Trendi percepcije javnosti do virov ogrožanja v lokalni skupnosti

0

BERNARDA TOMINC & ANDREJ SOTLAR

Povzetek

Koncept človekove varnosti predpostavlja, da je glavna referenčna točka zagotavljanja sodobne varnosti posameznik. Zagotavljanje varnosti na lokalni ravni se najbolj navezuje na posameznikovo občutenje varnosti in posledično vpliva na kvaliteto njegovega življenja. Zato je pomembno, da varnostne probleme, kot jih zaznavajo prebivalci, razumejo tako oblikovalci varnostnih politik kot njih izvajalci, torej organizacije za zagotavljanje varnosti, zaščite in pomoči prebivalcem. Upoštevanje mnenj prebivalcev je tudi vprašanje legitimnosti varnostne politike varnostnega sistema družbe. V prispevku je prikazano zaznavanje virov ogrožanja v lokalni skupnosti v Sloveniji v letih 2011 in 2017. Po mnenju prebivalcev in policistov so ključni nevojaški viri ogrožanja, med njimi brezposelnost, revščina, kriminaliteta, prometne nesreče, gospodarsko nazadovanje, gospodarska kriminaliteta, alkoholizem, korupcija ter uničevanje okolja. Pri velikem deležu ocenjenih spremenljivk policisti statistično značilno ocenjujejo posamezni vir ogrožanja kot bolj ogrožajoč, kot ga ocenjujejo prebivalci. Zaznavanje in razvrščanje virov ogrožanja se v primerjavi z letom 2011 praktično nista spremenili, je pa v letu 2017 opaziti, da anketiranci večini groženj pripisujejo manjšo pomembnost.

Ključne besede: • viri ogrožanja • javno mnenje • človekova varnost • varnost v lokalni skupnosti • zagotavljanje varnosti •

Več v prispevku (stran 17), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov 3. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih: Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji. Izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Urednik: Prof. dr. Gorazd Meško

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.