Tehnično varovanje

0

V sklopu 2. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) se z dotičnim zakonom določene naloge zasebnega varovanja lahko opravljajo z varnostnim osebjem ter s sistemi tehničnega varovanja. V sklopu omenjenega zakona lahko tako govorimo o fizičnem ter tehničnem varovanju, kot oblikah izvajanja zasebnega varovanja (Zakon o zasebnem varovanju, 2011).

Sistemi tehničnega varovanja zasledujejo enak cilj kot fizično varovanje-preprečevanje škodnih dogodkov na varovanem območju ali objektu. Tehnično varovanje obsega dejavnosti svetovanja, projektiranja, izvedbe ter servisiranja (Varnost Maribor d.d., 2015).

technical-security-systems

 

Foto: Pixabay

Nekatere izmed oblik tehničnega varovanja (Varnost Maribor d.d., 2015):

 • sistemi za avtomatsko javljanje požarov;
 • sistemi za avtomatsko javljanje vlomov;
 • sistemi za javljanje ropa;
 • videonadzor;
 • kontrola pristopa;
 • elektronsko varovanje blaga;
 • registracija delovnega časa itd.

Viri

 • Zakon o zasebnem varovanju. (2011). Pridobljeno iz Uradni list RS 17/2011.
 • Uredba o obveznem organiziranju varovanja. (2012). Uradni list RS, (80/12).
 • Krenker, S. (2012). Organiziranost in vloga varnostne službe v integralnem varnostnem sistemu podjetja (Diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
 • Varnost Maribor d.d. (2015). Varovanje premoženja. varnost maribor. Pridobljeno na: http://www.varnost.si/varovanje_premozenja

Avtor: Aleš Godec      E: ales.godec@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.