovnjakov s specializiranimi znanji s tega področja, vendar natančnejših statističnih podatkov žal nimam.

Predvidevam, da bo v prihodnje naraščalo zaposlovanje strokovnega kadra s področja varnosti, varovanja in zaščite tudi v povezavi z mednarodno okoljevarstveno regulativo.

Profil d.o.o.

Pripravil: Andrej Kovačič                       E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.