Sonja Markič, direktorica Zavoda za Novodobno Izobraževanje

0
Ali nam lahko v nekaj besedah predstavite Zavod za Novodobno Izobraževanje?

Zavod za Novodobno izobraževanje je zasebna, nevladna, prostovoljska organizacija iz Maribora, ki se ukvarja z aktiviranjem človeških potencialov skozi mednarodne projekte mobilnosti. Letos praznujemo že 10 letnico delovanja. Verjamemo, da čas v katerem živimo, zahteva spremembe, ki vodijo k povezovanju ljudi in organizacij na globalnem nivoju, ne glede na njihove nacionalne, jezikovne, kulturne ali kakšne druge različnosti. Naša osrednja dejavnost je organizacija in izvedba EU projektov mobilnosti in mednarodnih izmenjav, ki slovenskim udeležencem omogočajo praktično usposabljanje v organizacijah in podjetjih v tujini, tujim pa prakso v slovenskih podjetjih. Z bivanjem in delovanjem v zanje neznanem okolju imajo udeleženci priložnost nadgraditi svoja znanja, veščine in sposobnosti, navezati nove stike in si odpreti nove možnosti na svoji življenjski/karierni poti. Na drugi strani pa imajo podjetja, ki sprejmejo v svoje delovno okolje kandidate iz tujine, priložnost postati bolj mednarodno usmerjena, vzpostaviti stike z novimi partnerji, spoznati nove trge in svoje zaposlene pripraviti na sporazumevanje in delo z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. Rdeča nit projektov mobilnosti je povezovanje, tako posameznikov kot tudi organizacije in seveda širše družbe.

Poleg projektov, ki so namenjeni mobilnosti slovenskih kandidatov v tujini, v Zavodu veliko energije vlagamo tudi v promocijo Slovenije in naših uspešnih podjetij, ki v praktičnem usposabljanju kandidatov iz tujine vidijo priložnost za lastno rast in odpiranje navzven. Udeleženci k nam prihajajo iz različnih EU držav in iz različnih delovnih področij. Na osnovi njihovega poklicnega profila jim poiščemo ustrezno podjetje pri nas.

Pomemben aspekt našega sodelovanja s podjetji predstavljajo tudi mobilnosti za zaposlene, kar pomeni, da imamo podjetja možnost na praktično usposabljanje v tuja podjetja poslati tudi svoje zaposlene. V tem primeru gre za usmerjene mobilnosti, katerih rezultat je prenos konkretnega znanja in dobrih praks iz tujine v matično podjetje. Mobilnosti se lahko izvedejo pri potencialnih novih partnerjih, dobaviteljih, strankah ali drugih ustreznih gostujočih podjetjih.

Želela bi izkoristiti to priložnost in povabiti podjetja k sodelovanju v projektih mobilnosti in gostovanje tujih kandidatov na praksi, saj jim je to lahko opora in pomoč pri njihovem nadaljnjem razvoju in pri povečanju odzivnosti na zahteve današnjega časa.

Diplomirali ste na Ekonomski-poslovni fakulteti v Mariboru in končali specializacijo iz Managementa v izobraževanju na Fakulteti za management v Kopru. Koliko vam je študijski program pomagal pri tem, s čimer se danes ukvarjate, torej pri vodenju NVO in dejavnostih s katero se vaš Zavod ukvarja?

Iskreno povedano me študij ni v zadostni meri pripravil na delo, ki ga opravljam. Problem večine izobraževalnih programov pri nas je v premajhnem poudarku na praktičnem usposabljanju ter razvijanju ustreznega odnosa do dela. Vse dragocene izkušnje sem pridobila z delom v Zavodu, kjer sem že od njegove ustanovitve. Začela sem kot prostovoljka in hvaležna sem ustanoviteljici ga. Maji Kumperščak za to priložnost ter za njen zgled predanega in vztrajnega delovanja. Menim, da je osnova uspešnega dela v veselju in pozitivni energiji, ki si jo pripravljen vlagati, samo tako se lahko hitro učiš in napreduješ. Za moje delo na področju mobilnosti je bila zelo pomembna tudi lastna izkušnja z mobilnostjo, katere sem se udeležila v okviru našega prvega EU projekta. Imela sem priložnost delati kot asistentka managerja sorodne organizacije na Irskem ter spoznati vse aspekte tega dela. S svojo mobilnostjo sem na lastni koži izkusila njene pozitivne učinke ter dobila še dodatno potrditev o njeni pomembni vlogi pri zapolnjevanju primanjkljaja praktičnih znanj, do katerega pogosto prihaja v sklopu formalnega izobraževanja.

Vaš Zavod sodeluje tudi z organizacijami in univerzami v tujini. Ali nam lahko zaupate, kako ste prišli do sodelovanja in kako poteka?

Organizacije v tujini, šole in univerze so tiste ki v sklopu EU projektov pridobijo sredstva za mobilnost svojih udeležencev/študentov v tujini. Mobilnost se lahko izvaja v katerikoli EU državi, dejstvo pa je da so najbolj priljubljene destinacije zahodnoevropske države, ki se v veliki meri zavedajo pozitivnih učinkov mobilnostih na različnih nivojih (od posameznikov, podjetij, gospodarstva in družbe kot celote). Slovenija na tem zemljevidu še nima pomembnejšega mesta, vendar verjamemo, da imamo pri nas številne danosti in dobre prakse, ki jih je vredno predstaviti tudi drugim. Ob enem je to priložnost za Slovenijo, da postane navzven bolj odprta in mednarodno prepoznavna država, gospodarstvo pa bolj konkurenčno. Veliko svoje energije vlagamo v promocijo naše destinacije in naših podjetij pri tujih partnerjih. V 10 letih delovanja smo se povezali s številnimi organizacijami, mrežo pa nenehno širimo. Zavedamo se, da je kvalitetno sodelovanje med organizacijami ključ za uspešno mobilnost kandidata, zato organiziramo različna partnerska srečanja in obiske, kjer imamo priložnost partnerje tudi osebno spoznati.

V letošnjem letu ste na Finskem obiskali Center za poklicno izobraževanje Hyria. Ali nam lahko poveste, kako pri njih poteka izobraževanje na področju varnosti in varovanja?

Hyria združuje 25 različnih poklicnih področij in ima več kot 10.000 dijakov in študentov. Posebnost finskega poklicnega izobraževalnega sistema je v usmerjenosti v praktično izobraževanje ter v prilagajanju potrebam tistih kandidatov, ki že imajo delovne izkušnje, vendar pa so brez formalne kvalifikacije.

S Hyrio smo na področju varnosti in varovanja začeli sodelovanje v letu 2014, ko smo na mobilnosti v Sloveniji gostili njihove prve študente. Rezultati mobilnosti so bili za kandidate zelo pozitivni, zato je šola želela poglobiti sodelovanje z nami. Študenti imajo na Hyrii na voljo 3 različne programe: varnostni uradnik, varnostnik in specialist za varnost. Programi se razlikujejo po dolžini trajanja, vsebini in pridobljeni stopnji kvalifikacije (EQF 4 in EQF 5). Pomemben del njihovega izobraževanja je tudi praktično usposabljanje, ki ga kandidati lahko opravijo tudi v tujini, k čemer jih želi šola intenzivno spodbujati. Preverjanje znanja v večini primerov poteka praktično, opravijo pa ga strokovnjaki, ki so zaposleni v podjetjih s področja varnosti in varovanja.

Napredna in uspešna slovenska podjetja, ki delujejo na področju varnosti in varovanja želimo povabiti, da se pridružijo projektu in tujim študentom omogočijo prakso v svojem delovnem okolju.

Na kateri projekt, ki ste ga izpeljali v preteklosti ste najbolj ponosni in če nam lahko kaj poveste o njemu?

V obdobju 10 let delovanja smo izpeljali več kot 20 lastnih EU projektov in izvedli več kot 500 izmenjav. V projekte mobilnosti so bili vključeni različni udeleženci od študentov, brezposelnih, starejših, prostovoljcev in zaposlenih. Zelo težko bi izpostavila en sam projekt. Najbolj so me navdušili tisti projekti, kjer so udeleženci 100% izkoristili priložnost ki se jim je ponudila in s pomočjo te izkušnje naredili pomemben preobrat v svojem življenju. Ko so bili sposobni preseči svoje strahove, omejitve in predsodke ter polno izkusiti življenje v novem okolju. Spoznanja, ki so jih prinesli s seboj domov so jih obogatila in tudi spremenila. Žar v očeh človeka, ki verjame da zmore, ki verjame, da je vsaka težava rešljiva in da omejitev ni, je neprecenljiva vrednost našega dela. Na drugi strani ne smem pozabiti tudi na številne pozitivne odzive podjetij, ki so se po začetnih pomislekih vseeno odločila za sodelovanje. Izmenjava znanja in izkušenj, navezovanje stikov in povezovanje izven naših meja, konkretna pomoč delovnemu kolektivu, posredno usposabljanje sodelavcev za delovanje v multikulturnem, globalnem okolju ter včasih tudi novi sodelavci v kolektivu, ki jih je podjetje izbralo med praktikanti, so samo nekateri od pozitivnih učinkov mobilnosti. Vse našteto nam daje zagon, da s svojim delom nadaljujemo in uresničujemo poslanstvo, ki smo si ga zadali.

Pripravil: Andrej Kovačič                                                     E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.