Slovensko združenje za varen svet gostilo strokovnjaka s področja varnostno-obveščevalnih služb, mednarodnega terorizma in varnosti – 31.1.2017

0

Slovensko združenje za varen svet je na rednem mesečnem srečanju v Ljubljani, dne 31.1.2017 gostilo strokovnjaka s področja varnostno-obveščevalnih služb, mednarodnega terorizma in varnosti – mag. Marjan Miklavčič, višji predavatelj.

mag. Marjan Miklavčič Varensvet.si

Na srečanju je predavatelj spregovoril o temi z naslovom ”Od globalne varnosti do individualne (ne)varnosti” ter izpostavil naslednja področja:

 • Ali je Slovenija varna država?
 • Globalno varnostno okolje in njegove osnovne značilnosti.
 • Terorizem in varnostni izzivi.
 • Asimetrične varnostne grožnje.
 • Gospodarsko vohunstvo.
 • Obveščevalna dejavnost.
 • O podatkih, ki jih je objavila CIA o t.i. tujih terorističnih borcih.
 • O profilu tujega borca.
 • Statistične podatke samomorilskih napadov.
 • Pokomentiral Novelo zakona o tujcih ter migracije in s tem povezana varnostna tveganja.
 • O grožnjah in specifičnih varnostnih tveganjih z AMOK situacijo.
 • O varnostnih izzivih Slovenije in največjih varnostnih grožnjah v letu 2017.

mag. Marjan Miklavčič Varensvet.si

Osebna predstavitev predavatelja:

 • habilitirani višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede s področja obveščevalno varnostnih služb, mednarodnega terorizma in varnosti;
 • predavatelj v Centru za izobraževanje v pravosodju s področja varnosti v pravosodnih organih;
 • habilitirani predavatelj za visokošolski program – smer varovanje;
 • habilitiran predavatelj za višješolski in visokošolski program – smer varnostni management;
 • avtor več strokovnih člankov objavljenih v strokovnih literaturah in seminarjih s področja varnostnih zadev, varovanja podatkov, obveščevalne dejavnosti, terorizma, upravljanja človeških virov, znanja in organizacijskih sistemov;
 • soavtor znanstvene monografije Obveščevalno-varnostna dejavnost: procesi, metode, nadzor (Fakulteta za varnostne vede 2012);
 • avtor organizacijskega predpisa na Ministrstvu za pravosodje – “Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč” in “Varnostnih priporočil” za pravosodne funkcionarje;
 • soavtor in član delovne skupine pri pripravi “Resolucije o nacionalni varnosti Republike Slovenije”;
 • avtor in soavtor podzakonskih aktov in organizacijskih predpisov na obrambnem področju (Ministrstva za obrambo RS, Slovenske vojske in Obveščevalno-varnostne službe MORS);
 • Soavtor Strategije “Pravosodje 2020” – Ministrstvo za pravosodje 2012;
 • član različnih delovnih skupin in odbora za varnostno politiko.
Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.