Tatjana Pufič, ravnateljica OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

0

Ste ravnateljica OŠ Pohorskega odreda, katero obiskuje 775 otrok. Ali je po vašem mnenju v našem izobraževalnem sistemu dovolj aktivnosti, ki so namenjene za krepitev varnostne kulture mladih?

Aktivnosti je dovolj. Odločitev, katero aktivnost izbereš pa je odvisna od situacije v okolju in okoliščine, ki jo želiš krepiti.

Rezultati raziskave, ki jo je izvedel IVK Inštitut za varnostno kulturo med zaposlenimi v osnovnih šolah kažejo, da postaja varnost v OŠ čedalje bolj resen družbeni problem. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Na naši šoli je dobro poskrbljeno za varnost otrok in zaposlenih ter večjih problemov ne zaznavamo. Zavzemamo se za ničelno toleranco do nasilja in skladno s tem delamo in živimo.

Veliko pozornost dajemo nasilju in varnosti na internetu, ker se vse pogosteje srečujemo s tem. V svojo sredino vabimo strokovnjake, ki se ukvarjajo s to problematiko.

Katere aktivnosti izvajate na vaši šoli na področju zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih?

Na področju zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih izvajamo številne aktivnosti, izobraževanja in projekte ter se trudimo, da vzgajamo z zgledom in ustvarjamo varno in spodbudno okolje (Varstvo pri delu, Požarna varnost, Varnost v cestnem prometu, Odpravimo nasilje, bolezni in zasvojenosti, Safe.si …).

Komunikacija učiteljev in staršev je izjemnega pomena, saj z neustreznim pristopom učitelj lahko ”izgubi” starša oz. se ta ne bo več ustrezno odzival ter hodil na govorilne ure. Kako pri vas krepite tovrstne veščine pri učiteljih?

V okviru projekta Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju izvajamo aktivnosti, ki krepijo zavedanje vrednot spoštovanja, strpnosti, sodelovanja in narodnega ponosa. Sodelovanje s starši je v individualnih razgovorih, roditeljskih sestankih, predavanjih in neformalnih druženjih. Projekt je povezal učence, učitelje in starše ter dvignil nivo etičnega ravnanja v šoli, doma in okolju.

Kako naj bi po vašem mnenju delovala varna šola, ki celovito skrbi za varnost na šoli?

Varno življenje in delo na šoli se odraža v dobrih medsebojnih odnosih, komunikaciji, strpnosti in spoštovanju vseh udeležencev šole.

Andrej Kovačič                                                           E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.