Specialistični tečaji za telesne stražarje

0

Po končanem OSNOVNEM TEČAJU ZA TELESNE STRAŽARJE,  je mogoče se dodatno izobraževati in usposabljati v okviru  SPECIALISTIČNIH TEČAJEV ZA TELESNE STRAŽARJE.

Cilj teh tečajev je utrjevanje osnovnih veščin telesnih stražarjev kot tudi specialnih ob pridobivanju  širšega znanja z določenega področja.

Pomembnost  teh tečajev se kaže v dajanju telesnim stražarjem možnost, da postanejo specialisti v tistem delu, pri varovanju oseb, za katerega imajo največ potenciala. Kot primer navedemo, da je telesni stražar lahko specialist voznik / telesni stražar, kar pomeni, da je poleg osnovnih veščin telesnega stražarja osvojil še specialistično znanje, ki je potrebno za upravljanje vozila in glede vožnje z njim. Tukaj je mišljeno na zaščitno, umikajočo ali na napadalno vožnjo.

V nadaljevanju članka bomo našteli specialistične tečaje in na kratko pojasnili njihov cilj in namen.

Seznam specialističnih tečajev za telesne stražarje IBA-e:

 • Tečaj za prilagoditev na IBA sistem varovanja oseb (Converter course) 

Cilj tečaja je prilagoditev telesnega stražarja, ki je služboval v državnem sektorju, za delo v civilnem / zasebnem sektorju, brez logistike in ostale podpore državnih institucij, kjer smo odvisni od izključno lastnih sposobnosti in veščin.

 • Varnostno spremstvo (Protective escort)

Cilj tečaja je praktično obvladovanje veščin varnostnega spremstva v vseh stvarnih in realnih pogojih, katere lahko pričakujemo pri delu telesnih stražarjev.

 • Zaščitna vožnja (Protective driving)

Cilj tečaja je specializacija voznih sposobnosti voznika / telesnega stražarja glede na tip vožnje; zaščitna, umikajoča in napadalna vožnja.

 • Taktično rokovanje z orožjem ( Tactical firearms course)

Slika 1: Telesni stražar pri treningu uporablja različno orožje

Cilj tečaja je obvladovanje veščin taktičnega rokovanja z orožjem, kar se izvaja na več nivojih, odvisno od predhodnega znanja kandidata glede rokovanja z orožjem.

 • Iskanje eksplozivnih naprav (Improvised explosive device search)

Cilj tečaja je usposobitev kandidata za prepoznavanje in odkrivanje improviziranih eksplozivnih naprav, ter postopanje z njimi po odkritju le-teh.

 • Iskanje prisluškovalnih naprav (Eletronic surveillance device search)

Cilj tečaja je usposobitev kandidata za prepoznavanje in odkrivanje prisluškovalnih naprav, ter nadaljnjo postopanje po odkritju le-teh.

 • Obrambne tehnike in tehnike obvladovanja/držanje kontrole nad osebo – DART (Defence and restraint tactics – DART)

Slika 2: Borilne veščine – uporaba strokovnega prijema

Cilj tečaja je obvladovanje borilnih tehnik, z orožjem ali brez njega, ki so specifične pri delu telesnih stražarjev. Le-te so posebej izbrane za telesne stražarje na osnovi analiz napadov na VIP osebe in na same telesne stražarje.

 • Etiketa in protokol (Etiquette and protocol)

Cilj tečaja je priprava telesnega stražarja na varovanje VIP osebe, ki so na visokih državnih položajih (politiki, člani kraljevih družin, poslovneži,…), ter prilagoditev na njihov način in stil privatnega življenja in vedenje v takšnih razmerah.

 • Izdelava načrtov varovanja (Security planing)

Cilj tečaja je, da kandidati osvojijo znanje, ki je potrebno za izdelavo varnostnega načrta za varovano osebo, s poudarkom na temelju pravilnega planiranja in izvrševanje nalog po načrtu.

 • Taktično nošenje orožja – za telesne stražarje (Bodyguard tactical carry firearms)

Cilj tečaja je obvladovanje veščin prikritega nošenja orožja v različnih situacijah in ob različnih protokolih, da bo le-to čimbolj neopazno in vendar njegova uporaba učinkovita.

 • Tečaj za varovanje oseb na letalih (Bodyguard aviation security course)

Slika 3: Varnostni pregled letala

Cilj tečaja je obvladovanje veščin telesnega stražarja pri zagotavljanju varnosti varovani osebi na letališču in v samem letalu, z obzirom na specifičnost in omejene možnosti glede na okolje.

 • Tečaj spremstva in izvajanje protinadzora ( Surveillance & counter surveillance)

Cilj tečaja je usposobljenost za prepoznavo ali smo mi oziroma varovana oseba nadzorovani s strani potencialnih napadalcev, ter sposobnost  izogniti se takšnemu nadzoru.

 • Varovanje oseb v marinah in na jahtah (Maritime course modul & yacht security)

Cilj tečaja je obvladovanje veščin pri varovanju oseb v morskih lukah ali pristaniščih, kot tudi varovanje oseb na plovilih, z obzirom na specifičnost in omejene možnosti glede na okolje.

 • Delo telesnega stražarja  v visoko rizičnem okolju (High risk)

Cilj tečaja je obvladovanje veščin, ki so potrebne za delo v visoko rizičnem okolju.

 • Paramedicina telesnega stražarja (Bodyguard paramedic)

Cilj tečaja je, da se telesni stražar usposobi za nudenje prve pomoči višjega nivoja, imobilizacije in spremstva osebe do najbližje bolnišnice.

 • Delovanje proti-ostrostrelcu (Counter sniper course)

Slika 4: Iskanje ostrostrelca-nadzor

Cilj tečaja je, da osvoji telesni stražar veščine ostrostrelca in taktičnega ravnanja z ostrostrelnim orožjem in to znanje uporabi pri iskanju ostrostrelcev. Pomembna je percepcija soočanja s potencialnim ostrostrelcem in odreagiranje nanj po soočanju.

 • Obvladovanje stresa (Stress control)

Cilj tečaja je, da pridobi kandidat znanje za obvladovanje stresa v stresnih situacijah, kot tudi pomoč pri obvladovanju stresa varovani osebi.

 • Tečaj za vodjo tima (Team leaders course)

Cilj tečaja je usposabljanje telesnega stražarja za delo vodje tima.

TEČAJI ZA INŠTRUKTORJE

Tečaji za inštruktorje so posebni tečaji, ki jih lahko opravljajo priporočeni kandidati, ko imajo za sabo že dobršen del (500 do 1000 ur) izobraževanja, ravno toliko ur samega dela, specialističnih tečajev in polaganje izpita za sledeče nazive:

 • Moniteur/Assistent instructor
 • Instructor
 • Proffeseur

V IBA-i obstajajo poleg pomembnejših tečajev, ki smo jih našteli še druga specialistična izobraževanja .

Eno od takšnih specialističnih izobraževanj je izobraževanje, ki ga telesni stražarji opravijo za delo v točno določeni coni (npr. Irak), na katerem se posebna pozornost posveča analizi dosedanjega terorističnega delovanja, načinom njihovega delovanja, proti ukrepom, analizi terorističnih skupin, prilagoditev na okolje dela, potrebna oprema za delovanje v takšnem okolju itd.

Slika 5: Specifična priprava – Irak

IBA HQ  zbira in analizira podatke o terorističnih skupinah, njihovih pripadnikih, načinih dela, opreme, ki jo koristijo,.. ter takšne informacije daje svojim telesnim stražarjem, ki delajo v teh conah, predvsem s pomočjo tečajev in z namenom, da bi svoje naloge opravili čim bolj učinkovito in predvsem varno.

Gradivo vir: IBA HQ

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.