Socialna izključenost, kriminaliteta in (ne)varnost v lokalnih skupnostih

0

Benjamin Flander

Povzetek

Prispevek je del obsežnejše študije o socialni prevenciji kriminalitete v lokalnih skupnostih, ki jo avtor s sodelavci izvaja v okviru programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Namen in cilj prispevka je primerjava stopnje tveganja revščine in socialne izključenosti s stopnjo kriminalitete v statističnih regijah oz. lokalnih skupnostih. Podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) o stopnji tveganja revščine in socialne izključenosti v statističnih regijah v obdobju med letoma 2008 in 2014 smo primerjali s podatki o stopnji kriminalitete: s podatki SURS o povprečnem številu obsojenih oseb v statističnih regijah in izbranih mestnih občinah na 1.000 prebivalcev v obdobju med letoma 2006 in 2014 ter podatki ministrstva za notranje zadeve o deležu obravnavane kriminalitete po posameznih policijskih upravah v obdobju med letoma 2011 in 2014. Ugotovili smo, da je bila v preučevanem obdobju za statistične regije z visoko povprečno stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti značilna visoka povprečna stopnja pravnomočno obsojenih. Visoka povprečna stopnja pravnomočno obsojenih oseb je značilna tudi za mestne občine teh regij. Policijske uprave, katerih območje v celoti ali vsaj pretežno sovpada z območji teh regij, praviloma obravnavajo velik delež kriminalitete.

Ključne besede: revščina, socialna izključenost, kriminaliteta, varnost, lokalna skupnost

Več v prispevku (stran 65), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov prve nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.