Srečanje 1. izobraževalne skupine za Specialiste osebne varnosti in zaščite – 16.9.2017

0

Dne 16.9.2017 je v Centru Varensvet potekalo srečanje 1. izobraževalne skupine za Specialiste osebne varnosti in zaščite. Organizator izobraževanja in usposabljanja je IVK inštitut, sodelujejo pa inštruktorji in predavatelji s področja policijskega dela, zasebnega varovanja, obrambe, korporativne varnosti, varnostnih ved in drugi.

Udeleženci izobraževanja in usposabljanja bodo po enoletnem obdobju usposobljeni za prevzemanje najbolj zahtevnih nalog v zasebno-varnostnih družbah, službah internega varovanja, na področju mestnega redarstva, v organizacijah na področju korporativne varnosti, v izrednih razmerah/situacijah v lokalnem okolju itd. Program je oblikovan s strani strokovnjakov na podlagi dolgoletnih izkušenj z delom v policiji, v zasebnem varovanju in drugih strokovnjakov s področja zaščite in reševanja, ter varnostnih in obrambnih ved.

Gre za prvi tovrstni program v Sloveniji, ki zajema tri module in sicer za pripadnike varnostnih struktur (varnostniki, mestni redarji itd), za področje korporativne varnosti (varnostni menedžerji, inženirji varovanja itd), za civiliste in uslužbence javnih služb (državljani, zdravstveni delavci, uslužbenci Centrov za socialno delo, ki delajo na terenu itd). V tretjem modulu so prilagojeni tudi programi ciljnim skupinam s krajšimi usposabljanji v obliki seminarjev in delavnic.

Kdo je Specialist za osebno varnost in zaščito?

Gre za zelo usposobljenega operativca, ki bo v vsakem trenutku sposoben delovati v tveganih razmerah in situacijah, kot so, fizični napadi/nasilje, požar v urbanem okolju/v zgradbah, naravne nesreče (potres, poplave itd), vojne razmere, kriminalne razmere v lokalni skupnosti, v prometnih nesrečah, nudenje prve pomoči ipd.

Ker se varnostne razmere zelo spreminjajo, ocenjujemo, da bo v naslednjih letih to eden izmed najbolj iskanih profilov/strokovnjakov.

V naslednjih tednih bodo mogoče tudi že prijave za vpis v program izobraževanja in usposabljanja v letu 2018, ki se bo zaključilo v letu 2019.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.