Tatvine v Četrtni skupnosti Ljubljana center (2008-2013)

0
Petra Žiberna in Domen Hribar

POVZETEK

Namen prispevka

Namen prispevka je analizirati trend tatvin v četrtni skupnosti Ljubljana Center v obdobju 2008–2013 ter s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS) predstaviti kriminalna žarišča. S pomočjo situacijske prevencije smo oblikovali možne rešitve za zmanjšanje kriminalitete.

Metode

Podatke o geografskih lokacijah in številu tatvin smo analizirali in identificirali trend tatvin ter ugotovili, kdaj se jih je zgodilo največ v centru Ljubljane v obdobju 2008–2013.

Ugotovitve

Rezultati raziskave so pokazali, da se približno 8 % vseh kaznivih dejanj tatvine v Sloveniji zgodi na območju Ljubljane Center. Ugotovili smo, da se kriminalna žarišča pojavljajo na Zaloški cesti (bolnišnica in parkirišča), Tivolski cesti, kjer izrazito izstopa bencinski servis, Slovenski cesti, ki je z varnostnega vidika problematična predvsem zaradi gostinskih lokalov ter urbanih elementov (1), ki so pogosta tarča premoženjske kriminalitete, in na Čopovi ulici, kjer je največji delež tatvin v veleblagovnicah. Med četrtnimi skupnostmi ni znatnih razlik med dnevi v tednu in urami izvedbe tatvin.

(1) Elementi, ki sestavljajo mesta (cesta, ulice, trgi itd.).

Omejitve raziskave

Raziskava je bila narejena le na območju četrtne skupnosti Center, kjer je skoncentriranih največ tatvin v Ljubljani. Koristno bi bilo v prihodnje izvesti raziskavo na celotnem območju Ljubljane, ki bi nudila dejansko sliko o obsežnosti teh kaznivih dejanj.

Praktična uporabnost

Ugotovitve raziskave so lahko v pomoč policiji pri identifikaciji problematičnih območij znotraj četrtne skupnosti Center, kar jim bo pomagalo pri razvrstitvi patrulj. Na podlagi predlaganih ukrepov se lahko policija poveže z lastniki nepremičnin, ki so na območju kriminalnih žarišč in jim svetujejo pri sprejemanju ukrepov, usmerjenih v zmanjšanje tatvin.

Izvirnost prispevka

Na območju četrtne skupnosti Center še ni bilo izvedene analize porazdelitev tatvin za obdobje 2008–2013 s pomočjo programa GIS. Ugotovitve so namenjene policiji za učinkovitejše razvrščanje patrulj.

Ključne besede: ArcGIS, tatvine, četrtna skupnost Ljubljana Center, situacijska prevencija

Več v prispevku (stran 79), ki je bil objavljen v Zborniku raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Področje varnost v lokalnih skupnostih / Ljubljana 2016

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.