Specialist za osebno varnost in zaščito – izobraževanje in usposabljanje za nove varnostne razmere

0

Ker se varnostne razmere zelo spreminjajo, ocenjujemo, da bo v naslednjih letih to eden izmed najbolj iskanih profilov/strokovnjakov. Izvajalec programa je IVK inštitut v sodelovanju z najboljšimi strokovnjaki na obravnavanem področju.  V program se lahko vključijo vse polnoletne osebe, ki nimajo varnostnih zadržkov torej, kot to velja za delo v policiji (ne kot v zasebnem varovanju, kjer so standardi nižji), in ki imajo ustrezen psihofizični potencial.

Program izobraževanja in usposabljanja se deli na tri različne module:

 1. Modul za pripadnike varnostnih struktur (varnostniki, mestni redarji idr);
 2. Modul za področje varnosti v organizacijah (varnostni menedžerji, inženirji varovanja, interni varnostniki, nadzorniki itd);
 3. Modul za civiliste in/ali uslužbence javnih služb (državljani, zdravstveni delavci, itd). V tem delu so prilagojeni tudi moduli ciljnim skupinam s krajšimi usposabljanji v obliki seminarjev in delavnic. Program je dopolnilna opcija in ponuja vsem, ki tovrstna znanja vsakodnevno potrebujejo, ali jih želijo osvojiti, da se redno in sistematično usposabljajo in ohranjanjo pridobljeno znanje na visokem operativnem nivoju.

Kdo je specialist za osebno varnost in zaščito?

Gre za zelo usposobljenega operativca, ki bo v vsakem trenutku sposoben ustrezno delovati v tveganih razmerah in situacijah, kot so:

 • fizični napadi/nasilje (Perun Task samoobramba);
 • kriminalne razmere v lokalni skupnosti;
 • nudenje prve pomoči;
 • požar v urbanem okolju/v zgradbah;
 • naravne nesreče (potres, poplave itd);
 • prometne nesreče;
 • vojne razmere.

Specialisti bodo na operativnem nivoju usposobljeni za prevzemanje najbolj zahtevnih nalog v okolju, kjer bodo poklicno delovali. Prav tako bodo v pomoč ostalim službam in organom v lokalnem okolju pri dogodkih večjih razsežnosti.

 •  Program traja eno šolsko leto, usposabljanja pa potekajo tudi po končanem programu. Vsak kandidat, ki uspešno opravi izobraževanje, in da ohrani pridobljeni naziv in znanje na visokem operativnem nivoju, se mora v sklopu samoobrambe Perun Task in taktičnega delovanja redno mesečno usposabljati (12 ur).
 • Cena izobraževanja in usposabljanja za prvo leto znaša 960,00 EUR oz. 80,00 EUR na mesec (vključen DDV). V ceno so šteti najemi prostorov, predavatelji, inštruktorji, majica in literatura. V ceno ni štet strošek najema strelišča, nabojev ipd. Vsako naslednje leto znaša usposabljanje 560,00 EUR oz. 46,00 EUR na mesec.
 • Program izobraževanja sestavljajo različni moduli, ki jih udeleženci izberejo pri vpisu. Izobraževanje poteka v obsegu 174 ur, in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Po končanem enoletnem izobraževanju kandidati opravljajo še izpit iz teoretičnega in praktičnega postopka.
 • Pri izobraževanju sodelujejo inštruktorji in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami in delom na področju policijske dejavnosti, zasebnega varovanja, varnosti v organizacijah, obveščevalne dejavnosti, pravnega področja, psihološke forenzike, vojaške obrambe in elitne vojaške formacije v svetovnem merilu, ter iz akademskih vrst.
 • Izobraževanje bo potekalo na dveh nivojih in zahtevnostnih stopnjah, in sicer bo prva stopnja splošno naravnana, medtem, ko bo druga stopnja temeljila na zelo dobrih psihofizičnih zmogljivostih in dodatnih veščinah, pridobljenih na posebnih tečajih, kot so borilne veščine, streljanje, potapljanje, padalstvo idr. Kandidati, ki že imajo narejene tečaje, kot so potapljaški, padalski ipd., se jim bodo priznali, tistim, ki pa tečajev še nimajo, pa jih bodo morali opraviti.
 • Po uspešno opravljenem izobraževanju dobijo udeleženci naziv Specialist za osebno varnost in zaščito

MODUL ZA PRIPADNIKE VARNOSTNIH STRUKTUR

 Obravnavane teme:

 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Psihofizične priprave za delo pripadnikov varnostnih struktur
 • Varna uporaba strelnega orožja in streljanje (suhi in praktični trening)
 • Evakuacija in prvi ukrepi v primerih požara, potresa, vojaškega napada, terorističnega dogodka ipd.
 • Bojni stres in ekstremno nasilje
 • Nudenje prve pomoči in taktično medicinsko delovanje
 • Psihološki vidiki obravnave oseb v varnostnih postopkih in profiliranje
 • Izredne razmere v urbanem okolju, umik in preživetje v naravi
 • Priprave na izredne situacije (v organizacijah, na ulici, v lokalni skupnosti, v domačem okolju/nasilje, terorizem, vojne razmere ipd), pred, med in potem
 • Varovanje kritične infrastrukture – primer dobre tuje prakse
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Pravni vidiki in ravnanja pripadnikov varnostnih struktur v tveganih/nasilnih situacijah

Skupaj: 144 ur/samoobrambe in taktično delovanje, ter 30 ur predavanj

MODUL ZA PODROČJE VARNOSTI V ORGANIZACIJAH

 Obravnavane teme:

 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Evakuacija in prvi ukrepi v primerih požara, potresa, vojaškega napada, terorističnega dogodka ipd.
 • Analiza situacije in prepoznava potencialnih oseb za ogrožajoče delovanje/prvi kontakt
 • Izredne razmere v urbanem okolju in umik ter preživetje v naravi
 • Psihološki vidiki in priprave na izredne situacije (v organizacijah, na ulici, v lokalni skupnosti, v domačem okolju/nasilje, terorizem, vojne razmere ipd), pred, med in potem
 • Nudenje prve pomoči in taktično medicinsko delovanje
 • Varovanje kritične infrastrukture – primer dobre tuje prakse
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah
 • Korporativna obveščevalna dejavnost

 Skupaj: 144 ur/samoobrambe in taktično delovanje, 16 ur predavanj

MODUL ZA CIVILISTE

Obravnavane teme: 

 • Sodelovanje občanov in služb za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti in krepitev lokalne varnostne mreže
 • Osebna varnost/preventiva
 • Samoobramba (Perun Task)
 • Nudenje prve pomoči
 • Psihološki vidiki in priprave na izredne situacije (na ulici, v lokalni skupnosti, v domačem okolju/nasilje, terorizem, vojne razmere ipd), pred, med in potem
 • Pravni vidiki samoobrambe in postopkov v nasilnih situacijah

Skupaj: 144 ur/samoobrambe in taktično delovanje, 10 ur predavanj

Vsak udeleženec v programu izobraževanja se lahko udeleži tudi predavanj v drugih modulih.

Obravnavana področja v programu usposabljanja in izobraževanja:

 • Samoobramba in taktično delovanje v varnostnih postopkih
 • Preživetje v naravi
 • Gasilstvo, prva pomoč
 • Krepitev mentalnega vidika in adaptacija po stresnih dogodkih, pomen dihanja ipd 
 • Osebna varnost in krepitev psihofizičnega potenciala za učinkovito delovanje v delovnih/varnostnih postopkih
 • Varovanje kritične infrastrukture – primer dobre tuje prakse
 • Psihološki vidiki obravnave oseb v varnostnih postopkih in profiliranje
 • Integralna korporativna varnost in varnostni pojavi v organizacijah, Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Bojni stres in ekstremno nasilje
 • Delovanje v stresnih in varnostno tveganih situacijah
 • Terorizem in obveščevalna dejavnost
 • Pravni vidiki samoobrambe in postopkov v nasilnih situacijah

Začetek izobraževanja bo v septembru/oktobru 2018. Število mest je omejeno.

Za vpis in več informacij pišite na: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.